Korhosia, Pellosniemi, Vesulahti....

Mikkelin seudulla on ollut vakituista asutusta jo "Viikinkikaudella 800 - 1025jKr". Tuolta ajalta on polttohauta löytöjä Kyyhkylänniemeltä.


Kalmistot ja muut rautakautiset muinaismuistot - Mikkelin kaupunki

 


Myöhemmältä "Ristiretkiajalta 1025 - 1300" on sitten runsaslöytöinen "Tuukkalan vanha kalmisto", joka kertoo asutuksen jatkunee alueella katkeamattomana.

Tässä Mikkelin kaupungin sivuilta:


Kalmistot


Mikkelin tienoilta löydetyt rautakautiset muinaisjäännökset ovat pääosin peräisin kalmistojen kätköistä. Mikkelin pitäjässä uuden rautakautisen kulttuurin vanhimmat muistot on löydetty nykyisen Kyyhkylän kuntoutussairaalan alueelta. Vuonna 1936 silloisen Kyyhkylän invalidikodin päärakennuksen ja Porrassalmen tunnetun taistelupaikan väliseltä pellolta löydettiin rautakautinen polttokalmisto. Kun alue tutkittiin tarkemmin, siltä löytyi yhteensä kuusi hautarauniota, joista kolme on vuosien 800-1000 väliseltä ns. viikinkikaudelta ja kolme nuoremmalta 1100-1200 väliseltä ristiretkiajalta. Lisäksi paikalta on löydetty joukko muinaisjäännöksiä, joita ei ole voitu varmuudella ajoittaa.

Vuonna 1930 löydettiin Moision piirimielisairaalan alueelta pienen Latokallion kupeelta polttokalmisto, jonka esineet ovat peräisin 1000-1100-lukujen tienoilta. Jo ennen kalmiston löytymistä Moision seudulta oli löydetty rautakautista esineistöä.

Tuukkalan rikaslöytöinen ruumiskalmisto paljastui kesällä 1886 Mikkelin reservikomppanian harjoituskenttää tasattaessa. Alueella on kaikkiaan ollut luultavasti noin 70-80 hautaa, joista on pystytty tutkimaan noin 60. Hautaesineitä löytyi lähes 400, joista suurin osa on peräisin ristiretkiajalta 1100-1300-lukujen tienoilta. Jotkut löydöistä saattavat olla vanhemmaltakin ajalta. Varsinaisen kalmistolöydön lisäksi Tuukkalan alueelta on löydetty lukuisia yksittäisiä esineitä.

Tuukkalan ruumiskalmiston ohella tärkein Mikkelin seudun ristiretkiaikainen ruumiskalmisto on vuonna 1954 löydetty Visulahden kalmisto. Jo vanha tarina kertoi hautausmaan sijainneen Visulahdessa. Siihen viittaavat myös vuoden 1561 maakirjassa oleva merkintä Visulahden kyläläisille kuuluvasta "Cariala Hauta Maasta" sekä vuodelta 1664 oleva merkintä Norolan kyläläisille kuuluvasta "Karialahautamaasta". Myös Visulahden seudulta on hautalöytöjen lisäksi tehty joukko irtolöytöjä.

Kalmistolöydöt pystyvät valaisemaan pääasiassa aineellista kulttuuria. Löytöjen perusteella voidaan päätellä, että Mikkelin seudulla on harjoitettu rautakaudella maanviljelystä, sillä Moision kalmistosta on löydetty sekä sirppi että viikate. Kyyhkylän röykkiöstä ja Visulahden kalmistosta on löydetty karjanhoitoon viittaavia esineitä (hevosen-, naudan- ja sianluut sekä hevosen kuolaimet). Myös todisteita metsästyksestä ja kalastuksesta on löydetty (mm. nuolenkärkiä ja atrain). Samoin muusta jokapäiväisestä elämästä on löydöissä viittauksia (mm. silmäneuloja, naskaleita, värttinänpyöriä, astioita, veitsentuppia ja korvalusikoita on löydetty eri kalmistoista).

Ristriretkiaikaisia löytöjä on tehty muuallakin Mikkelin ympäristössä. Viime vuosina kaivauksia on tehty kesäisiin etenkin Kenkäveronniemessä, jonne myös ollaan suunnittelemassa "Rautakauden kylää".

Mikkelin seudulta tehtyjen rautakautisten löytöjen pääosa on Kansallismuseossa, mutta niitä on myös Mikkelissä ja Savonlinnassa.
 
Mikkelin seutu on myös Korhosten vanhaa asuinaluetta. Pitäjän nimi oli aluksi Savilahti (Savonlahti, mutta käännösvirheen vuoksi muuttui Savilahdeksi). Savilahti jakaantui myöhemmin 1400-1500-luvulla Pellosniemen, Vesulahden, Juvan, Säämingin ja Rantasalmen pitäjiksi. 1650-luvun paikkeilla Pellosniemen nimi muuttui Ristiinaksi ja Vesulahti Mikkeliksi.  Käsittelen tässä lähinnä Pellosniemen ja Vesulahden Korhosia.
Jo ensimmäisessä maakirjassa vuodelta 1561 on runsaasti Korhosia. Olen tähän keräillyt vanhoista maakirjoista, henkikirjoista ja voudintilestä löytyviä Korhosia 1560-luvulta 1710-luvulle. Asiakirjoissa on aukko vuodesta 1561 vuoteen 1622, joten sukuketjujen teko niiltä osin on vaikeaa.Kukahan panisi nämä Korhos-suvut oikeaan järjestykseen?
Jos sinulla lukija on lisätietoa alueen Korhosista, otan tietoja mielihyvin vastaan?
Mikkeli 27.3.2013 Martti Korhonen

Juvan Remojärven kappeli ja hautausmaa.

Juvan Remojärvellä on ollut vanha hautausmaa ja paikalla on ollut myös kappeli. Kirjallisia tietoja paikasta ei ole löytynyt, mutta tutkimusten mukaan alku lienee ortodoksiselta ajalta ennen Pähkinäsaaren rauhaa, ehkä 1200-luvun lopulta. Vuoden 1973 kaivauksissa löydetystä laudanpalasta, mahdollisesti arkunpalasta, tehdyn radiohiiliajoituksen perusteella se olisi 50% todennäköisyydellä aikavälille 1380 - 1520.

Kaivauksissa paikalta on löydetty vanha viinikellari ja rakennuksen kiviperutaa. Lisäksi on löydetti ihmisten luujäänteitä, hammaskillettö, rautanauloja värillisen lasin palanen ja viimeisenä kesämökin rakennustyömaalta ihmisen leukaluu ja hampaita 2016 kesällä.

On ajateltu paikan liittyvän myös 1442 perustettuun kirkkopitjään ja sitä edeltäneeseen kappeliseurakuntaan. Myös paikalle oletetaan haudatun nuijasodassa paikalla (polttamalla) "tapettut" talonpojat?

Hautalöytö liittyy kyllä läheisesti muihinkiin alueen hautalöytöihin, Kyyhkylä, Moisio, Tuukkala, Visulahti ja Remojärvi.

