Tavisalmi

Olen viimeaikoina tutkinut Kuopion seudulta löytyviä Korhossukuja
Yli 14 000 henkeä on jo kassa. Tässä kuva Savon kartasta vuonna 1562, jossa asutus on merkattu sen hetkisen tilanteen mukaan. (Kauko Pirinen Savon Historia)

Savo vuonna 1562 (Kauko Pirinen, Savon Historia)

Kuopion vanhimpia Korhosia

 Kuopion Tavisalmelle saapuu ensimäiset Korhoset 1550-luvun loppupuolella. Olen tähän hahmotellut ensimäisiä sukupolvia Tavisalmella.

Tiedot 1500-luvulta on aika hajanaisia, eikä niiden perusteella pysty tekemään luotettavaa sukupolvikaaviota. Niipä sukupolvet on 1500-luvulla aika arvaamalla tehtyjä ja suuntaa antavia.

1600-luvulla tiedot tarkentuvat ja sukupolvetkin pitävät paremmin paikkaansa, mutta virheitä varmasti löytyy. Ilmoita virheistä jos eteen tulee, niin korjaan virheet tietoihini.

 

 

Sukuselvityksen kohde

 

Kuopion seudun Korhonen

 

s.1510

ja hänen jälkeläisiään yhteensä 117 taulua

Tulostettu: 27.08.2015

Tekijä: Martti Korhonen

 Ristimäenkatu 28 A2

 50100 Mikkeli

 martti.korhonen@surffi.fi

 

SUKUJUTUT -ohjelma

ATK-palvelu Luhtasaari

Seinäjoki

 

 

Taulu 1

 

I X Korhonen. Käräjäpöytäkirjoissa 1549 esiintyvä Jo (Juho?) Korhonen lienee Rantasalmen Korhosia, joka on voinut käräjöidä kaskimaistaan, mutta tuskin muuttanut Tavisalmelle?

 

Ensimmäiset pysyviksi asukkaiksi Tavisalmelle muuttaneet Korhoset lienee Antti ja Niilo Korhonen. Asiakirjoista ei käy ilmi ovatko he sukulaisia keskenään. Niilo on verokirjoissa 1554 lähtien, Antti 1557 alkain. Näyttäisi kuitenkin siltä, että Niilo olisi vanhempi ja Anttia verotetaan samalla paikalla myöhemmi, kun Niilon verotus lopetetaan 1558. Voisi oletta että Antti on Niilon poika?

 

Niiloa verotetaan Savilahden neljänneksen VI kymmenyksessä 1554-58 ja IV kymenyksessä 1557-58. 1557 taloudessa on 2 jousta (työkuntoista miestä). Kirkon veroluetteloissa Niilo on vielä 1562 ja 1567.

 

Anttia verotetaan Savilahden neljänneksen IV kymmenyskunnassa 1557-63. Antti on käräjillä vuosina 1561-63. Maantarkastuskirjassa 1561 Antti on osalisena kahdessa "Anekissa" (1788 ja 1787). Antti löytyy vielä maakirjasta 1573. 1568 verotetaan Niilo Korhosta Savlahden neljänneksen IV kymmenuskunnassa

 

1565 verotettavana on Risto Korhonen ja 1564-66 Pertti Korhonen Savilahden I kymmenyskunnassa.

 

Niilo Niilonpoika Korhonen löytyy 1570 Savilahden I kymmenyskunnasta ja 1571-81 Savilahti Jännevirta, V kymmenyskunnasta 1582-83 I kymmenyskunnasta. 1584-86 Savilahti Jännevirta III kymmenyskunta ja 1587-89 V kymmenyskunta

 

Perttu Nuutinpoika (onkohan Niilonpoika?)Korhosta verotetaan Niilo Korhosen kanssa 1570-77 Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi IV kymmenyskunta ja kirkonveroissa vielä 1590-luvulla.

 

1575 maakirjassa Niilon seurana Kuopionniemellä on Lauri Korhonen ja 1577 Pertti ja Paavo Korhonen. Paavoa verotetaan kirkonveroista 1691-1600 (1-2 jousta) Savilahden Kuopionniemellä.

 

Lapset:

 

Niko Korhonen, s. noin 1510 Rantasalmi?. Tauluun 2.

 

Jo Korhonen, s. noin 1522 Rantasalmi? 1549 käräjäpöytäkirja ( Va 6152 sivu 31)
Olisikko Rantasalmen Korhosia, joka on käräjöinyt kaskimaidensa omistuksesta?

 

Esko Kenenpoika? Korhonen, s. noin 1531 Rantasalmi?. Tauluun 114.

 

Pekka Kenenpoika? Korhonen, s. noin 1630 Kuopio. Tauluun 117.

 

Taulu 2

 

II Niko Korhonen, Taulusta 1, (isä X Korhonen), s. noin 1510 Rantasalmi? Tavisalmi Savilahti Ruokovesi. Maaverokirja 1554-1559 (Va 6194 siv. 74, 6200 siv 46, 6214 siv.10, 6255 siv. 5, 6281 siv. 14, 6303 siv.35) Jatkuu 1570-1579 joka vuosi

 

Kirkon kymmenysluettelo 1557 2 jousta,1559, 1567 1 jousi. Jatkuu 1570 - 1575 1 jousi ja 1577 - 1578 2 jousta, 1579 3 jousta

 

Käräjäpöytäkirja 1555 (Va 6202 siv. 26) ja 1556 (Va 6216 siv. 9)

 

Voudintili ym 1571 (Va 6454 siv. 18 ja 6455 siv. 30).

 

Lapset:

 

Antti Niilonpoika? Korhonen, s. noin 1535 Rantasalmi?. Tauluun 3.

 

Perttu (Knutinpoika?) Niilonpoika? Korhonen, s. noin 1540 Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi. Tauluun 4.

 

Lauri Niilonpoika? Korhonen, s. noin 1545 Rntasalmi. Tauluun 8.

 

Niilo (Niko) Niilonpoika Korhonen, s. noin 1550 Tavisalmi Savilahti Ruokovesi, (Jännevirta). Tauluun 12.

 

Paavo Niilonpoika? Korhonen, s. n 1555 Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi. Tauluun 113.

 

Taulu 3

 

III Antti Niilonpoika? Korhonen, Taulusta 2, (isä Niko Korhonen), s. noin 1535 Rantasalmi? Käräjäpöytäkirja 1561-64

 

Mk 1559 Tavisalmi Pirttilahdenpohja

 

Veroluetteloissa 1557-68, 1573 Tavisalmen Savilahdessa Ruokovesi

 

Maantarkastuskirja 1561 anekit 1787 ja 1788 Savilahdessa.

 

Lapset:

 

Pekka Antinpoika? Korhonen, s. noin 1568 Tavisalmi Savilahti.

 

Antti Antinpoika? Korhonen, s. noin 1570 Tavisalmi Savilahti.

 

Taulu 4

 

III Perttu (Knutinpoika?) Niilonpoika? Korhonen, Taulusta 2, (isä Niko Korhonen), s. noin 1540 Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi. Maaveroluettelo 1564 - 66, 1570 - 74 ja 1577. Yhtiömiehenä 1577 Niilo Korhonen

 

Kirkon kymmenys 1565 1 jousi, 1570 - 74 0 jousta ja 1577 1 jousi. Yhtiömiehenä 1577 Niilo Korhonen

 

Käräjäkirjat 1575

 

1561 maakirjan omistuskirjekokoelma s.289 tunnusmerkillä L 16 Petter Korhonen

 

1589 anoi autioveroa vuodelle 1588.

 

Lapset:

 

Heikki Pertunpoika Korhonen, s. noin 1567 Tavisalmi Savilahti Jännevirta. Tauluun 5.

 

Perttu Pertunpoika Korhonen, s. noin 1568 Tavisalmi Savilahti. Tauluun 6.

 

Taulu 5

 

IV Heikki Pertunpoika Korhonen, Taulusta 4, (isä Perttu Korhonen), s. noin 1567 Tavisalmi Savilahti Jännevirta.

 

Lapset:

 

Heikki Heikinpoika Korhonen, s. noin 1600 Tavisalmi Savilahti Jännevirta.

 

Taulu 6

 

IV Perttu Pertunpoika Korhonen, Taulusta 4, (isä Perttu Korhonen), s. noin 1568 Tavisalmi Savilahti. Maaverokirja, autiovero 1594

 

Kirkon kymmenys 1591 - 92 2 jousta, 1593 1 jousi, 1597 - 99 1 jousi.

 

Voudinkirja 1600, pakkoveroluettelo

 

Rästinkanto 1601.

 

Lapset:

 

Niilo Pertunpoika Korhonen, s. noin 1594 Kuopio Maaningavesi.

 

Olavi Pertunpoika Korhonen, s. noin 1596 Kuopio Maaningavesi. Tavisalmi Haatala Olavi Korhonen Maantarkstusluettelo 1620-luvulta ja sama luettelo toinen Olavi Punnonmäellä? Vai onko sama Olavi joka omistaa maat kahdessa paikassa?

 

Perttu Pertunpoika Korhonen, s. noin 1598 Kuopio Maaningavesi.

 

Antti Pertunpoika Korhonen, s. noin 1600 Kuopio Maaningavesi. Tauluun 7.

 

Taulu 7

 

V Antti Pertunpoika Korhonen, Taulusta 6, (isä Perttu Korhonen), s. noin 1600 Kuopio Maaningavesi.

