Nykykoululaisille opetetaan toisten kunnioittamista. Toivottavasti se auttaa heidät saamaan aikaisempia sukupolvia rauhanomaisemman tulevaisuuden.