M:li 6.7.2016

Tuukkalan kalmiston muistomerkki. Kalmisto lienee ollut käytössä noin 1200-luvulla? Ratiohiiliajoitus on parhaillaan menossa

Maa- ja henkikirjat kertoo

Mikkelin seudun varhaisimpia Korhosia

Koonnut Martti Korhonen (C)

Maakirja 1541

Matti Korhonen arv.mies, Pellosniemi Pellosniemi sivu 13

Matti Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 15

Lauri? Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 15

Paavo Korhonen, arviomies, Pellosniemi Pitkälahti sivu 19

Joa? (Juho?) Korhonen ja Ha (Hannu) Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 19

Pekka? Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 22

Mgs (Mauno) Korhonen, Vesulahti Vuolinko sivu 42

Maakirja 1546

Matti Korhonen, Pellosniemi (Pellosniemi?) sivu 11

Matti Korhonen, Pellosniemi (Pellosniemi?) sivu 11

Lauri Korhonen, Pellosniemi (Pellosniemi?) sivu 12

Juho ja Hannu , Pellosniemi Pitkälahti sivu 15

Antti Hansinpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 15

Juho, Antti Korhonen ja Antti Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 17

Paavo Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 18

Paavo, Antti, Matti ja Antti Korhonen, Vesulahti Vuolinko sivu 30

Tapani Korhonen, (Joroinen? Juva? Jokaska?) sivu 50

Maakirja 1551

Lauri,1??, Antti, 1?? Korhonen, Vesulahti Vuolinko, kuva 72 sivu 69

Maakirja 1552

Lauri, Paavo, Antti ja Lauri? Korhonen, Vesulahti Vuolinko sivu 13

Pekka Korhonen, Vesulahti Norola sivu 27

Hannu Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 29

Lauri Hannunpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 29

kaksi tai kolme Korhosta joista yksi Antti, Pellosniemi Pitkälahti sivu 31

Pekka Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 32

Lauri Antinpoika ja Paavo? Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu 32

Matti Korhonen arv.mies, Pellosniemi Pellosniemi sivu 33

Matti Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 33

Lauri, (mitä?) ja Matti Korhonen,Pellosniemi Pellosniemi sivu 35

Matti Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 35

Matti Ja Pekka? Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 37

Maakirja 1561

Paavali Iivarinpoika Korhonen, Pitkälahti, arviomies, kuva 716

30 Iivari Korhonen, Pitkälahti Ilmianlahti Seppälä? Kuva 718

30 Olli Pekanpoika, Pitkälahti Ilmianlahti Seppälä? kuva 718

54 Frans Korhonen Pellosniemi Pitkälahti Järvikansa, kuva, 720

55 Paavo Iivarinpoika, Pellosniemi Pitkälahti Järvikansa, kuva, 720

55 Antti Iivarinpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, Järvikansa kuva 720

66 Pekka Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti Järvikansa, kuva 721, sivu 10

79 Paavo Paavonpoika ja Pekka Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi Himala, kuva 721, sivu 11

112 Matti ja Esko Eskonpoika Korhonen, Pellosniemi Hangastemaa, kuva 724, sivu 16

117 Paavo Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Kaskimäki, kuva 724, sivu 16

Paavo Korhonen arviomiehenä, Vesulahti Vuolinko, kuva 735, sivu 37

353 Paavo, Lauri ja Pekka Korhonen, Vesulahti Harjumaa, kuva 739, sivu 45

Pekka Korhonen arviomies, Vesulahti Norola, kuva 740, sivu 47

365 Antti Korhonen, Vesulahti Norola Kutemajärvi, kuva 740, sivu 47

417 Pekka Korhonen, Vesulahti Norola Ratila, kuva 743, sivu53

Juva Juvan neljännes arviomies Pekka Korhonen (Onko Purhonen?), kuva 774 sivu 115

Voudinvero 1561

Paavo Matinpoika Korhonen, Pellosniemi, kuva 231, sivu18

Matti ja Lauri Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi, kuva 232, sivu 20

Jaakko Korhonen, Pellosniemi, kuva 237, sivu 30

Maakirja 1572

Paavo ja Lauri Korhonen, Pellosniemi Vuolingo sivu 11

Maakirja 1573

Antti Korhonen, Kutemajärvi, kuva 59 sivu58

Mikko Antinpoika Korhonen, Vuolinko, kuva 64 sivu 63

Paavo ja Antti Korhonen, Harjumaa, kuva 65 sivu 64

Frans Paavon?poika Korhonen, arviomies, Pitkälahti, kuva 70 sivu 68

Juho Juhonpoika ja Paavo Jussinpoika Korhonen, Pitkälahti Ylivesi? kuva 72 sivu 70

Paavo Juhonpoika Korhonen, Rantakylä, kuva 74 sivu 72

Antti Antinpoika Korhonen, kuva 74 sivu 72

Matti ja Heikki LaurinpoikaKorhonen, Hangastemaa, kuva 82 sivu 80

Paavo Korhonen, Juurisalmi, kuva 82 sivu 80

Matti Matinpoika Korhonen, Juurisalmi, kuva 82 sivu 80

Antti Antinpoika ja Heikki Laurinpoika Korhonen, Narila? Kuva 85 sivu 83

Maakirja 1574

Paavo Korhonen, Harjumaa sivu 18

Antti Korhonen, Kutemajärvi sivu 22

Heikki Korhonen ja Paavo (Pauli) Korhonen, Pellosniemi arviomiehet sivu 27

Matti Laurinpoika Korhonen, Hangastemaa sivu 29

Paavo Korhonen, Pellosniemi Juurisalmi? Sivu 29

Matti Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Juurisalmi? Sivu 29

Frans Korhonen, Pellosniemi sivu 29

Kirkonvero 1578

Arviomiehiä, Paavo juhonpoika ja Juho Korhonen, Kauppi Korhkoinen

Kauppi Korhonen (Korhkoinen?), Ilmienlahti, kuva 2 sivu 2

Paavo Juhonpoika (Korhkoinen?) ja Juho Juhonpoika, Ilmienlahti, kuva 2 sivu 2

Paavo Paavonpoika Korhonen, Ilmienlahti, kuva 3 sivu 3

Paavo Korhonen arviomies Pellosniemi, kuva 4 sivu 4

Lauri Korhonen, Hangastemaa, Kuva 7 sivu 7

Matti (Mans), Heikki (Henrih),Olavi ja Lauri Korhonen, Hangastemaa, Kuva 7 sivu 7

Paavo Matinpoika Korhonen, Juurisalmi, kuva 7 sivu 7

Matti Korhonen, Juurisalmi, kuva 7 sivu 7

Frans Korhonen, Juurisalmi, kuva 8 sivu 8

Paavo, Antti ja Lauri Korhonen, Vesulahti Harjumaa, kuva 34 sivu 32

Maakirja 1578

Antti Korhonen,Vesulahti Norola Kutemajärvi sivu 27

Lauri Korhonen, Vesulahti Vuolinko Himotula? Sivu 31

Paavo ja Antti Korhonen, Vesulahti Harjumaa sivu 34

Olavi Hannunpoika Korhonen ja Juho Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti arv.mies sivu 35

Olavi Hannunpoika ja Juho Juhonpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti sivu36

Matti ja Lauri Korhonen Pellosniemi Pellosniemi Hangastemaa sivu 40

Paavo Matinpoika ja Matti Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Juurisalmi sivu 41

Maakirja 1582

Antti Korhonen, Kutemajärvi sivu 17

Matti Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 35

Matti Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Juuriisalmi sivu 35

Paavo Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Juurisalmi sivu 35

Frans Korhonen, Pellosniemi Juurisalmi sivu 35

Olavi, Paavo ja Joan (Juho?) Korhonen, Pitkälahti sivu 36

Olavi Hannunpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 37

Lasse Niilonpoika Korholainen, Pitkälahti kuva 37 sivu 37

Kauppi Korhonen, Pitkälahti Ilmielahti, kuva 37 sivu 37

Maakirja 1583

Paavo Laurinpoika Korhonen, Vesulahti Vuolinko arv.mies sivu 18

Olavi Maunonpoika Korhonen, Rantakylä sivu 18

Matti ja Joam Korhonen, Vuolinko sivu 19

Antti Korhonen, Kutemajärvi sivu 26

Olavi Hannunpoika Korhonen, Pitkälahti Yövesi, sivu 35

Kauppi Korhonen, Pitkälahti Himala, kuva 37 sivu 36

Matti Laurinpoika Korhonen, Hangastemaa sivu 40

Matti Matinpoika Korhonen ja Paavo Matinpoika Korhonen, Juurisalmi sivu 42

Matti ja Jean Korhonen, Vuolingo sivu 58

Kirkonvero 1583

Paavo Lauri Ja Antti Korhonen, Harjumaa sivu 4

Lauri Korhonen, Vanhamäki sivu 4

Maakirja 1588

Olavi ja Juho Korhonen. Pitkälahti Yövesi, kuva 32 sivu 31

Juho Juhonpoika Korhonen, Pitkälahti Yövesi, kuva 32 sivu 31

Frans Korhonen, Pitkälahti Seppälä, kuva 33 sivu 32

Paavo Matinpoika Korhonen ja Matti Korhonen arviom. Pellosniemi, kuva 35 sivu 34

Matti Matinpoika Korhonen, Pitkälahti Taipals, kuva 36 sivu 35

Paavo Matinpoika Korhonen, Pitkälahti Hangastemaa, kuva 36 sivu 35

Matti Korhonen, Pitkälahti Hangastemaa, kuva 36 sivu 35

Olavi Korhonen, Niilo Heikinpoika ja Antti Antinpoika, Pitkälahti Hangastemaa, kuva 36 sivu 35