 

Taulu 8

 

III Lauri Niilonpoika? Korhonen, Taulusta 2, (isä Niko Korhonen), s. noin 1545 Rntasalmi.

 

Lapset:

 

Lauri Laurinpoika Korhonen, s. noin 1580 Tavisalmi Jännevirta. Tauluun 9.

 

Taulu 9

 

IV Lauri Laurinpoika Korhonen, Taulusta 8, (isä Lauri Korhonen), s. noin 1580 Tavisalmi Jännevirta.

 

Lapset:

 

Esko Laurinpoika Korhonen, s. noin 1605 Tavisalmi Jännevirta. Tauluun 10.

 

Lauri Laurinpoika Korhonen, s. noin 1608 Tavisalmi Jännevirta.

 

Taulu 10

 

V Esko Laurinpoika Korhonen, Taulusta 9, (isä Lauri Korhonen), s. noin 1605 Tavisalmi Jännevirta.

 

Lapset:

 

Yrjö Eskonpoika Korhonen, s. noin 1635 Kuopio, k. Iisalmi Kalliojärvi.

 

Paavo Eskonpoika Korhonen, s. noin 1650 Kuopio. Tauluun 11.

 

Taulu 11

 

VI Paavo Eskonpoika Korhonen, Taulusta 10, (isä Esko Korhonen), s. noin 1650 Kuopio.

 

Taulu 12

 

III Niilo (Niko) Niilonpoika Korhonen, Taulusta 2, (isä Niko Korhonen), s. noin 1550 Tavisalmi Savilahti Ruokovesi, (Jännevirta). Tavisalmi Savilahti Jännevirta. Maaverokirja 1570 - 1581, 1583 - 1589.

 

Kirkon kymmenysluettelo 1570 - 76 1 jousi, 1577 - 78 2 jousta, 1579 - 80 3 jousta.

 

Voudintili 1571.

 

Hopeaveroluettelossa 1571.

 

Yhtiömiehenä veroluettelossa 1577 Perttu Korhonen.

 

1588 tila autioituu. Autioveroluettelo 1588 - 1595.

 

Yhtiömiehenä autioverol. Nerkonjärvi 1590, 1592 - 94 Pekka Korhonen, 1591 Berttil Korhonen ja 1593 Antti Korhonen.

 

Lapset:

 

Niilo Niilonpoika Korhonen, s. noin 1590 Tavisalmi Jännevirta. Tauluun 13.

 

Taulu 13

 

IV Niilo Niilonpoika Korhonen, Taulusta 12, (isä Niilo Korhonen), s. noin 1590 Tavisalmi Jännevirta, k. 1677 Kuopio Haminalahti, ikä 87 v. Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta

 

Henkikirja 1625 Hirvilahdessa

 

Henkikirja 1835 Haminalahti

 

Autioveroluettelo 1643 Haminalahti

 

Piispan apuluettelo 1647 Haminalahti

 

.

 

Lapset:

 

Niilo Niilonpoika Korhonen, s. noin 1621 Kuopio Hirvilahti. Tauluun 14.

 

Risto Niilonpoika Korhonen, s. noin 1622 Kuopio Hirvilahti. Tauluun 15.

 

Matti Niilonpoika Korhonen, s. noin 1624 Kuopio Hirvilahti. Tauluun 49.

 

Hannu Niilonpoika Korhonen, s. noin 1630 Kuopio Hirvilahti. Tauluun 69.

 

Paavo Niilonpoika Korhonen, s. noin 1635 Kuopio Haminalahti. Tauluun 110.

 

Taulu 14

 

V Niilo Niilonpoika Korhonen, Taulusta 13, (isä Niilo Korhonen), s. noin 1621 Kuopio Hirvilahti, k. noin 1677 Kuopio Haminalahti, ikä 56 v. Piispan apuluettelo 1647, Henkikirja 1649, Maakirja 1650, Maakirja 1665 Haminalahti.

 

Taulu 15

 

V Risto Niilonpoika Korhonen, Taulusta 13, (isä Niilo Korhonen), s. noin 1622 Kuopio Hirvilahti. Haminalahti 3 muodostettiin Hirvilahdesta tulleelle Niilolle uudeksi verotilaksi 1664. Oli vielä 1709 Korhosten omistuksessa

 

Piispan apuluettelo 1647

 

1676 ruodutusluettelo Kuopio Haminalahti, sivu 35.

 

Lapset:

 

Niilo Ristonpoika Korhonen, s. n 1649 Kuopio Haminalahti. Tauluun 16.

 

Antti Ristonpoika Korhonen, s. noin 1650 Kuopio Haminalahti. Tauluun 17.

 

Hannu Ristonpoika Korhonen, s. noin 1648 Kuopio Haminalahti. Tauluun 33.

 

Risto Ristonpoika Korhonen, s. noin 1654 Kuopio Haminalahti. Tauluun 38.

 

Anna Ristontytär Korhonen, s. noin 1655 Kuopio Haminalahti. Tauluun 48.

 

Taulu 16

 

VI Niilo Ristonpoika Korhonen, Taulusta 15, (isä Risto Korhonen), s. n 1649 Kuopio Haminalahti. 1680 maakirja, Haminalahti, sivu 492

 

1682 henkikirja, Hannu Korhonen+vaimo ja veli Niilo+vaimo, Haminalahti, sivu 929.

 

Lapset:

 

Niilo Niilonpoika Korhonen, s. noin 1683 Kuopio Haminalahti.

 

Juho Niilonpoika Korhonen, s. noin 1686 Kuopio Haminalahti.

 

Anna Niilontytär Korhonen, s. 13.4. 1688 Kuopio Haminalahti.

 

Taulu 17

 

VI Antti Ristonpoika Korhonen, Taulusta 15, (isä Risto Korhonen), s. noin 1650 Kuopio Haminalahti, k. jälkeen 1711 , ikä 61 v. Henkikirja 1693, Antti Ristonpoika Korhonen ja vaimo ja veljet Hannu ja Risto, Rytky.

 

Puoliso: 26.9. 1675 Kuopio Anna Pekantytär Eskelitär.

 

Lapset:

 

Risto Antinpoika Korhonen, s. n 1671 Kuopio Haminalahti.

 

Pekka Antinpoika Korhonen, s. n 1673 Kuopio Haminalahti. Tauluun 18.

 

Antti Antinpoika Korhonen, s. n 1685 Kuopio Haminalahti. Tauluun 24.

 

Karin Antintytär Korhonen, s. 1686 Kuopio Haminalahti.

 

Elin Antintytär Korhonen, s. 27.12. 1690 Kuopio Haminalahti. Tauluun 32.

 

Taulu 18

 

VII Pekka Antinpoika Korhonen, Taulusta 17, (isä Antti Korhonen), s. n 1673 Kuopio Haminalahti, k. 11.7. 1750 Kuopio Rytky, ikä 77 v.

 

Puoliso: Maria Juhontytär Mömmö (Lapveteläinen), s. noin 1689, k. 2.7. 1740 Kuopio Rytky, ikä 51 v.

 

Lapset:

 

Kristina Pekantytär Korhonen, s. 1698 Kuopio Rytky. Tauluun 19.

 

Antti Pekanpoika Korhonen, s. n 1701 Kuopio Rytky. Tauluun 20.

 

Juho Pekanpoika Korhonen, s. n 1704 Kuopio Rytky. Tauluun 21.

 

Pekka Pekanpoika Korhonen, s. 1722 Kuopio Rytky. Tauluun 22.

 

Risto Pekanpoika Korhonen, s. 27.4. 1723 Kuopio Rytky. Tauluun 23.

 

Riitta Pekantytär Korhonen,.

 

Taulu 19

 

VIII Kristina Pekantytär Korhonen, Taulusta 18, (isä Pekka Korhonen), s. 1698 Kuopio Rytky, k. 20.2. 1771 Kuopio Airaksela 1, ikä 73 v.

 

Puoliso: Risto Airaksinen, s. 1692 Kuopio Airaksela 1.

 

Taulu 20

 

VIII Antti Pekanpoika Korhonen, Taulusta 18, (isä Pekka Korhonen), s. n 1701 Kuopio Rytky, k. 12.4. 1751 Kuopio Rytky, ikä 50 v.

 

Puoliso: 26.12. 1726 Kuopio msrk Kaarina Antintytär Hussotar.

 

Taulu 21

 

VIII Juho Pekanpoika Korhonen, Taulusta 18, (isä Pekka Korhonen), s. n 1704 Kuopio Rytky, k. 27.2. 1785 Kuopio Rytky, ikä 81 v.

 

Puoliso: 17.2. 1834 Kuopio msrk Liisa Pekantytär Heikitär, s. n 1714 Paloniemi.

 

Taulu 22

 

VIII Pekka Pekanpoika Korhonen, Taulusta 18, (isä Pekka Korhonen), s. 1722 Kuopio Rytky.

 

Puoliso: 19.3. 1744 Kuopio msrk Anna Sohvi Taskitar, s. n 1724 Hatzala.

 

Taulu 23

 

VIII Risto Pekanpoika Korhonen, Taulusta 18, (isä Pekka Korhonen), s. 27.4. 1723 Kuopio Rytky.

 

1. puoliso: n 1752 Kuopio Karin Roinitar.

 

2. puoliso: 13.3. 1868 Kuopio Kaija Iivarintytär Toivatar, s. n 1739 Pöljä.

 

Taulu 24

 

VII Antti Antinpoika Korhonen, Taulusta 17, (isä Antti Korhonen), s. n 1685 Kuopio Haminalahti, k. 1748 elää Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: noin 1707 Kuopio Liisa Juhontytär Mömmö (Lapveteläinen), s. 18.8. 1691 Kuopio, k. jälkeen 1759 Kuopio Haminalahti, ikä 68 v.

 

Lapset:

 

Kristina Antintytär Korhonen, s. 1709 Kuopio Haminalahti. Tauluun 25.

 

Juho Antinpoika Korhonen, s. n 1710 Kuopio Haminalahti. Tauluun 26.

 

Antti Antinpoika Korhonen, s. ?.9. 1712 Kuopio Rytky. Tauluun 27.

 

Elisa Antintytär Korhonen, s. 30.10. 1723 Kuopio Rytky. Tauluun 28.

 

Maria Antintytär Korhonen, s. 1.1. 1726 Kuopio Rytky. Tauluun 29.

 

Pekka Antinpoika Korhonen, s. 30.5. 1728 Kuopio Haminalahti, k. 2.2. 1749 Kuopio Haminalahti, ikä 20 v ja 8 kk.

 

Riitta Antintytär Korhonen, s. 1729 Kuopio Haminalahti. Tauluun 30.

 

Eeva Antintytär Korhonen, s. 18.5. 1732 Kuopio Haminalahti.

 

Elin Antintytär Korhonen, s. 10.11. 1734 Kuopio Haminalahti. Tauluun 31.

 

Taulu 25

 

VIII Kristina Antintytär Korhonen, Taulusta 24, (isä Antti Korhonen), s. 1709 Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: Martti Argilander, s. 1710 Kuopio Haminalahti, k. 10.11. 1782 Kuopio Räimä, ikä 72 v.

 

Taulu 26

 

VIII Juho Antinpoika Korhonen, Taulusta 24, (isä Antti Korhonen), s. n 1710 Kuopio Haminalahti, k. 17.6. 1783 Kuopio Haminalahti, ikä 73 v.

 

Puoliso: 29.8. 1738 Kuopio msrk Sesilia Juhontytär Taskitar, s. n 1718 Kuopio, k. 24.3. 1766 Kuopio Haminalahti, ikä 48 v.

 

Taulu 27

 

VIII Antti Antinpoika Korhonen, Taulusta 24, (isä Antti Korhonen), s. ?.9. 1712 Kuopio Rytky, k. 22.2. 1757 Kuopio Haminalahti, ikä 45 v. Muutti Haminalahteen Rytkystä noin 1727.

 

Puoliso: 7.4. 1734 Kuopio Marketta Tiihotar, s. n 1710, k. 8.2. 1791 Kuopio Haminalahti, ikä 81 v.

 

Taulu 28

 

VIII Elisa Antintytär Korhonen, Taulusta 24, (isä Antti Korhonen), s. 30.10. 1723 Kuopio Rytky.

 

Puoliso: 9.9. 1739 Kuopio Paavo Paavonpoika Karttunen, s. 1719 Karttula Punnonmäki, haudattu 23.3. 1794 Karttula Punnonmäki.

 

Vanhemmat: Paavo Paavonpoika Karttunen, s. 1689 Karttula Punnonmäki, k. 1759 Karttula Punnonmäki, ikä 70 v ja Helga Heikintytär Kukotar, s. 1685, k. 1745 , ikä 60 v.

 

Taulu 29

 

VIII Maria Antintytär Korhonen, Taulusta 24, (isä Antti Korhonen), s. 1.1. 1726 Kuopio Rytky, k. 6.4. 1806 Karttula Punnonmäki, ikä 80 v ja 3 kk.

 

Puoliso: 2.12. 1844 Kuopio Pekka Paavonpoika Karttunen, s. 1722 Karttula Punnonmäki, k. 1791 Karttula Punnonmäki, ikä 69 v.

 

Vanhemmat: Paavo Paavonpoika Karttunen, s. 1689 Karttula Punnonmäki, k. 1759 Karttula Punnonmäki, ikä 70 v ja Helga Heikintytär Kukotar, s. 1685, k. 1745 , ikä 60 v.

 

Taulu 30

 

VIII Riitta Antintytär Korhonen, Taulusta 24, (isä Antti Korhonen), s. 1729 Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: 25.1. 1747 Kuopio Martti Martinpoika Lyytikäinen, s. 25.7. 1725 Karttula Punnonmäki 5.

 

Taulu 31

 

VIII Elin Antintytär Korhonen, Taulusta 24, (isä Antti Korhonen), s. 10.11. 1734 Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: 15.9. 1751 Kuopio Lauri Laurinpoika Roininen, s. 18.12. 1728 Kuopio Haminalahti, k. 22.1. 1788 Kuopio Haminalahti, ikä 59 v ja 1 kk.

 

Taulu 32

 

VII Elin Antintytär Korhonen, Taulusta 17, (isä Antti Korhonen), s. 27.12. 1690 Kuopio Haminalahti, k. 29.3. 1764 Kuopio Rytky, ikä 73 v ja 3 kk.

 

Puoliso: Paavo Mömmö, s. n 1688 Kuopio Rytky.

 

Lapset:

 

Anna Paavontytär Mömmö, s. Kuopio Ryrky.

 

Paavo Paavonpoika Mömmö, s. Kuopio Ryrky.

 

Eeva Paavontytär Mömmö, s. 9.2. 1723 Kuopio Ryrky.

 

Juho Paavonpoika Mömmö, s. 25.12. 1725 Kuopio Ryrky.

 

Risto Paavonpoika Mömmö, s. 8.5. 1728 Kuopio Ryrky.

 

Riitta Paavontytär Mömmö, s. 22.12. 1730 Kuopio Ryrky.

 

Taulu 33

 

VI Hannu Ristonpoika Korhonen, Taulusta 15, (isä Risto Korhonen), s. noin 1648 Kuopio Haminalahti, k. Kuopio Rytky. 1682 henkikirja, Hannu Korhonen+vaimo ja veli Niilo+vaimo, Haminalahti, sivu 929.

 

1. puoliso: 1680 Kuopio Anna Pekantytär Keinätär.

 

2. puoliso: Kaija Heiskatar.

 

Lapset:

 

1. Niilo Hannunpoika Korhonen, s. noin 1670 Kuopio (Haminalahti?). Tauluun 34.

 

1. Antti Hannunpoika Korhonen, s. noin 1672 Tuovilanlahti. Tauluun 35.

 

1. Siiri Hannuntytär Korhonen, s. noin 1675 Kuopio Haminalahti, k. noin 1676 Kuopio Haminalahti, ikä 1 v.

 

1. Risto Hannunpoika Korhonen, s. noin 1678 Kuopio Haminalahti.

 

1. Anika Hannuntytär Korhonen, s. noin 1685 Kuopio Haminalahti.

 

2. Helena Hannuntytär Korhonen, s. ?.7. 1692 Kuopio Ritisenlahti.

 

Taulu 34

 

VII Niilo Hannunpoika Korhonen, Taulusta 33, (isä Hannu Korhonen), s. noin 1670 Kuopio (Haminalahti?).

 

Taulu 35

 

VII Antti Hannunpoika Korhonen, Taulusta 33, (isä Hannu Korhonen), s. noin 1672 Tuovilanlahti, k. noin 1724 Kuopio Halola, ikä 52 v. Otti haltuunn Matti Matinpojan Keto aution Tavinlahdella noin 1695.

 

Puoliso: Eeva Tuovitar, s. Kuopio Tuovilanlahti.

 

Lapset:

 

Antti Antinpoika Korhonen, s. 1699 Kuopio Halola. Tauluun 36.

 

Olavi Antinpoika Korhonen, s. n 1702 Kuopio Halola.

 

Lauri Antinpoika? Korhonen, s. 1706 Kuopio Halola?. Tauluun 37.

 

Taulu 36

 

VIII Antti Antinpoika Korhonen, Taulusta 35, (isä Antti Korhonen), s. 1699 Kuopio Halola, k. 2.5. 1768 Maaninka Halola 2, ikä 69 v.

 

Puoliso: Marketta Halotar, s. 1700 Kuopio, k. 20.1. 1777 Maaninka Halola 2, ikä 77 v.

 

Taulu 37

 

VIII Lauri Antinpoika? Korhonen, Taulusta 35, (isä Antti Korhonen), s. 1706 Kuopio Halola?, k. 21.2. 1757 , ikä 51 v.

 

Puoliso: Marketta Kuosmatar, s. 1714 Maaninka Halola.

 

Taulu 38

 

VI Risto Ristonpoika Korhonen, Taulusta 15, (isä Risto Korhonen), s. noin 1654 Kuopio Haminalahti. Henkikirja 1693, Antti Ristonpoika Korhonen ja vaimo ja veljet Hannu ja Risto, Rytky.

 

Lapset:

 

Marketta Ristontytär Korhonen, s. 1676 Kuopio Haminalahti.

 

Vappu Ristontytär Korhonen, s. 1683 Kuopio Haminalahti.

 

Risto Ristonpoika Korhonen, s. noin 1685 Kuopio Haminalahti. Tauluun 39.

 

Kirstin Ristontytär Korhonen, s. 12.4. 1689 Kuopio Haminalahti.

 

Hannu Ristonpoika Korhonen, s. n 1695 Kuopio Tuovinlahti. Tauluun 44.