Sigfrid Korhonen, Pellosniemi, kuva 41 sivu 40

Hannu Pekanpoika? Korhonen, Hirvensalmi Lahnama? kuva 45 sivu 44

Maakirja 1590

Paavo, Lauri ja Antti Korhonen, Harjumaa, kuva 16 sivu 16

Olavi Korhonen, arviomies Pitkälahti, kuva 29, sivu 29

Esko Jussinpoika Korhonen, Pitkälahti, sivu 30

Juho Hannunpoika Korhonen, Pitkälahti Yövesi, sivu 30

Juho Juhonpoika Korhonen, Pitkälahti Yövesi, sivu 30

Olavi Hannunpoika Korhonen, Pitkälahti Yövesi, sivu 30

Juho Korhonen, Pitkälahti Yövesi, sivu 30

Juho Antinpoika Korhonen, Seppälä, sivu 31

Paavo Laurinpoika Korhonen, Seppälä, sivu 31

Matti Korhonen, arviomies Pellosniemi, kuva 32 sivu 32

Olavi Olavinpoika Korhonen ja Niilo Heikinpoika Korhonen, Hangastemaa, sivu 34

Paavo ja Esko Matinpoika ja Mikko Pekanpoika Korhonen, Juurisalmi, sivu 34

Mikko Pekanpoika Korhonen, Juurisalmi, sivu 34

Matti Matinpoika Korhonen, Juurisalmi, sivu 34

Juho Pekanpoika Korhonen, Juurisalmi, sivu 34

Niilo Pekanpoika Korhonen, Juurisalmi, sivu 34

Matti Matinpoika Korhonen, Taipals sivu 35

Heikki Vilpunpoika Korhonen, Kangaskylä Sivu 38

Antti Antinpoika Korhonen ja Antti Korhonen, Norola sivu 50

Olavi Korhonen arviomies, Pitkälahti sivu 53

Juho Antinpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 54

Heikki Paavonpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 54

Paavo Fransinpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 54

Matti Matinpoika Korhonen, Hangastemaa sivu 55

Maakirja 1593

Antti Korhonen, Kutemajärvi sivu 40

Pekka Korhonen, Antti Korhonen ja Lase Korhonen, Vanhamäki sivu 55

Jussi Mikonpoika, Pekka (Paavo?) Laurinpoika Korhonen, Antti Olavinpoika, Pekka (Paavo?) Matinpoika, Pellosniemi Vatila sivu 59

Pekka Matinpoika Korhonen, Pellosniemi arviomies sivu 70

Olavi Korhonen ja Yrjö samoin, Pellosniemi Himala sivu 71

Olavi Korhonen, Pitkälahti sivu 76

Jussi Korhonen, Olavi idom, Jussi (Jöns) idom, Jans idom, Pitkälahti sivu 77

Joan Antinpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 115

Paavo Fransinpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 115

Paavo Matinpoika Korhonen ja Matti Korhonen (arviom.), Pellosniemi sivu 116

Matti Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Kähkölä sivu 116

Niilo Heikinpoika Korhonen Pellosniemi Kähkölä sivu 117

Matti Matinpoika Korhonen, Hangastemaa sivu 118

Kirkonvero 1596

Jussi (Yrjö) Antinpoika Korhonen, Vesulahti Ilntielahti? Sivu 2

Juho Juhonpoika Korhonen, Vesulahti Seppälä sivu 3

Paavo Fransinpoika Korhonen, Vesulahti Seppälä sivu 3

Paavo Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Taipalis sivu 7

Esko Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Taipalis sivu 7

Mikko Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi Taipalis sivu 7

Antti Paavonpoika Korhonen, Pellosniemi Taipalis sivu 7

Olavi Korhonen ja Niilo Korhonen, Pellosniemi Himala sivu 8

Jans Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi Toivola? Sivu 16

Paavo ja Antti Korhonen, Vesulahti Vuolinko sivu 20

Lauri Korhonen, Vesulahti Vanhamäki sivu 20

Mikko Korhonen, Vesulahti Norola sivu 29

Olavi Hannunpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 41

Jussi Hannunpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 41

Esko Jussinpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 41

Paavo Korhonen, Joroinen sivu 48

Maakirja 1600

Olavi Korhonen, Pellosniemi arviomioes sivu 18

Frans ja Paavo Korhonen, Pellosniemi Seppälä sivu 20

Paavo ja Olavi Korhonen arviomiehiä, Pellosniemi Yövesi sivu 20

Esko Korhonen, Pellosniemi Taipals sivu 21

Paavo ja Pekka Korhonen, Pellosniemi Taipals sivu 21

Olavi Korhonen, Pellosniemi Vatila sivu 24

Olavi Antinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 27

Maakirja 1604

Frans Korhonen, Paavo itm ja Olavi Antinpoika itm, Pellosniemi Seppälä sivu 59

Paavo Matinpoika Korhonen arv.mies, Pellosniemi Taipals sivu 61

Mikko ja Esko Korhonen, Pellosniemi Taipals sivu 61

Paavo Matinpoika Korhonen ja Antti Korhonen, Pellosniemi Taipals sivu 61

Lauri Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi Yövesi sivu 62

Lauri Korhonen ja Niilo itm, Pellosniemi Järvisavo Sivu 62

Antti Korhonen, Vanhamäki sivu 70

Paavo Korhonen, Vanhamäki sivu 70

Mikko ja Antti Korhonen, Kutemajärvi sivu 77

Pariskuntaluettelo 1610

Niilo Heikinpoika Korhonen ja Olavi item, Pellosniemi Juurisalmi? Kuva 30 sivu 29