 

Taulu 39

 

VII Risto Ristonpoika Korhonen, Taulusta 38, (isä Risto Korhonen), s. noin 1685 Kuopio Haminalahti, k. noin 1749 Kuopio Tuovinlahti, ikä 64 v.

 

Puoliso: Marketta Jäpitär, s. n 1685, k. 7.5. 1744 Tuovilanlahti, ikä 59 v.

 

Lapset:

 

Anna Ristontytär Korhonen, s. n 1704 Kuopio Tuovinlahti. Tauluun 40.

 

Katariina Ristontytär Korhonen, s. 1713 Kuopio Tuovinlahti. Tauluun 41.

 

Antti Ristonpoika Korhonen, s. n 1715 Tuovilanlahti, k. n 1785 , ikä 70 v.

 

Maria Ristontytär Korhonen, s. n 1720 Tuovilanlahti. Tauluun 42.

 

Risto Ristonpoika Korhonen, s. 24.10. 1723 Tuovilanlahti. Tauluun 43.

 

Taulu 40

 

VIII Anna Ristontytär Korhonen, Taulusta 39, (isä Risto Korhonen), s. n 1704 Kuopio Tuovinlahti, k. 1.7. 1785 Maaninka, ikä 81 v.

 

Puoliso: 27.10. 1734 Kuopio Paavo Mikonpoika Raatikainen, s. n 1700 Kuopio, k. 13.3. 1777 Maaninka, ikä 77 v.

 

Taulu 41

 

VIII Katariina Ristontytär Korhonen, Taulusta 39, (isä Risto Korhonen), s. 1713 Kuopio Tuovinlahti, k. 9.2. 1787 Maaninka, ikä 74 v.

 

Puoliso: n 1740 Kuopio Jaakko Jaakonpoika Husso, s. 1711 Kuopio Tuovilanlahti.

 

Isä: Jaakko Yrjönpoika Husso, s. noin 1676.

 

Taulu 42

 

VIII Maria Ristontytär Korhonen, Taulusta 39, (isä Risto Korhonen), s. n 1720 Tuovilanlahti, k. n 1790 , ikä 70 v.

 

Puoliso: n 1740 Kuopio Lauri Olavinpoika Rautaparta.

 

Taulu 43

 

VIII Risto Ristonpoika Korhonen, Taulusta 39, (isä Risto Korhonen), s. 24.10. 1723 Tuovilanlahti, k. 20.9. 1798 Maaninka, ikä 74 v ja 10 kk.

 

Puoliso: 24.11. 1745 Kuopio Katariia Olavintytär Karhutar, s. 4.4. 1726 Taviniemi, k. 1801 Maaninka Tuovilanlahti 6, ikä 75 v.

 

Taulu 44

 

VII Hannu Ristonpoika Korhonen, Taulusta 38, (isä Risto Korhonen), s. n 1695 Kuopio Tuovinlahti, k. 1734 Kuopio Tuovilanlahti 6, ikä 39 v.

 

Puoliso: Inga Röngä, s. 1702, k. 12.4. 1775 Kuopio 5 Käärmelahti, ikä 73 v.

 

Lapset:

 

Riitta Hansintytär Korhonen, s. 2.2. 1727 Tuovilanlahti. Tauluun 45.

 

Antti Hansinpoika Korhonen, s. 18.3. 1729 Tuovilanlahti. Tauluun 46.

 

Anna Hansintytär Korhonen, s. n 1722 Kuopio Tuovilanlahti. Tauluun 47.

 

Vendla Hansintytär Korhonen, s. Kuopio Tuovilanlahti.

 

Kaija Hansintytär Korhonen, s. Kuopio Tuovilanlahti.

 

Risto Hansinpoika Korhonen, s. ?.6. 1732 Kuopio Tuovinlahti, k. 1734 Kuopio Tuovinlahti, ikä 2 v.

 

Taulu 45

 

VIII Riitta Hansintytär Korhonen, Taulusta 44, (isä Hannu Korhonen), s. 2.2. 1727 Tuovilanlahti, k. 2.2. 1797 , ikä 70 v ja 0 kk.

 

Puoliso: 1747 Antti Vilpunpoika Hyttinen/ Hjelte, s. 1728, k. 29.11. 1798 Maaninka, ikä 70 v.

 

Taulu 46

 

VIII Antti Hansinpoika Korhonen, Taulusta 44, (isä Hannu Korhonen), s. 18.3. 1729 Tuovilanlahti, k. 10.3. 1813 Kuopio Vehmasmäki Tihola, ikä 83 v ja 11 kk.

 

1. puoliso: 28.3. 1756 Kuopio Marketta Virkkunen, s. n 1730 Kuopio, k. 4.10. 1760 , ikä 30 v.

 

2. puoliso: 10.5. 1767 Kuopio Matleena Karhutar, s. n 1738 Koivujärvi.

 

Oli leski 1767 avioiduessaan.

 

Taulu 47

 

VIII Anna Hansintytär Korhonen, Taulusta 44, (isä Hannu Korhonen), s. n 1722 Kuopio Tuovilanlahti, k. 9.6. 1789 Maaninka Väänälä, ikä 67 v.

 

Puoliso: 19.8. 1744 Kuopio Matti Mikonpoika Väänänen, s. n 1710 Kuopio, k. 14.8. 1785 Kuopio, ikä 75 v.

 

Taulu 48

 

VI Anna Ristontytär Korhonen, Taulusta 15, (isä Risto Korhonen), s. noin 1655 Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: 22.5. 1681 Kuopio Lauri Ristonpoika Koponen, s. Kuopio.

 

Lapset:

 

Pekka Laurinpoika Koponen, s. 1685 Kuopio.

 

Kaija Laurintytär Koponen, s. 27.11. 1692 Kuopio Haminalahti.

 

Taulu 49

 

V Matti Niilonpoika Korhonen, Taulusta 13, (isä Niilo Korhonen), s. noin 1624 Kuopio Hirvilahti, k. noin 1678 Kuopio Hiltulanlahti, ikä 54 v. 1638 jousiluettelo Matti Niilonpoika Korhonen Kuopio Pöljä

 

Matti löytyy henkikirjasta 1672 Haminalahdesta.

 

Piispan apuluettelo 1647, Maakirja 1665 Haminalahti

 

Henkikirja 1693, Paavo Niilonpoika Korhonen ja veli Matti ja vaimo, Haminalahti

 

Niilo Paavonpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti

 

Niilo Matinpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti.

 

Lapset:

 

Matti Niilonpoika Korhonen, s. noin 1650 Kuopio Haminalahti. Tauluun 50.

 

Niilo Matinpoika Korhonen, s. noin 1651 Kuopio Haminalahti. Tauluun 51.

 

Taulu 50

 

VI Matti Niilonpoika Korhonen, Taulusta 49, (isä Matti Korhonen), s. noin 1650 Kuopio Haminalahti, k. eli 1703 Kuopio Haminalahti, ikä 53 v.

 

Lapset:

 

Niilo Matipoika Korhonen, s. n 1683 Kuopio Haminalahti.

 

Klemet Matipoika Korhonen, s. n 1.12. 1685 Kuopio Haminalahti.

 

Taulu 51

 

VI Niilo Matinpoika Korhonen, Taulusta 49, (isä Matti Korhonen), isäntänä Haminalahdessa 1680-1712, s. noin 1651 Kuopio Haminalahti, haudattu 24.6. 1737 Kuopio Haminalahti. Henkikirja 1682, Paavo Niilonpoika Korhonen+vaimo ja Niilo Matinpoika K+vaimo, Haminalahti, sivu 929

 

Henkikirja 1693, Paavo Niilonpoika Korhonen ja veli Matti ja vaimo, Haminalahti

 

Niilo Paavonpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti

 

Niilo Matinpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti.

 

Puoliso: Kristin Hartikatar.

 

Lapset:

 

Matti Niilonpoika Korhonen, s. n 1672 Kuopio Haminalahti. Tauluun 52.

 

Antti Niilonpoika Korhonen, s. 1683 Kuopio Haminalahti. Tauluun 56.

 

Marketta Niilontytär Korhonen, s. 1687 Kuopio Ritisenlahti.

 

Judih Niilontytär Korhonen, s. 26.11. 1690 Kuopio Haminalahti, k. n 1739 Kuopio Haminalahti, ikä 49 v.

 

Heikki Niilonpoika Korhonen, s. noin 1691 Kuopio Haminalahti.

 

Lauri Niilonpoika Korhonen, s. n 1693 Kuopio Haminalahti. Tauluun 61.

 

Hannu Niilonpoika Korhonen, s. n 1698 Kuopio Haminalahti. Tauluun 63.

 

Taulu 52

 

VII Matti Niilonpoika Korhonen, Taulusta 51, (isä Niilo Korhonen), s. n 1672 Kuopio Haminalahti, k. 16.12. 1747 Kuopio Vitataival, ikä 75 v.

 

Puoliso: 7.8. 1726 Kirsti Pekantytär Vainikatar.

 

Lapset:

 

Marketta Matintytär Korhonen, s. n 1705 Kuopio Vitataival. Tauluun 53.

 

Niilo Matinpoika Korhonen, s. noin 1705 Kuopio Haminalahti. Tauluun 54.

 

Matti Matinpoika Korhonen, s. n 1708 Kuopio Vitataival. Tauluun 55.

 

Taulu 53

 

VIII Marketta Matintytär Korhonen, Taulusta 52, (isä Matti Korhonen), s. n 1705 Kuopio Vitataival.

 

Puoliso: 4.7. 1726 Kuopio Mauno Klemetinpoika Kolehmainen.

 

Taulu 54

 

VIII Niilo Matinpoika Korhonen, Taulusta 52, (isä Matti Korhonen), s. noin 1705 Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: 16.1. 1726 Kuopio Kirsti Hillutar, s. Riistavesi.

 

Taulu 55

 

VIII Matti Matinpoika Korhonen, Taulusta 52, (isä Matti Korhonen), s. n 1708 Kuopio Vitataival, k. 12.1. 1770 Karttula, ikä 62 v.

 

1. puoliso: 7.10. 1733 Kuopio Anna Matintytär Vainikatar, s. Karttula.

 

2. puoliso: 11.6. 1749 Pieksämäki Marketta Kukatar, s. n 1722 Kuopio Vitataival ?

 

Taulu 56

 

VII Antti Niilonpoika Korhonen, Taulusta 51, (isä Niilo Korhonen), s. 1683 Kuopio Haminalahti.

 

1. puoliso: Elin Pursiatar.

 

2. puoliso: 25.4. 1731 Kuopio Kaija Samulintytär Kakitar, s. Kuopio Vehmasmäki.

 

Lapset:

 

1. Antti Antinpoika Korhonen, s. 1723 Kuopio Haminalahti. Tauluun 57.

 

1. Pekka Antinpoika Korhonen, s. 11.9. 1724 Kuopio Haminalahti.

 

2. Helena Antintytär Korhonen, s. 11.3. 1732 Kuopio Haminalahti.

 

2. Samuel Antinpoika Korhonen, s. 1733 Kuopio Käärmelahti. Tauluun 58.

 

2. Anna Antintytär Korhonen, s. 11.7. 1743 Kuopio Savilahti.

 

2. Hans Antinpoika Korhonen, s. 16.3. 1746 Kuopio Käärmelahti. Tauluun 59.

 

2. Aatami Antinpoika Korhonen, s. 21.9. 1752 Kuopio Käärmelahti. Tauluun 60.

 

Taulu 57

 

VIII Antti Antinpoika Korhonen, Taulusta 56, (isä Antti Korhonen), s. 1723 Kuopio Haminalahti, k. 1.6. 1774 Kuopio Srömsdahl, ikä 51 v. Kytkentä Laurinpojaksi epävarma?

 

Puoliso: Aune Toivatar, s. 1728, k. 13.6. 1875 Kaavi Vehkalahti.

 

Taulu 58

 

VIII Samuel Antinpoika Korhonen, Taulusta 56, (isä Antti Korhonen), sotilas, s. 1733 Kuopio Käärmelahti.

 

Puoliso: Elin Kokkoritar, s. 1736 Kuopio Käärmelahti.

 

Taulu 59

 

VIII Hans Antinpoika Korhonen, Taulusta 56, (isä Antti Korhonen), s. 16.3. 1746 Kuopio Käärmelahti, k. 26.12. 1808 Iisalmi Hernejärvi Sälevä 1, ikä 62 v ja 9 kk.

 

Puoliso: 24.5. 1778 Kuopio Pertta Paavontytär Karhu, s. 1755 Kuopio Hamula, k. 13.3. 1809 Iisalmi Hernejärvi Sälevä 1, ikä 54 v.

 

Taulu 60

 

VIII Aatami Antinpoika Korhonen, Taulusta 56, (isä Antti Korhonen), s. 21.9. 1752 Kuopio Käärmelahti.

 

Puoliso: 14.3. 1779 Maaninka Ingeborg Olavintytär Lappalainen, s. 25.12. 1758 Kuopio Käärmelahti.

 

Taulu 61

 

VII Lauri Niilonpoika Korhonen, Taulusta 51, (isä Niilo Korhonen), sotilas Kuopion komppania, torppari, s. n 1693 Kuopio Haminalahti. Ruotusotilaana 3.7.1734 saakka. Hylättiin syy "vaivainen".

 

Puoliso: 13.7. 1722 Eeva Kolehmatar.

 

Lapset:

 

Heikki Laurinpoika Korhonen, s. 29.7. 1724 Kuopio.

 

Juho Laurinpoika Korhonen, s. 24.1. 1735 Kuopio Kuivaniemi. Tauluun 62.

 

Lauri (Pekka?) Laurinpoika Korhonen, s. n 1741.

 

Taulu 62

 

VIII Juho Laurinpoika Korhonen, Taulusta 61, (isä Lauri Korhonen), s. 24.1. 1735 Kuopio Kuivaniemi.

 

Puoliso: Maria Karhutar.

 

Taulu 63

 

VII Hannu Niilonpoika Korhonen, Taulusta 51, (isä Niilo Korhonen), s. n 1698 Kuopio Haminalahti, k. 7.6. 1762 Kuopio Haminalahti, ikä 64 v.

 

Puoliso: Maria Suhotar, s. n 1700.

 

Lapset:

 

Heikki Hannunpoika Korhonen, s. Kuopio Haminalahti. Tauluun 64.

 

Niilo Hannunpoika Korhonen, s. 21.7. 1724 Kuopio Haminalahti. Tauluun 65.

 

Hannu Hannunpoika Korhonen, s. 26.12. 1725 Kuopio Haminalahti. Tauluun 66.

 

Kirsti Hannuntytär Korhonen, s. 26.9. 1728 Kuopio Haminalahti. Tauluun 67.

 

Juho Hannunpoika Korhonen, s. 1.5. 1731 Kuopio Haminalahti, haudattu 23.10. 1737 Kuopio Haminalahti.

 

Paavo Hannunpoika Korhonen, s. 20.5. 1734 Kuopio Haminalahti, k. 8.8. 1741 Kuopio Haminalahti, ikä 7 v ja 2 kk.

 

Liisa Hannuntytär Korhonen, s. 8.11. 1737 Kuopio Haminalahti. Tauluun 68.

 

Pekka Hannunpoika Korhonen, s. 23.12. 1747 Kuopio Haminalahti.

 

Taulu 64

 

VIII Heikki Hannunpoika Korhonen, Taulusta 63, (isä Hannu Korhonen), s. Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: 2.10. 1737 Kuopio Liisa Pekantytär Lesketär.

 

Taulu 65

 

VIII Niilo Hannunpoika Korhonen, Taulusta 63, (isä Hannu Korhonen), s. 21.7. 1724 Kuopio Haminalahti, k. 25.1. 1790 Karttula, ikä 65 v ja 6 kk.

 

Puoliso: 20.3. 1757 Kuopio Karin Huskotar, s. 1733 Kuopio Vitataival.

 

Taulu 66

 

VIII Hannu Hannunpoika Korhonen, Taulusta 63, (isä Hannu Korhonen), s. 26.12. 1725 Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: 27.10. 1746 Kuopio Kristiina Samuelintytär Rautiain, s. 16.4. 1726 Kuopio.

 

Taulu 67

 

VIII Kirsti Hannuntytär Korhonen, Taulusta 63, (isä Hannu Korhonen), s. 26.9. 1728 Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: 24.3. 1751 Heikki Myöhänen, s. noin 1730 Kuopio Haminalahti.

 

Taulu 68

 

VIII Liisa Hannuntytär Korhonen, Taulusta 63, (isä Hannu Korhonen), s. 8.11. 1737 Kuopio Haminalahti.

 

Puoliso: noin 1.10. 1755 Kuopio Olavi Olavinpoika Airaksinen.

 

Taulu 69

 

V Hannu Niilonpoika Korhonen, Taulusta 13, (isä Niilo Korhonen), s. noin 1630 Kuopio Hirvilahti. Piispan apuluettelo 1647, Henkikirja 1649, Maakirja 1650.

 

Lapset:

 

Niilo Hannunpoika Korhonen, s. noin 1652 Kuopio Rytky. Tauluun 70.

 

Hannu Hannunpoika Korhonen, s. noin 1654 Kuopio Rytky. Tauluun 71.

 

Lauri Hannunpoika Korhonen, s. 3.1. 1658 Kuopio Rytky. Tauluun 84.

 

Heikki Hannunpoika Korhonen, s. 15.6. 1663 Kuopio Rytky. Tauluun 106.

 

Taulu 70

 

VI Niilo Hannunpoika Korhonen, Taulusta 69, (isä Hannu Korhonen), s. noin 1652 Kuopio Rytky. 1676 ruodutusluettelo Kuopio Rytky, sivu 34

 

Henkikirja 1679, sivu 403

 

Henkikirja 1693, Hannu Hannunpoika ja vaimo, veli Heikki ja vaimo, veli Lauri Korhonen ja vaimo, Hirvimäki, Niilo Korhonen ja vaimo, Hirvimäki.

 

Puoliso: 1673 Kuopio Kaija Ristontytär Kovoitar.

 

Lapset:

 

Hannu Niilonpoika Korhonen, s. noin 1674 Kuopio Haminalahti.

 

Anna Niilontytär Korhonen, s. 1676 Kuopio Haminalahti.

 

Tapani Niilonpoika Korhonen, s. 1677 Kuopio Haminalahti.

 

Kerttu Niilontytär Korhonen, s. noin 1679 Kuopio Haminalahti.