Maakirja 1612

Juho Hannunpoika Korhonen, Pitkälahti Yövesi, kuva 18 sivu 18

Paavo Fransinpoika? Korhonen, Pitkälahti Seppälä, kuva 19 sivu 19

Anderson Anderson Korhonen, Pitkälahti Seppälä, kuva 19 sivu 19

Paavo Laurinpoika, Pitkälahti Seppälä, kuva 19 sivu 19

Paavo Matinpoika Korhonen, Pitkälahti Taipals, kuva 21 sivu 21

Antti Paavonpoika Korhonen, Pitkälahti Taipals, kuva 21 sivu 21

Matti Pekanpoika Korhonen, Pitkälahti Taipals, kuva 21 sivu 21

Esko Eskonpoika Korhonen, Pitkälahti Taipals, kuva 21 sivu 21

Niilo Heikinpoika? Korhonen? Pitkälahti Taipals, kuva 22 sivu 22

Paavo Antinpoika Korhonen, Kutemajärvi, kuva 41 sivu 41

Maakirja 1613

Paavo Fransinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 19

Frans Fransinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 19

Heikki Korhonen, Pellosniemi sivu 19

Paavo Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 19

Esko Korhonen ja Jussi Hannunpoika itm, Pellosniemi sivu 20

Paavo Matinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 22

Antti Paavonpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 22

Paavo Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 22

Matti Paavonpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 22

Esko Eskonpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 22

Olavi Korhonen, Pellosniemi sivu 28

Jussi Eskonpoika Korhonen, Hangastemaa? sivu 32

Paavo Antinpoika Korhonen, Norola Kutemajärvi sivu 38

Pekka Pekanpoika Korhonen, Norola Kutemajärvi sivu 38

Matti Korhonen Vesulahti Friheetex? Sivu 46

Maakirja 1615

Mauno Laurinpoika Korhonen, Vuolinko, kuva 28 sivu 28

Lauri item, Vuolinko, kuva 28 sivu 28

Olavi item, Vuolinko, kuva 28 sivu 28

Paavo Matinpoika Korhonen, Pellosniemi, kuva 40 sivu 40

Matti Paavonpoika item, Pellosniemi, kuva 40 sivu 40

Esko Korhonen, Pitkälahti, kuva 44 sivu 44

Juho item, Pitkälahti, kuva 44 sivu 44

Paavo Fransunpoika Korhonen, Pitkälahti, kuva 44 sivu 44

Frans Ransunpoika item, Pitkälahti, kuva 44 sivu 44

Antti Antinpoika Korhonen, Pitkälahti, kuva 44 sivu 44

Maakirja 1616

Antti Korhonen Norola sivu 27

Paavo Paavonpoika, Vesulahti sivu 29

Olavi Paavonpoika Korhonen, Hangastemaa sivu 41

Matti Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 53

Paavo Korhonen, Pellosniemi sivu 53

Paavo Matinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 56

Esko Korhonen, Pitkälahti sivu 57

Paavo Antinpoika Korhonen ja Antti Antinpoika, Pitkälahti, sivu 58

Paavo Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi sivu 60

Jons Korhonen, Knechtarnas hryhetr? Sivu 61

Maakirja 1618

Matti Paavonpoika Korhonen ja Olavi idem, Vesulahti Vuolinko, sivu 43 kuva 22

Kylvö ja karjaluettelo 1620

Matti Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 20

Paavo Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 20

Pekka Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 20

Matti Antinpoika? Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 20

Jussi Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 20

Esko Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 20

Niilo Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 21

Olavi Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 21

Lauri Olavinpoika, Pellosniemi Pellosniemi sivu 21

Lauri Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 23

Matti Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 39

Lauri Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 40

Olavi Korhonen, Pellosniemi Pellosniemi sivu 40

Paavo Korhonen?, Vesulahti Norola sivu 54

Vlppu Korhonen, Joroinen sivu 75

Esko Korhonen, Pitkälahti sivu 96

Pekka Korhonen, Pitkälahti sivu 96

Jussi Pekanpoika Korhonen, Pitkälahti sivu 96

Heikki Juhonpoika Korhonen husman, Pitkälahti sivu 98

Paavo Antinpoika Korhonen, Kutemajärvi sivu 114

Antti Korhonen, Kutemajärvi sivu 114

Maakirja 1623

Lauri Korhonen, Vesulahti Paukkula, kuva 15, sivu 14

Martti Korhonen, Vesulahti Paukkula, kuva 15, sivu 14

Matti Paavonpoika Korhonen, Vesulahti Vuolinko, kuva 20, sivu 18

Lauri Paavonpoika Korhonen, Vesulahti Vuolinko, kuva 21, sivu 19

Paavo Heikinpoika Korhonen, Vesulahti Vuolinko, kuva 22, sivu 20

Paavo ja Antti Korhosen, Vesulahti Vuolinko, kuva 24, sivu 22 (Kompania sotilas?)

Paavo Matipoika Korhonen, Pellosniemi Ristina, kuva 31, sivu 29

Matti Antinpoika Korhonen, Pellosniemi Ristina, kuva 31, sivu 29

Esko Korhonen, Pellosniemi Ristina, kuva 31, sivu 29

Jussi Eskonpoika Korhonen, Pellosniemi Ristina, kuva 31, sivu 29

Paavo Paavonpoika Korhonen, Pellosniemi Ristina, kuva 31, sivu 29

Niilo Korhonen, Pellosniemi Ristina, kuva 31, sivu 29

Olavi Korhonen, Pellosniemi Ristina, kuva 31, sivu 29

Lauri Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 33, sivu 31

Esko Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 33, sivu 31

Pekka Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 33, sivu 31

Jussi Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 33, sivu 31

Paavo Hanunpoika? Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 34, sivu 32

Pekka Paavonpoika? Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 34, sivu 32

Lauri Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 34, sivu 32

Paavo Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 34, sivu 32

Antti Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 34, sivu 32

Antti Korhonen, Pellosniemi, kuva 37, sivu 35

Pekka Matinpoika Korhonen, Pellosniemi, kuva 37, sivu 35

Paavo Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti, kuva 37, sivu 35

Jussi Korhonen, Pellosniemi, kuva 37, sivu 35

Karja- ja kylvöluettelo 1624

Paavo Matinpoika Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 7, sivu 4

Matti Antinpoika Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 7, sivu 4

Esko Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 7, sivu 4

Jussi Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 7, sivu 4

Paavo Paavonpoika Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 7, sivu 4

Niilo Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 7, sivu 4

Heikki Heikinpoika Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 7, sivu 4

Olavi Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 7, sivu 4

Matti Paavonpoika Korhonen, Vesulahti Vuolinko Vanhamäki, kuva 12, sivu 9

Lauri Paavonpoika Korhonen, Vesulahti Vuolinko Vanhamäki, kuva 12, sivu 9

Olavi Korhonen, Vesulahti Vuolinko Vanhamäki, kuva 12, sivu 9

Maakirja 1625

Pekka Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Taipals, kuva 29 sivu 27

Esko Korhonen, Pellosniemi Taipals, kuva 29 sivu 27

Karja- ja kylvöluettelo 1632

Matti Korhonen, Vesulahti Vanhamäki, kuva 6 sivu 3

Olavi Korhonen, Vesulahti Vanhamäki, kuva 6 sivu 3

Jussi Korhonen arviomies, Pitkälahti Seppälä, kuva 15, sivu 11

Paavo L (Laurinpoika?) Korhonen, Pitkälahti Seppälä, kuva 15, sivu 11

Jussi Korhonen, Pitkälahti Seppälä, kuva 15, sivu 11

Esko Korhonen, Pitkälahti Yövesi, kuva 16, sivu 12

Lauri Korhonen, Pitkälahti Yövesi, kuva 16, sivu 12

Matti Pekanpoika Korhonen, Pellosniemi Taipals?, kuva 19, sivu 15

Esko Eskonpoika? Korhonen, Pellosniemi Taipals?, kuva 19, sivu 15

Jussi Eskonpoika? Korhonen, Pellosniemi Taipals?, kuva 19, sivu 15

Henkikirja 1635

Niilo Matinpoika Korhonen ja Kaisa Paavontytär, Pellosniemi Kyyhkylänniemi, kuva 176 sivu 317

Matti Pekanpoika Korhosen leski Anna, Pellosniemi Taipalus, kuva 182 sivu 328

Matti Antinpoika Korhonen ja Elin Juhontytär? Ja Anna Eskontytär veljen vaimoko? Pellosniemi Taipalus, kuva 182 sivu 328

Jussi Eskonpoika Korhonen ja Riitta vaimo, Pellosniemi Taipalus, kuva 182 sivu 328

Antti Olavinpoika Korhonen ja vaimo Eelin Heikintytär + Antin sisar Maija, Pellosniemi Taipalus, kuva 182 sivu 329

Olavi Olavinpoika Korhonen ja vaimo Elin Paavontytär, Pellosniemi Taipalus, kuva 182 sivu 329

Jussi Korhonen, Pellosniemi Pitkälahti Seppälä, kuva 183 sivu 330

Jussi Paavonpoika Korhonen ja Vilppu Jussinpoika, Seppälä, kuva 183 sivu 331

Vuotuisvero 1635

Matti Paavonpoika Korhonen, Pellosniemi, kuva 102 sivu 100

Paavo Matinpoika Korhonen, Pellosniemi, kuva 102 sivu 100

Matti Antinpoika Korhonen, Pellosniemi, kuva 102 sivu 100

Esko Korhonen, Pellosniemi, kuva 102 sivu 100

Jussi Eskonpoika Korhonen, Pellosniemi, kuva 102 sivu 100

Olavi Korhonen, Pellosniemi, kuva 103 sivu 101

Pekka, Esko ja Jussi Korhonen, Pitkälahti, kuva 106 sivu 104

Juho Korhonen, Pitkälahti, kuva 106 sivu 104

Niilo Pekanpoika Korhonen, Vuolinko, kuva 108 sivu 106

Matti ja Olavi Eskonpoika? Korhonen, Vuolinko, kuva 108 sivu 106

Paavo Antinpoika Korhonen Kutemajärvi, kuva 110 sivu 108

Karjal.1638

Matti Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Taipale, kuva 267 sivu 448

Jaakko Paavonpoika Korhonen, Pellosniemi Taipale, kuva 267 sivu 448

Olavi Olavinpoika Korhonen, Pellosniemi Rantakylä, kuva 266 sivu 447

Matti Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Taipale, kuva 267 sivu 448