 

Taulu 71

 

VI Hannu Hannunpoika Korhonen, Taulusta 69, (isä Hannu Korhonen), s. noin 1654 Kuopio Rytky, k. noin 1737 Kuopio Hirvimäki, ikä 83 v. 1676 ruodutusluettelo Kuopio Rytky, sivu 34

 

Henkikirja 1679, sivu 403

 

Henkikirja 1703 Hirvimäki

 

Henkikirja 1693, Hannu Hannunpoika ja vaimo, veli Heikki ja vaimo, veli Lauri Korhonen ja vaimo, Hirvimäki, Niilo Korhonen ja vaimo, Hirvimäki.

 

Puoliso: 1682 Kuopio Maria Antintytär Ruotsalatar, s. n 1655 Kuopio, k. 3.12. 1742 Kuopio Hirvimäki, ikä 87 v.

 

Kuollessa ikä 104 vuotta (arvioni iästä noin 20v liikaa?).

 

Lapset:

 

Hannu Hannunpoika Korhonen, s. 28.2. 1689 Kuopio Torvelanmäki. Tauluun 72.

 

Risto Hannunpoika Korhonen, s. noin 1690 Kuopio Hirvimäki.

 

Lauri Hannunpoika Korhonen, s. 1693 Kuopio Hirvimäki. Tauluun 77.

 

Antti Hannunpoika Korhonen, s. 4.4. 1693 Kuopio.

 

Heikki Hannunpoika Korhonen, s. n 1700 Kuopio 1. Tauluun 80.

 

Taulu 72

 

VII Hannu Hannunpoika Korhonen, Taulusta 71, (isä Hannu Korhonen), s. 28.2. 1689 Kuopio Torvelanmäki, k. 14.9. 1749 Kuopio, ikä 60 v ja 6 kk.

 

1. puoliso: n 1710 Kuopio Anna Airaksetar.

 

2. puoliso: 1737 Leppävirta Anna Kärkkäitär.

 

Lapset:

 

1. Maria Hannantytär Korhonen, s. n 1711 Kuopio Hirvimäki. Tauluun 73.

 

1. Pekka Hannunpoika Korhonen, s. 1717 Hirvimäki Torvelanmäki. Tauluun 74.

 

1. Hannu Hannunpoika Korhonen, s. n 1722 Kuopio Hirvimäki.

 

1. Anna Hannantytär Korhonen, s. 1723. Tauluun 75.

 

1. Vappu Hannantytär Korhonen, s. 11.12. 1724 Hirvimäki Torvelanmäki. Tauluun 76.

 

1. Kirsti Hannantytär Korhonen, s. 9.9. 1727 Kuopio Torvelanmäki.

 

Taulu 73

 

VIII Maria Hannantytär Korhonen, Taulusta 72, (isä Hannu Korhonen), s. n 1711 Kuopio Hirvimäki.

 

Puoliso: 11.7. 1731 Kuopio Tapani Antinpoika Väänänen, s. n 1709 Kuopio, k. 11.3. 1770 Kuopio Hirvimäki, ikä 61 v.

 

Taulu 74

 

VIII Pekka Hannunpoika Korhonen, Taulusta 72, (isä Hannu Korhonen), s. 1717 Hirvimäki Torvelanmäki, k. 1737 Hirvimäki Torvelanmäki, ikä 20 v.

 

Puoliso: 7.9. 1735 Kuopio Kaisa Pekantytär Laitar, s. Kuopio Vehmasmäki.

 

Taulu 75

 

VIII Anna Hannantytär Korhonen, Taulusta 72, (isä Hannu Korhonen), s. 1723.

 

Puoliso: 1742 Kuopio Risto Ristonpoika Kontinen, s. 1721 Kuopio Pauka3lahti, k. 1774 Kuopio Hirvimäki 1, ikä 53 v.

 

Taulu 76

 

VIII Vappu Hannantytär Korhonen, Taulusta 72, (isä Hannu Korhonen), s. 11.12. 1724 Hirvimäki Torvelanmäki.

 

Puoliso: 14.12. 1746 Kuopio Tapani Laurinpoika Tiihonen, s. n 1718 Kuopio Hiltulanlahti, k. 1758? Kuopio Hiltulanlahti.

 

Taulu 77

 

VII Lauri Hannunpoika Korhonen, Taulusta 71, (isä Hannu Korhonen), s. 1693 Kuopio Hirvimäki.

 

Puoliso: Judith Airaksetar, s. 1695, k. 13.1. 1776 Kuopio Ritisenlahti, ikä 81 v.

 

Lapset:

 

Hannu Laurinpoika Korhonen, s. 1722 Kuopio Hirvimäki. Tauluun 78.

 

Maria Laurintytär Korhonen, s. 17.4. 1725 Kuopio Hirvimäki, k. 18.7. 1725 Kuopio Hirvimäki, ikä 0 v ja 3 kk.

 

Marketta Laurintytär Korhonen, s. 12.8. 1726 Kuopio Hirvimäki.

 

Kristiina Laurintytär Korhonen, s. 11.4. 1729 Kuopio Hirvimäki, k. 8.6. 1729 Kuopio Hirvimäki, ikä 0 v ja 1 kk.

 

Anna Laurintytär Korhonen, s. 13.4. 1730 Kuopio Hirvimäki, k. 2.5. 1731 Kuopio Hirvimäki, ikä 1 v ja 0 kk.

 

Judith Laurintytär Korhonen, s. 7.7. 1732 Kuopio Pöllösmäki.

 

Maria Laurintytär Korhonen, s. 5.12. 1734 Kuopio Ritisenlahti.

 

Lauri Laurinpoika Korhonen, s. 7.6. 1737 Kuopio Ritisenlahti, k. 7.9. 1737 Kuopio Ritisenlahti, ikä 0 v ja 3 kk.

 

Olavi Laurinpoika Korhonen, s. 20.6. 1741 Kuopio Ritisenlahti. Tauluun 79.

 

Kaija Laurintytär Korhonen, s. 17.6. 1744 Kuopio Ritisenlahti.

 

Taulu 78

 

VIII Hannu Laurinpoika Korhonen, Taulusta 77, (isä Lauri Korhonen), torppari, s. 1722 Kuopio Hirvimäki, k. 26.8. 1782 Kuopio Hirvimäki, ikä 60 v.

 

Puoliso: 17.6. 1748 Kuopio Kaija Venäläinen, s. 1724, k. 4.6. 1791 Kuopio Hirvimäki, ikä 67 v.

 

Taulu 79

 

VIII Olavi Laurinpoika Korhonen, Taulusta 77, (isä Lauri Korhonen), s. 20.6. 1741 Kuopio Ritisenlahti, k. n 1802 Leppävirta Samais 13, ikä 61 v.

 

Puoliso: 8.5. 1863 Leppävirta Juliana Paavontytär Karvotar, s. 1740 Leppävirta Samais.

 

Taulu 80

 

VII Heikki Hannunpoika Korhonen, Taulusta 71, (isä Hannu Korhonen), sotilas, s. n 1700 Kuopio 1.

 

Puoliso: Kerttu Matintytär Heiskatar, s. n 1698 Kuopio?

 

Lapset:

 

Hannu Heikinpoika Korhonen, s. 4.9. 1724.

 

Matti Heikinpoika Korhonen/Krona, s. 5.3. 1727 Kuopio Enolahti. Tauluun 81.

 

Maria Heikintytär Korhonen, s. 1.3. 1729 Kuopio Enolahti.

 

Anna Heikintytär Korhonen, s. 7.3. 1732 Kuopio Hirvimäki.

 

Marketta Heikintytär Korhonen, s. 24.8. 1736 Kuopio Ritoniemi.

 

Kaija Heikintytär Korhonen, s. 2.8. 1739 Kuopio Ritoniemi.

 

Kerttu Heikintytär Korhonen, s. 6.8. 1742 Kuopio Ritoniemi. Tauluun 82.

 

Elina Heikintytär Korhonen, s. 13.1. 1745 Kuopio 2.

 

Heikki Heikinpoika Korhonen/Elg, s. 8.12. 1747 Kuopio Hirvilahti. Tauluun 83.

 

Taulu 81

 

VIII Matti Heikinpoika Korhonen/Krona, Taulusta 80, (isä Heikki Korhonen), sotilas, s. 5.3. 1727 Kuopio Enolahti.

 

Puoliso: 9.4. 1749 Kuopio Karin Matintytär Vatain, s. 1728 Kuopio Hirvilahti.

 

Taulu 82

 

VIII Kerttu Heikintytär Korhonen, Taulusta 80, (isä Heikki Korhonen), s. 6.8. 1742 Kuopio Ritoniemi.

 

Puoliso: Tuomas Koponen, s. 1741 Kuopio Vennäänsaari.

 

Taulu 83

 

VIII Heikki Heikinpoika Korhonen/Elg, Taulusta 80, (isä Heikki Korhonen), sotilas, s. 8.12. 1747 Kuopio Hirvilahti, k. 28.6. 1778 , ikä 30 v ja 6 kk.

 

Puoliso: Riitta Antikatar, s. 1752.

 

Taulu 84

 

VI Lauri Hannunpoika Korhonen, Taulusta 69, (isä Hannu Korhonen), talollinen Vehmasmäen Korholassa 1657-1738, s. 3.1. 1658 Kuopio Rytky, k. 3.6. 1739 Kuopio Pellosmäki, ikä 81 v ja 5 kk. Laskettu syntymäaika

 

Laurin lähisuku rakentuu Kuopion KO tuomiokirjaan 0044 (KO a 41) 1742 s. 34 Kuopion käräjät. Lauri Hannunpoika Korhosen testamentti 7.3.1738 ja veljesten sopimus.

 

Henkikirja 1693, Hannu Hannunpoika ja vaimo, veli Heikki ja vaimo, veli Lauri Korhonen ja vaimo, Hirvimäki, Niilo Korhonen ja vaimo, Hirvimäki.

 

1. puoliso: Vappu Pentitär.

 

Lapset:

 

Hannu Laurinpoika Korhonen, s. 1688 Kuopio Vehmasmäki. Tauluun 85.

 

Juho Laurinpoika Korhonen, s. 1690 Kuopio. Tauluun 89.

 

Risto Laurinpoika Korhonen, s. n 1691 Kuopio Vehmasmäki?. Tauluun 93.

 

Lauri Laurinpoika Korhonen, s. 1693 Kuopio Vehmasmäki?. Tauluun 99.

 

Heikki Laurinpoika Korhonen, s. n 1703 Kuopio Pellosmäki?. Tauluun 103.

 

1. Antti Laurinpoika Korhonen, s. 10.1. 1723 Kuopio Pellosmäki. Tauluun 104.

 

Taulu 85

 

VII Hannu Laurinpoika Korhonen, Taulusta 84, (isä Lauri Korhonen), s. 1688 Kuopio Vehmasmäki, k. 26.12. 1740 Kuopio, ikä 52 v.

 

1. puoliso: 2.10. 1737 Kuopio Elin Pekantytär Lesketär, s. 1706 Kuopio, k. 24.1. 1742 Kuopio, ikä 36 v.

 

Lapset:

 

Lauri Hannunpoika Korhonen, s. 7.1. 1713 Kuopio. Tauluun 86.

 

1. Pekka Hannunpoika Korhonen, s. 20.7. 1724 Kuopio.

 

1. Eelin Hannuntytär Korhonen, s. 16.7. 1728 Kuopio. Tauluun 87.

 

1. Hannu Hannunpoika Korhonen, s. 8.8. 1731 Kuopio.

 

1. Matti Hannunpoika Korhonen, s. 26.3. 1735 Kuopio (Koljola?). Tauluun 88.

 

Taulu 86

 

VIII Lauri Hannunpoika Korhonen, Taulusta 85, (isä Hannu Korhonen), s. 7.1. 1713 Kuopio.

 

Puoliso: 1.8. 1736 Kuopio Aune Ollintytär Halonen, s. 7.1. 1714 Kuopio.

 

Taulu 87

 

VIII Eelin Hannuntytär Korhonen, Taulusta 85, (isä Hannu Korhonen), s. 16.7. 1728 Kuopio.

 

Puoliso: noin 1752 Kuopio Antti Axselinpoika Kröger, s. 9.3. 1734 Kuopio Hiltulanlahti, k. 6.1. 1789 Kuopio Haminalahti, ikä 54 v ja 9 kk.

 

Taulu 88

 

VIII Matti Hannunpoika Korhonen, Taulusta 85, (isä Hannu Korhonen), s. 26.3. 1735 Kuopio (Koljola?), k. 15.6. 1790 Jänissalo Mustinlahti, ikä 55 v ja 2 kk.

 

1. puoliso: 31.10. 1756 Kuopio Marketta Rahutar, s. 1739 Kuopio, k. 8.10. 1764 Jänissalo Mustinlahti, ikä 25 v.

 

2. puoliso: Katarina Keinätär, s. 1747 Kuopio.

 

Taulu 89

 

VII Juho Laurinpoika Korhonen, Taulusta 84, (isä Lauri Korhonen), sotilas, s. 1690 Kuopio, k. 17.12. 1765 Kuopio Hiltulanlahti, ikä 75 v.

 

Puoliso: Elisa Naukkaritar, s. 1692 Kuopio, k. 26.5. 1752 Kuopio Hiltulanlahti, ikä 60 v.

 

Lapset:

 

Hannu Juhonpoika Korhonen, s. 1719 Kuopio Torvelanmäki. Tauluun 90.

 

Juho Juhonpoika Korhonen, s. 1722 Kuopio Torvelanmäki. Tauluun 91.

 

Susanna Juhontytär Korhonen, s. 25.4. 1726 Kuopio Hiltulanlahti?. Tauluun 92.

 

Eeva Juhontytär Korhonen, s. 23.2. 1729 Kuopio.

 

Heikki Juhonpoika Korhonen, s. 23.5. 1734 Kuopio.

 

Taulu 90

 

VIII Hannu Juhonpoika Korhonen, Taulusta 89, (isä Juho Korhonen), s. 1719 Kuopio Torvelanmäki, k. 28.9. 1790 Kuopio Hirvimäki, ikä 71 v.

 

Puoliso: 30.12. 1753 Kuopio Kristin Paavontytär Tihotar, s. 1733 Kuopio Vehmasmäki.

 

Taulu 91

 

VIII Juho Juhonpoika Korhonen, Taulusta 89, (isä Juho Korhonen), s. 1722 Kuopio Torvelanmäki, k. 1.11. 1777 Kuopio Hiltulanlahti, ikä 55 v.

 

Puoliso: 7.4. 1751 Kuopio Maria Hyvärinen, s. 1728 Kuopio, k. 2.3. 1786 Kuopio Hiltulanlahti, ikä 58 v.

 

Taulu 92

 

VIII Susanna Juhontytär Korhonen, Taulusta 89, (isä Juho Korhonen), s. 25.4. 1726 Kuopio Hiltulanlahti?

 

Puoliso: Paavo Ollikain/Stålt, s. 1711 Kuopio.

 

Taulu 93

 

VII Risto Laurinpoika Korhonen, Taulusta 84, (isä Lauri Korhonen), s. n 1691 Kuopio Vehmasmäki?, k. 13.2. 1777 Kuopio Vehmasmäki, ikä 86 v.

 

Puoliso: 4.6. 1725 Kuopio Karin Heikintytär Koljotar, s. n 1691 Kuopio, k. 12.8. 1770 Kuopio Vehmasmäki 3, ikä 79 v.

 

Lapset:

 

Lauri Ristonpoika Korhonen, s. 4.4. 1727 Kuopio Vehmasmäki. Tauluun 94.

 

Heikki Ristonpoika Korhonen, s. 8.2. 1730 Kuopio Vehmasmäki. Tauluun 95.

 

Judith Ristontytär Korhonen, s. 25.3. 1735 Kuopio Vehmasmäki. Tauluun 96.

 

Risto Ristonpoika Korhonen, s. 1.4. 1737 Kuopio Vehmasmäki. Tauluun 97.

 

Juho Ristonpoika Korhonen, s. 26.9. 1742 Kuopio Vehmasmäki. Tauluun 98.

 

Taulu 94

 

VIII Lauri Ristonpoika Korhonen, Taulusta 93, (isä Risto Korhonen), s. 4.4. 1727 Kuopio Vehmasmäki. Rippikirjoissa syntymäaika 1722?

 

Puoliso: 29.9. 1744 Aune Markatar, s. 1728 Leppävirta Riihiranta, k. 29.1. 1804 Kuopio Vehmasmäki, ikä 76 v.

 

Taulu 95

 

VIII Heikki Ristonpoika Korhonen, Taulusta 93, (isä Risto Korhonen), s. 8.2. 1730 Kuopio Vehmasmäki.

 

Puoliso: 5.5. 1750 Kuopio Anna Heikintytär Kinnunen, s. 31.1. 1722 Kuopio Vehmasmäki, k. 1804 Kuopio Vehmasmäki 7, ikä 82 v.

 

Taulu 96

 

VIII Judith Ristontytär Korhonen, Taulusta 93, (isä Risto Korhonen), s. 25.3. 1735 Kuopio Vehmasmäki, k. 3.3. 1807 Kuopio Hatsala, ikä 71 v ja 11 kk.

 

Puoliso: 27.7. 1755 Kuopio Juho Tapaninpoika Taskinen, s. 26.3. 1734 Kuopio Hatsala.

 

Taulu 97

 

VIII Risto Ristonpoika Korhonen, Taulusta 93, (isä Risto Korhonen), s. 1.4. 1737 Kuopio Vehmasmäki.

 

Puoliso: 15.4. 1759 Kuopio Elisa Mikontytär Jutilain, s. 1741 Putussalmi.

 

Taulu 98

 

VIII Juho Ristonpoika Korhonen, Taulusta 93, (isä Risto Korhonen), s. 26.9. 1742 Kuopio Vehmasmäki, k. Leppävirta Samais 1?

 

1. puoliso: 1.11. 1768 Kuopio Anna Pekantytär Koljotar, s. 30.4. 1751 Kuopio Sotkaniemi.

 

2. puoliso: 30.11. 1783 Kuopio Anna Karvonen, s. 14.5. 1761 Kuopio, k. Leppävirta Saamais 1.

 

Taulu 99

 

VII Lauri Laurinpoika Korhonen, Taulusta 84, (isä Lauri Korhonen), s. 1693 Kuopio Vehmasmäki?, k. 9.12. 1774 Kuopio Hiltulanlahti 3, ikä 81 v.

 

Puoliso: Elin Lyitär.

 

Lapset:

 

Lauri Laurinpoika Korhonen, s. 19.9. 1723 Kuopio Vehmasmäki. Tauluun 100.

 

Eeva Laurintytär Korhonen, s. n 1725 Kuopio Hiltulanlahti. Tauluun 101.