Jussi Eskonpoika Korhonen, Pellosniemi Taipale, kuva 267 sivu 448

Olavi Olavinpoika Korhonen, Pellosniemi Taipale, kuva 267 sivu 448

Matti Paavonpoika Korhonen, Pellosniemi Taipale, kuva 267 sivu 448

Antti Korhonen, Pellosniemi Taipale, kuva 267 sivu 449

Henkikirja 1639

Olavi? Antinpoika Korhonen+h, Pellosniemi Taipalus, kuva 191 sivu 300

Vilppu Paavonpoika Korhonen+h, Pellosniemi Seppola, kuva 192 sivu 301

Pikkukymmenysluettelo 1640

Olavi Korhonen, (3) Pellosniemi Taipalus, kuva 321, sivu 343

Olavi Olavinpoika Korhonen (2), Pellosniemi Taipalus, kuva 321, sivu 343

Paavo Laurinpoika Korhonen (6), Pitkälahti, kuva 324, sivu 346

Lauri (ibem) (2), Pitkälahti, kuva 324, sivu 346

Hans Korhonen (3), Pitkälahti, kuva 325, sivu 347

Hend Korhonen (2), Pitkälahti, kuva 325, sivu 347

Matti Korhonen (2), Vesulahti Vanhamäki, kuva 328, sivu 350

Olavi ibem (2), Vesulahti Vanhamäki, kuva 328, sivu 350

Henkikirja 1644

Antti Haukka Korhonen+h+son, Mikkeli Pellosniemi, kuva 88, sivu 84

Jaakko Paavonpoika Korhonen+son+ pojan vaimo, Mikkeli Pellosniemi, kuva 88, sivu 84

Antti Korhonen, Mikkeli Pellosniemi, kuva 88, sivu 84

Heikki Korhonen (3), Mikkeli Pellosniemi, kuva 89, sivu 85

Olavi Korhonen+h+son, Mikkeli Pellosniemi, kuva 89, sivu 85

Antti Korhonen+h, Mikkeli Pellosniemi, kuva 90, sivu 86

Olavi Korhonen (2), Vesulahti Vanhamäki, kuva 93, kuva 89

Matti Antinpoika Korhonen arviomies, Vesulahti, kuva 94, sivu 90

Henkikirja 1647

Pekka Matinpoika Korhonen+h+s, Pellosniemi, kuva 57 sivu 131

Matti Antipoika idm+son ja pojan vaimo, Pellosniemi, kuva 57 sivu 131

Esko Korhonen+h, Pellosniemi, kuva 57 sivu 131

Olavi Korhonen+h+son, Pellosniemi, kuva 57 sivu 131

Antti Korhonen+h+son, Pellosniemi, kuva 58 sivu 132

Hans Korhonen+h ja (Lauri Korhonen+h?), Pellosniemi, kuva 58 sivu 132

Maakirja 1649

Pekka Matinpoika Korhonen, Pellosniemi Korhola, kuva 398, sivu 577

Matti Antinpoika Korhonen, Pellosniemi Korhola, kuva 398, sivu 577

Tapani (Heikki?) Heikinpoika, Pellosniemi Korhola, Maksukyvytön? kuva 398, sivu 577

Esko Korhonen, Pellosniemi Korhola, kuva 398, sivu 577

Yrjö (Jussi?) Eskonpoika ibem, Pellosniemi Korhola, kuva 398, sivu 577

Olavi Olavinpoika Korhonen, Pellosniemi Inkarila, kuva 398, sivu 577

Niilo Korhonen, Pellosniemi Ristina, kuva 400, sivu 580

Heikki ibim, Pellosniemi Ristina, kuva 400, sivu 580

Olavi Korhonen, Pellosniemi Himala, kuva 400, sivu 581

Jussi Heikinpoika? Korhonen, Marjoniemi, siirt. Mikkeliin kuva 405 sivu 591

Lauri Paavonpoika Korhonen, Marjoniemi, siirt. Mikkeliin kuva 405 sivu 591

Antti Haukka Korhonen, Pellosniemi Haukka-Korhola, siirt. Mikkeliin, kuva 407, sivu 594

Paavo Korhonen, maksukyvytön, Pellosniemi Haukka-Korhola, siirt. Mikkeliin, kuva 407, sivu 594

Heikki Juhonpoika Korhonen ja Olavi Juhonpoika Korhonen, Pitkälahti, kuva 407 sivu 595

Mons? Pekanpoika, Pitkälahti, kuva 407 sivu 595

Lauri Laurinpoika Korhonen, Pellosniemi Vanhamäki, kuva 408, sivu 597

Paavo Martinpoika Korhonen, Pellosniemi Harjumaa, kuva 408 sivu 597

Henkikirja 1655

Paavo Korhonen+ vaimo+ poika+ pojanvaimo, Harjumaa, kuva 160 sivu 608

Olavi Korhonen+ vaimo, Harjumaa, kuva 160 sivu 608

Lauri Laurinpoika Korhonen+ vaimo, Vanhamäki, kuva 161 sivu 609

Matti Matinpoika Korhonen+h+, Pellosniemi, kuva 171 sivu 619

Matti Antinpoika idom+h, kuva 171 sivu 619

Jussi Eskonpoika Korhonen+s, kuva 171 sivu 619

Olavi Korhonen+h+, kuva 171 sivu 619

Jussi Korhonen+h, Pitkälahti, kuva 178 sivu 626

Esko Korhonen+h, Pitkälahti, kuva 178 sivu 626

Tuomarinvero 1659

Matti Matinpoika Korhonen, Korhola, kuva 220 sivu 542

Matti Antinpoika, Korhola, kuva 220 sivu 542

Jussi Eskonpoika Korhonen, Korhola, kuva 220 sivu 542

Lauri Korhonen, Marjoniemi, kuva 226 sivu 548

Matti Korhonen, Haukka Korhola, kuva 226 sivu 548

Henkikirja 1659

Olavi Olavinpoika Korhonen (2), Vesulahti Norola, kuva 501, sivu 822

Juho? Pekanpoika Korhonen (2), Vesulahti Kuivala, kuva 501, sivu 822

Olavi Korhonen (2), Vesulahti Vuolinko, kuva 503, sivu 824

Matti Matinpoika Korhonen (2), Pellosniemi Korhola, kuva 526 sivu 847

Veli Heikki (2), Pellosniemi Korhola, kuva 526 sivu 847

Matti Antinpoika (2), Pellosniemi Korhola, kuva 526 sivu 847

veli Antti (1), Pellosniemi Korhola, kuva 526 sivu 847

Risto Korhonen (2) ja poika Lauri (2), Pellosniemi Puntala, kuva 526 sivu 847

Niilo Korhonen (2) Pellosniemi Puntala, kuva 526 sivu 847

Jaakko Juhonpoika ja poika Erkki, onko Närhinen?, Pellosniemi Makkola, kuva 527 sivu 848

Antti Korhonen (2) ja poika Olavi (2), Pellosniemi Himala, kuva 527, sivu 848

Heikki Heikinpoika (2) Mikkeli Korhola, kuva 528, sivu 849

Vilppu Korhonen + vaimo (2), Pellosniemi Marjoniemi, kuva 532, sivu 853

Lauri Korhonen + vaimo (2), Pellosniemi Marjoniemi, kuva 532, sivu 853

Tuomarinvero 1662

Pekka Korhonen, Vanhala, kuva 508 sivu 515

Henkikirja 1662

Simo Korhonen (2) Vesulahti Rahula, kuva 695, sivu 600

H:k: Pekka Korhonen, renki Vesulahti Vanhala, kuva 695, sivu 600

Heikki Paavonpoika Korhonen, Lauri Korhonen ja tytär Maijsa, Vesulahti Harjumaa, kuva 698, sivu 704

Olavi Olavinpoika (1), poika Juho+h (2), vävy Olavi Laps??+h Kaija Korhonen, Vesulahti Harjumaa, kuva 698, sivu 704

Matti Korhosen vaimo, veli Heikki ja vaimo, poika Juho Hp? Pellosniemi Korhola, kuva 806, sivu 824

Matti Antinpoika+ h, veli Antti+h, Pellosniemi Korhola, kuva 806, sivu 824

Jussi Korhonen+h, Pellosniemi Korhola, kuva 806, sivu 824

Olavi Korhonen+h, veli Heikki+h, Pellosniemi Inkerilä, kuva 806, sivu 824

Matti Paavonpoika Korhonen (1) ja poika Juho (1), Pellosniemi Hytölä, kuva 808, sivu 826

Martti Laurinpoika+h, Pellosniemi Hytölä, kuva 808, sivu 826

Vilppu Korhonen+h, Pellosniemi Marjoniemi, kuva 812, sivu 830

Lauri Pekanpoika Korhonen+h, Pellosniemi Marjoniemi, kuva 812, sivu 830

Matti Antinpoika Korhonen+h ja veli Paavo+h, Pellosniemi Ristina Haukka-Korhola, kuva 812, sivu 830

Maantarkastuskirja 1664

308/79 Heikki Antinpoika Korhonen, Kutemajärvi 833 kuva 839

308/80 Niilo Olavinpoika Korhonen, Kutemajärvi 833 kuva 839

308/ 81 Paavo Paavonpoika Korhonen, Kutemajärvi 833 kuva 839

308/322/ 408 Pekka Korhosen autio, Kutemajärvi 834 kuva 839

112/167 Antti Olavinpoika Korhonen, Pellosniemi 8, Karhila (Hangastemaa?), kuva 18

112/52 Olavi Olavinpoika Korhonen, Pellosniemi 8, Hangastenmäki, kuva 18

122/39 Matti Matinpoika Korhonen, Pellosniemi 26, Korhola, kuva 30

122/40 Matti Antinpoika Korhonen, Pellosniemi 26, Korhola, kuva 30

117/42,43 Esko Eskonpoika Korhonen, Pellosniemi 26, Korhola, kuva 30

Baranoffin läänitys

30/297 Esko Olavinpoika Korhonen, Juva Yövesi 384, kuva 397

30/296 Hannu Hannunpoika Korhonen, Juva Yövesi 384, kuva 397

55/550 Paavo Antinpoika Korhonen, Juva 393 Haukka Korhola, kuva 407

55/477 Vilppu Juhonpoika Korhonen, Juva 393 Marjoniemi, kuva 407

55/480 Lauri Pekanpoika Korhonen, Juva 393 Marjoniemi, kuva 407

54/477 Vilppu Juhonpoika Korhonen, Juva 408 Marjoniemi, kuva 417

54/480 Lauri Pekanpoika, Korhonen Juva 408 Marjoniemi, kuva 417

Pohlenin läänitykset

353/247 Olavi Olavinpoika Korhonen, Vuolinko Harjumaa 428, kuva 433

353/248 Antti Laurinpoika Korhonen, Vuolinko Harjumaa 428, kuva 433

Henkikirja 1669

Heikki Heikinnpoika? Korhonen+H ja tytär Marisa, Pellosniemi Harjumaa, kuva 183, sivu 766

Lauri Laurinpoika Korhonen+h ja poika Lauri, Vesulahti Vanhamäki, kuva 183, sivu 766

Vilppu Korhonen+h, Pellosniemi Marjoniemi, kuva 184, sivu 767

Lauri Laurinpoika+h (Korhonen)+ äiti, Pellosniemi Marjoniemi, kuva 184, sivu 767

Matti Antinpoika Korhonen+h ja veli Paavo+H, Pellosniemi Haukka-Korhola, kuva 185, sivu768

Matti Korhonen renki, Pellosniemi Toivola, kuva 235, sivu 817

Matti Matinpoika Korhonen+h ja veli Heikki (3) Pellosniemi Korhola, kuva 235, sivu 817

Yhtiömies Heikki Matinpoika item (Korhonen)+h (2), Pellosniemi Korhola, kuva 235, sivu 817

Matti Matinpoika item (Korhonen)+h (2), Pellosniemi Korhola, kuva 235, sivu 817

Antti Matinpoika item (Korhonen)+h (2), Pellosniemi Korhola, kuva 235, sivu 817

Olavi Olavinpoika Korhonen+h ja Heikki Olavinpoika (3), Pellosniemi Korhola, kuva 235, sivu 817

Jussi Paavonpoika Korhonen+h (2), Pellosniemi Korhola, kuva 235, sivu 817

Antti Korhosen vaimo, Pellosniemi Himala, kuva 236, sivu 818

Matti Paavonpoika Korhonen ja poika Juho+h (3), Pellosniemi Hyttelä, kuva 237, sivu 819

Martti Laurinpojan vaimo ja poika Lauri Martinpoika (2), Pellosniemi Hyttelä, kuva 237, sivu 819

Henkikirja 1675 (Sukunimiä puuttuu, Korhosia muitakin)

Heikki Matinpoika Korhonen+h (2) Pellosniemi eli Ristiina Hangastemaa, kuva 341, sivu 544

Pekka Matinpoika item+h ja veli Matti (3), Ristiina Hangastemaa, kuva 341, sivu 544

Erkki Jaakonpoika ja poika Jaakko Erkinpoika+h (Närhinen?), kuva 341, sivu 544

Yrjö Paavonpoika Korhonen+h, Ristiina Hangastemaa, kuva 341, sivu 544

Pekka Korhonen ja Juho Pekanpoika+h, Mikkeli Norola, kuva 347, sivu 550

Heikki Yrjönpoika+H (2), Vesulahti Harjumaa, kuva 349, sivu 552

Vilppu Jussinpoika ja Lauri Laurinpoika+h, Mikkeli Marjoniemi, kuva 349, sivu 552

Henkikirja 1680

Heikki Matinpoika+h (Korhonen), Ristina Korhola, kuva 431, sivu 742

Paavo Matinpoika+h ja veli Matti Matinpoika, Ristina Korhola, kuva 431, sivu 742

Jussi Paavonpoika+h, Ristina Korhola, kuva 431, sivu 742

Torppari: Lauri Vilpunpoika+h (2), Ristina Korhola, kuva 432, sivu 743

Torppari: Martti Martinpoika+h, Ristina Korhola, kuva 432, sivu 743

Renki: Juho Korhonen+h ja veli Pekka+h (4) Mikkeli Norola, kuva 437, sivu 748

Henkikirja 1682

Juho Korhonen+h ja veli Pekka, Mikkeli Norola sivu 914 kuva 162

Lauri Korhonen, Mikkeli Marjoniemi, kuva 163, sivu 916 (epäselvä)

Matti Korhonen+h ja veli Paavo+h (4), Mikkeli Haukka-Korhola, kuva 163, sivu 916 (epäselvä)

Olavi+h ja poika (veli) Tuomas+h (4), Mikkeli Haukka-Korhola, kuva 163, sivu 916 (epäselvä)

Paavo Korhonen+h (2) (ehk. Hangastenmaan seutuvilla?), kuva 163, sivu 916

Lauri Niilonpoika+h ja Matti Martinpoika, Ristiina Korhola, kuva 168, sivu 921

Autioluettelo 1688 ja Henkikirja

Autiol. Olavi Olavinpoika Korhonen, Mikkeli Harjumaa, kuva 247, sivu 992

Autiol. Antti Vilponpoika, Mikkeli Marjoniemi, kuva 248, sivu 993

Hk. Heikki Matinpoika+h (2) ja poika Juho (1), Ristiina Korhola, kuva 291, sivu 1045

Hk. Pekka Matinpoika+h (2), Ristiina Korhola, kuva 291, sivu 1045

Hk. Yrjö Rekonpoika? vai Pekanpoika+h, Ristiina Korhola, kuva 291, sivu 1045

Hk. Heikki Juhonpoika+h (2) ja sotilaan vaimo (1), Ristiina Korhola, kuva 291, sivu 1045

Hk. Heikki Korhonen+h (2), Ristina Hyttölä, Kuva 292, sivu 1046

Hk. Matti Laurinpoika+h (2), Ristina Hyttölä, Kuva 292, sivu 1046

Hk. Martti Matinpoika+h (2) ja veli Yrjö (1)(ei Korhonen?), Ristina Hyttölä, Kuva 292, sivu 1046

Hk. Pekka Olavinpoika+h(ei Korhonen?), Ristina Hyttölä, Kuva 292, sivu 1046

Hk. Matti Korhonen+h (2), veli Paavo+h (2), veli Antti (1), Mikkeli Haukka-Korhola, kuva 295, sivu 1049

Hk. Paavo Korhonen ja poika Paavo+h (3), Mikkeli Rieppola, kuva 296, sivu1050

Hk. Matti Juhonpoika+h (2), Mikkeli Rieppola, kuva 296, sivu1050

Henkikirja 1690

Heikki Matinpoika+h ja poika Juho Matinpoika? (3), Ristiina Korhola, kuva 297, sivu 843

Pekka Matinpoika+h (2), Ristiina Korhola, kuva 297, sivu 843

Heikki Korhonen+h (2), Ristiina Hytölä, kuva 298, sivu 844

Jaakko Korhonen+h, Juho Paavonpoika+h ja veli Paavo ???? +h (6), Ristiina Tarhola, kuva 298, sivu 844

Paavo Korhonen+h (2) ja Matti Paavonpoika (1), Mikkeli Seppola, kuva 304, sivu 850

Matti Juhonpoika (1), Mikkeli Seppola, kuva 304, sivu 850

Juho Korhonen+H (2) Mikkeli Kyyhkylänniemi, kuva 305,sivu 851

Henkikirja 1697 ja Autioluettelo

Matti Paavonpoika Korhonen+h, Mikkeli Haukka-Korhola, kuva 665 sivu 1873

Paavo Martinpoika ja veli Martti ja vaimo (3), Mikkeli Rieppola, kuva 675, sivu 1883

Olavi Paavonpoika Korhonen ja veli Paavo Paavonpoika (2), Ristiina Hytölä, kuva 712, sivu 1914

Sipi Sipinpoika?+h ja veli Pekka ja Juho, onko Korhonen ? (4), Ristiina Hytölä , kuva 712, sivu 1914

Paavo Olavinpoika Korhonen+H, Ristiina Hangastemaa, kuva 712, sivu 1914

renki Juho Korhonen+h (2), Ristiina ??llalaa, kuva 714, sivu 1916

Lauri Antinpoika Korhonen+h, Ristiina ??hola, kuva 714, sivu 1916

Matti Korhonen (1), veli Heikki(n) vaimo Riitta,(M:poika Juho+h ja Heikki)(4),Ristiina Korhola k 714

Matti Pekanpoika+h (2), Ristiina Korhola, kuva 714, sivu 1916

Sotilaan vaimo, Ristiina Korhola, kuva 714, sivu 1916

Heikki Johonpoika+h (2), Ristiina Korhola, kuva 715, sivu 1917

Antti Antinpoika Korhonen+h ja veli Lauri ja veli Heikki Ja sisko Helga (5) Ristiina Karhila, kuva 715, sivu 1917

Jaakko Korhonen h kuollut, Jaakon veli Pekka+h, veli Juho+h, veli Paavo+h, (veljen?)-poika Martti+h ja renki Martti (10), Ristiina Tarhola, kuva 720, sivu 1922

Mikko Antinpoika+ h (2), Ristiina Tarhola, kuva 720, sivu 1922

Autio: Vilppu Vilpunpoika Korhonen, Mikkeli Marjoniemi, kuva 742, sivu 1946

Autio: Olavi Olavinpoika Korhonen ja Paavo, Ristiina Hangastemaa, kuva 749, sivu 1953

Kontribuutiovero 1703

Heikki Korhonen+h, Pekka Pekanpoika, Hytölä

Matti Korhonen, Matti Pekanpoika, Heikki Juhonpoika, Korhola

Antti Korhonen Paikka epäselvä

Henkikirja 1707

Pekka Korhonen+h (2) Mikkeli Marjoniemi, kuva 4, sivu 4171

Henkikirja 1709

Mikko Korhonen+h, poika Heikki, veli Paavo Juhonpoika+h (5), Ristiina Hytölä, kuva 21, sivu 1478

Heikki Korhonen+h, veli Matti+h (4), Ristiina Indila, kuva 21, sivu 1478

Renki Antti Korhonen, Ristiina Ryttals? kuva 21, sivu 1478

Juho Korhonen ja veli Erkki+h (3), Ristiina Korhola, kuva 22, sivu 1479

Paavo Pekanpoika+h (2), Matti Pekanpoika+h (2), Ristiina Korhola, kuva 22, sivu 1479

Juho Korhonen+h, veljenpojan Pekan vaimo, Martti K, veli Paavo, veli Martti Paavonpoika (7), Ristina Korhola kuva 25, sivu 1482

Kirjan lopussa allekirjoittajana mm. Juho Korhonen, kuva 26

Juho Korhonen+h ja tytär (3), Mikkeli Hakala, kuva 31, sivu 1488

Heikki Korhonen+h ja Antti Korhonen+h, Mikkeli Korhola, kuva 33, sivu 1490

Pekka Korhonen+h, Mikkeli Marjoniemi, kuva 34, sivu 1491

Paavo Martinpoika + h ja veli Juho + h, renki Martti (5) Mikkeli Rieppola, kuva 37, sivu 1494

Henkikirja 1712

Paavo Korhonen+ h ja poika Heikki, Paavon veli Mikko+h (5), Ristina Hyttälä, kuva 640, sivu 1289

Heikki Korhonen+ h (2), Ristiina Innala, kuva 640, sivu 1289

Erkki Korhonen+h ja sotilaan vaimo (3), Ristiina Korhola, kuva 641, sivu 1290

Juho Korhosen vaimo ja tytär (2), Mikkeli Hauskala, kuva 652, sivu 1310

Pekka Korhosen vaimo, Mikkeli Marjoniemi, kuva 656, sivu 1319

Tuomas Korhosen vaimo, Mikkeli Norola, Mikkeli Norola, kuva 657, sivu 1320

Maakirja 1722

Juho Korhonen (5), Harjumaa? kuva 400, sivu 762

Paavo Niilonpoika ja Antti Korhonen (5), Mikkeli Kähkölä, kuva 405, sivu 772

Vilppu Korhonen (1), Mikkeli Marjoniemi, kuva 409, sivu 780

Lauri Paavonpoika ja Pekka Korhonen (2), Mikkeli Marjoniemi, kuva 409, sivu 780

Paavo Korhonen et Riepponen (1), Mikkeli Rieppola, kuva 415, sivu 792

Martti? et Matti Korhonen (6), Ristiina Hangastenmaa, kuva 452, sivu 866

Lauri Hytönen odr ?? Paavo Korhonen (3), Ristiina Hytölä 6, kuva 453, sivu 868

Juho Hytönen Paavo Korhonen (4), Ristiina Hytölä 5, kuva 453, sivu 868

Juho Inkari et Heikki Korhonen (1), Ristiina Inkarila, 453, sivu 868

Matti et Erkki Korhonen (1), Ristiina Korhola, kuva 454, sivu 870

Ant? Korhonen ja Risto? Korhonen, Ristiina Karhila, kuva 455, sivu 872

Henkikirja 1722

Paavo Korhonen + h, poika Heikki + h ja veljenpoika? Mikko (5), Ristiina Hyttölä, kuva 904, sivu 1472

Antti? Korhonen + h ja tytär (3), Ristiina Innala, kuva 904, sivu 1472

Erkki? Korhonen + h ja sotilaan vaimo (3), Ristiina Korhola, kuva 905, sivu 1473

Jaakko Korhonen (1), Mikkeli Hirvenlahden Linkola, kuva 923, sivu 1491

Esko? Korhonen + h (2), Mikkeli Kyyhkylänniemi, kuva 928, sivu 1496

Pekka Korhosen vaimo (1), Mikkeli Marjoniemi, kuva 932, sivu 1500

Martti Paavonpoika (Korhonen?) + h (2), Mikkeli Rieppola, kuva 938, sivu 1506

Juho Martinpoika (Korhonen?) + h ja kenen veli? Martti Paavonpoika + h (4), Mikkeli Rieppola, kuva 938, sivu 1506

Autiol. Matson Korhonen, Ristina Hangastemaa, kuva 994, sivu 1562

Autiol. Antti? Korhonen, Ristina Korhila, Rister? Korhoselle? kuva 994, sivu 1562

Henkikirja 1724

Erkki Korhonen+h, Heikki Korhonen, tytär Maria (4), Ristiina Korhola, kuva 592, sivu 2429

Martti Paavonpojan vaimo, veli Paavo+h, tytär Anna, Paavonpoika Paavo (5), Ristiina Tarhola, kuva 596, sivu 2437

Antti Laurinpoika Korhonen (1), Mikkeli Kähkölä, kuva 606, sivu 2457

Eskel Korhonen+h, (2) Mikkeli Kähkölä, kuva 606, sivu 2457

Jaakko Korhonen+h, Mikkeli Rantakylä, kuva 612, sivu 2468

Henkikirja 1738

Olavi Olavinpoika Korhin, Johan Sutarj+h, Ristiina Hangastenmaa 1, kuva 705, sivu 451

Matti Matinpoika Korhonen, Ristiina Tarhoila 1, kuva 710, sivu 456

Matti Laurinpoika Korhonen, Pekka Korhonen, Ristiina Tarhoila 2, kuva 710, sivu 456

Esko Eskonpoika Korhonen, Antti Paavonpoika? Ristiina Tarhoila 3, kuva 710, sivu 456

Heikki Korhonen, Ristiina Koivakkala 7, kuva 712, sivu 458

Juho Korhonen. Ristiina Tiusala 4, kuva 725, sivu 471

Paavo Korhonen, Ristiina Tarhola 1, kuva 725, sivu 471

Juho Korhonen, Ristiina Tarhola 2, kuva 725, sivu 471

Olavi Olavinpoika Korhonen, Mikkeli Harjumaa 21

Paavo Antinpoika Korhonen, Mikkeli Haukka Korhola? 1, kuva 619, sivu 365

Mikko Olavinpoika Korhonen, Mikkeli Kyyhkylänniemi 2, kuva 625, sivu 371

Paavo Paavonpoika Korhonen, Mikkeli Kähkölä 2, kuva 626, sivu 372

Paavo Korhonen, Mikkeli Kähkölä 8, kuva 626, sivu 372

Vilppu Pekanpoika Korhonen, Mikkeli Marjoniemi 1, kuva 632, sivu 378

Lauri Paavonpoika Korhonen, Paavo Korhonen, Mikkeli Marjoniemi 2, kuva 632, sivu 378

Pekka Paavonpoika Korhonen, Mikkeli Marjoniemi 3, kuva 632, sivu 378

Iivari Korhonen, Mikkeli Seppälä, kuva 644, sivu 390

Lauri Laurinpoika Korhonen, Mikkeli Vanhamäki, kuva 657, sivu 403

Henkikirja 1747

Matti Korhonen, Hytölä 2 ja Jaakko Korhonen Hytölä 3, kuva 149, sivu 138

Matti Matinpoika Korhonen/Juho Rahikainen (3), Ristina Korhola 1, kuva 151, sivu 140

Matti Antinpoika Korhonen/? Kyyrö (3), Ristina Korhola 2, kuva 151, sivu 140

Erkki Eskonpoika Korhonen/sold. Antti Kauppinen (2), Ristina Korhola 3, kuva 151, sivu 140

Paavo Olavinpoika Tarhoinen/Paavo Korhonen (10), Ristina Tarhola 1, kuva 161, sivu 150

Pekka Paavonpoika Korhonen/Simo Juhonpoika (1), Mikkeli Harjumaa 20, kuva 74, sivu 63

Olavi Olavinpoika Korhonen/Lauri Carlin? (3), Mikkeli Harjumaa 21, kuva 74, sivu 63

Paavo Antinpoika Korhonen/Antti Parkkisen leski (3), Mikkeli Rantakårhola, kuva 77, sivu 66

Paavo Korhonen/ Antti Parkkinen (4), Mikkeli Kähkölä 8, kuva 83, sivu 72

Matti Erkinpoika Korhonen/Juho Korhonen (2), Mikkeli Kärjälä 2, kuva 83, sivu 72

Paavo Korhonen/Jaakko Korhonen (2), Mikkeli Kärjälä 3, kuva 83, sivu 72

Lauri Heikinpoika Korhonen/Juho Sokoin (2), Mikkeli Kärjälä 4, kuva 83, sivu 72

Lauri Olavinpoika Korhonen/Lauri Pasoin (2), Mikkeli Kärjälä 5, kuva 83, sivu 72

Vilppu Yrjönpoika Korhonen/Juho Parkkinen (3), Mikkeli Marjoniemi 1, kuva 88, sivu 77

Lauri Paavonpoika Korhonen/Hiski Ontin (3), Mikkeli Marjoniemi 2, kuva 88, sivu 77

Pekka Paavonpoika Korhonen/Matti Korhonen (2), Mikkeli Marjoniemi 3, kuva 88, sivu 77

Martti Paavonpoika Noponen/MarttiKorhonen (4), Mikkeli Repola 1, kuva 97, sivu 86

Paavo Paavonpoika Pöppönen/Yrjö Korhonen (2), Mikkeli Pöppölä 13, kuva 98, sivu 87

Mikko Paavonpoika Väisänen/Antti Korhonen (2), Mikkeli Väisälä 3, kuva 103, sivu 92

Henkikirja 1750 Ristiina

Martti Korhonen, veli Juho, poika H??? (4), Heikkilä, kuva 644, sivu 1314

Paavo Korhonen, veli Pekka? Ja vaimo, Hytölä 3, kuva 646, sivu 1317

Kalle Korhosen vaimo?, torp. Juho Korhonen+h, Tarhola 2, kuva 650, sivu 1396

Henkikirja 1764 Ristiina

Paavo Korhonen ja Juho Korhonen+h, Heikkilä, kuva 139, sivu 200

Paavo Korhosen+h, poika Jaakko+h, Hytölä, kuva 141, sivu 272

Heikki Korhonen renki, Koivakkala, kuva 143, sivu 276

Matti Korhonen+h, Tiusala, kuva 148, sivu 286

Martti Korhonen torp. Tarhola 1, kuva149, sivu288

Paavo Korhonen, leski Riitta Korhonen, Tarhola 2, kuva149, sivu288

Henkikirja 1764 Mikkeli

Jaakko Korhonen+h, Kirkonkylä 8, kuva 108, sivu 206

Martti Korhosen talo, Niilo ja poika Kalle, Ropola? 1, Kuva 125, sivu 240

Martti Korhonen+h Ropola? 1, Kuva 125, sivu 240

Ristiina 1773 (mikä kirja?)

Paavo Korhosen vaimo, Ristiina Heikkilä 2, kuva 176, sivu 2719

Risto Korhonen+h, Himalansaari 10, kuva 177, sivu 2720

Karin Korhonen, Hytölä 1, kuva 177, sivu 2720

Paavo Korhonen+h, Hytölä 3, kuva 177, sivu 2720

Paavo Korhonen+h, Kylänlahti 2, kuva 178, sivu 2722

Juho Korhonen, Karhila 1, kuva 178, sivu 2722

Pekka? Korhonen (4), Koivakkala 3, kuva, kuva 178, sivu 2723

Heikki Korhosen leski+(poika+h?), Koivakkala 7, kuva, kuva 178, sivu 2723

Juhan? Korhoinen (2?), Pyrhölä, kuva 180, sivu 2726

Martti Korhonen+h, Tarhola 1, kuva181, sivu 2728

Paavo Korhonen (4), Mikko Korhonen (2), Tarhola 2, kuva181, sivu 2728

Ristiina 1775

Paavo Korhosen vaimo ym, Heikkilä Markaus, kuva 150, sivu 288

Risto Korhonen+h, Himalansaari 10, kuva 152, sivu292

Pekka Korhosen perhe (poka+h?), Hytölä 1, kuva 152, sivu292

Paavo Korhosen leski ym (4), Hytölä 3, kuva 152, sivu292

Paavo Korhonen+h, (Pekka Poika? ym), Kulänlahti 2, kuva 154, sivu 296

Juho Korhonen ym (6), Karhila, kuva 155, sivu 298

Pekka Korhonen+h, Koivakkala 3, kuva 155, sivu 298

Heikki Korhonen+h, Koivakkala 7, kuva 155, sivu 298

Juho Korhonen+h renki, Pyrhölä, kuva 159, sivu 306

Aaprahamson? Korhonen+h, Tarhola 1, kuva 161, sivu 310

Paavo Korhosen perhettä (3), Tarhola 2, kuva 162, sivu 312

Mikko Korhonen (2), Tarhola 2, kuva 162, sivu 312

veli Pekka, Tarhola 2, kuva 162, sivu 312