 

Anna Laurintytär Korhonen, s. 20.6. 1727 Kuopio Pellosmäki.

 

Olavi Laurinpoika Korhonen, s. 4.3. 1729 Kuopio Pellosmäki, k. 11.10. 1743 Kuopio Vehmasmäki, ikä 14 v ja 7 kk.

 

Pekka Laurinpoika Korhonen, s. 4.10. 1731 Kuopio Pellosmäki. Tauluun 102.

 

Taulu 100

 

VIII Lauri Laurinpoika Korhonen, Taulusta 99, (isä Lauri Korhonen), s. 19.9. 1723 Kuopio Vehmasmäki.

 

Puoliso: 19.10. 1755 Kuopio Susana Juhontytär Kröger, s. 19.8. 1733 Kuopio Hiltulanlahti.

 

Taulu 101

 

VIII Eeva Laurintytär Korhonen, Taulusta 99, (isä Lauri Korhonen), s. n 1725 Kuopio Hiltulanlahti.

 

Puoliso: Anton Tiihonen, s. Hiltulanlahti.

 

Taulu 102

 

VIII Pekka Laurinpoika Korhonen, Taulusta 99, (isä Lauri Korhonen), s. 4.10. 1731 Kuopio Pellosmäki, k. 8.3. 1772 Maaninka Kurolahti, ikä 40 v ja 5 kk.

 

Puoliso: 7.10. 1757 Kuopio Pertta Heikintytär Asikatar, s. 18.6. 1731 Kuopio Hirvilahti.

 

Taulu 103

 

VII Heikki Laurinpoika Korhonen, Taulusta 84, (isä Lauri Korhonen), s. n 1703 Kuopio Pellosmäki?, k. 5.6. 1759 Kuopio Pellosmäki, ikä 56 v.

 

1. puoliso: 22.12. 1728 Kuopio Kaija Pekantytär Lesketär, s. Kuopio Toivala.

 

2. puoliso: 10.6. 1750 Kuopio Sesilia Roinitar, leski 1750, s. Kuopio Putusmäki.

 

Lapset:

 

1. Lauri Heikinpoika Korhonen, s. 25.12. 1729 Kuopio Pellosmäki, k. 2.3. 1749 Kuopio Pellosmäki, ikä 19 v ja 2 kk.

 

1. Eeva Heikintytär Korhonen, s. 18.3. 1733 Kuopio Pellosmäki.

 

1. Marketta Heikintytär Korhonen, s. 12.4. 1736 Kuopio Pellosmäki.

 

1. Kirsti Heikintytär Korhonen, s. 12.5. 1739 Kuopio Pellosmäki.

 

1. Pekka Heikinpoika Korhonen, s. 26.1. 1745 Kuopio Pellosmäki, k. 18.7. 1747 Kuopio Pellosmäki, ikä 2 v ja 5 kk.

 

2. Maria Heikintytär Korhonen, s. 19.4. 1751 Kuopio Vehmasmäki, (kaksonen).

 

2. Elisa Heikintytär Korhonen, s. 19.4. 1751 Kuopio Vehmasmäki, (kaksonen), k. 26.5. 1751 Kuopio Vehmasmäki, ikä 0 v ja 1 kk.

 

2. Susanna Heikintytär Korhonen, s. 22.6. 1757 Kuopio Vehmasmäki.

 

Taulu 104

 

VII Antti Laurinpoika Korhonen, Taulusta 84, (isä Lauri Korhonen), s. 10.1. 1723 Kuopio Pellosmäki.

 

Puoliso: Anna Kurotar.

 

Lapset:

 

Israel Antinpoika Korhonen, s. 5.5. 1749 Kuopio Tuovilanlahti. Tauluun 105.

 

Taulu 105

 

VIII Israel Antinpoika Korhonen, Taulusta 104, (isä Antti Korhonen), s. 5.5. 1749 Kuopio Tuovilanlahti. Avion ulkopuolella.

 

Puoliso: 1.6. 1789 Maaninka Judih Olavintytär? Knuitar, leski 1789, s. 1736.

 

Taulu 106

 

VI Heikki Hannunpoika Korhonen, Taulusta 69, (isä Hannu Korhonen), s. 15.6. 1663 Kuopio Rytky, haudattu 1.7. 1738 Kuopio Pellosmäki. Laskettu kuolinaika

 

Henkikirja 1703 Hirvimäki

 

Henkikirja 1693, Hannu Hannunpoika ja vaimo, veli Heikki ja vaimo, veli Lauri Korhonen ja vaimo, Hirvimäki, Niilo Korhonen ja vaimo, Hirvimäki.

 

Lapset:

 

Risto Heikinpoika Korhonen, s. n 1687 Kuopio Halola. Tauluun 107.

 

Kirsti Heikintytär Korhonen, s. 1696 Kuopio, k. 1734 Kuopio Hirvimäki, ikä 38 v.

 

Kaija Heikintytär Korhonen, s. n 1699 Kuopio Hirvimäki. Tauluun 109.

 

Taulu 107

 

VII Risto Heikinpoika Korhonen, Taulusta 106, (isä Heikki Korhonen), s. n 1687 Kuopio Halola.

 

Puoliso: Anna Hillutar, s. n 1691 Kuopio, k. n 1744 Kuopio Hiltulanlahti, ikä 53 v.

 

Lapset:

 

Esaias Ristonpoika Korhonen, s. n 1715 Kuopio Hiltulanlahti. Tauluun 108.

 

Taulu 108

 

VIII Esaias Ristonpoika Korhonen, Taulusta 107, (isä Risto Korhonen), s. n 1715 Kuopio Hiltulanlahti, k. 28.10. 1739 Kuopio Hiltulanlahti, ikä 24 v.

 

Puoliso: 7.9. 1735 Kuopio Anna Kauhatar/Ström, s. Kuopio Hiltulanlahti.

 

Taulu 109

 

VII Kaija Heikintytär Korhonen, Taulusta 106, (isä Heikki Korhonen), s. n 1699 Kuopio Hirvimäki.

 

Puoliso: 24.10. 1724 Kuopio Olavi Olavinpoika Antikainen, s. n 1698 Kuopio Ritoniemi.

 

Lapset:

 

Olavi Olavinpoika Antikainen, s. 2.2. 1727 Kuopio Ritoniemi.

 

Hannu Olavinpoika Antikainen, s. 10.6. 1729 Kuopio Ritoniemi.

 

Maria Olavintytär Antikainen, s. 1.7. 1736 Kuopio Ritoniemi.

 

Matti Olavinpoika Antikainen, s. 7.4. 1739 Kuopio Ritoniemi.

 

Kaisa Olavintytär Antikainen, s. 21.2. 1742 Kuopio Ritoniemi.

 

Taulu 110

 

V Paavo Niilonpoika Korhonen, Taulusta 13, (isä Niilo Korhonen), s. noin 1635 Kuopio Haminalahti, k. eli 1695 Kuopio Haminalahti, ikä 60 v. 1676 ruodutusluettelo Kuopio Haminalahti, sivu 35

 

Henkikirja 1682, Paavo Niilonpoika Korhonen+vaimo ja Niilo Matinpoika K+vaimo, Haminalahti, sivu 929

 

Henkikirja 1693, Paavo Niilonpoika Korhonen ja veli Matti ja vaimo, Haminalahti

 

Niilo Paavonpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti

 

Niilo Matinpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti.

 

Lapset:

 

Katariina Paavontytär Korhonen, s. noin 1669 Kuopio Haminalahti.

 

Elin Paavontytär Korhonen, s. noin 1672 Kuopio Haminalahti. Tauluun 111.

 

Niilo Paavonpoika Korhonen, s. noin 1670 Kuopio Haminalahti. Tauluun 112.

 

Paavo Paavonpoika Korhonen, s. noin 1675 Kuopio Haminalahti. Läänintili 1726 Haminalahti 3.

 

Taulu 111

 

VI Elin Paavontytär Korhonen, Taulusta 110, (isä Paavo Korhonen), s. noin 1672 Kuopio Haminalahti, k. Kuopio Ritoniemi.

 

Puoliso: n 1691 Kuopio Pekka Matinpoika Happonen, s. n 1670 Kuopio Ritoniemi.

 

Lapset:

 

Anna Pekantytär Happonen, s. 29.3. 1692 Kuopio Ritoniemi.

 

Taulu 112

 

VI Niilo Paavonpoika Korhonen, Taulusta 110, (isä Paavo Korhonen), s. noin 1670 Kuopio Haminalahti. Henkikirja 1693, Paavo Niilonpoika Korhonen ja veli Matti ja vaimo, Haminalahti

 

Niilo Paavonpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti

 

Niilo Matinpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti.

 

Taulu 113

 

III Paavo Niilonpoika? Korhonen, Taulusta 2, (isä Niko Korhonen), s. n 1555 Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi. Voudinkirja 1577

 

Loisluettelo 1577 (husman)

 

Maaverokirja 1591 - 93, 1596 - 1600

 

Kirkon kymmenykset 1591 - 92 1 jousi, 1593 - 96 2 jousta, 1597 - 99 1 jousi ja 1600 2 jousta.

 

Voudinkirjat ym 1590 ja 1600

 

Käräjäpöytäkirjat 1600

 

Yhtiömiehenä autioveroluettelossa Jännevirta 1600 Pekka Korhonen.

 

Lapset:

 

Pekka Kenenpoika? Korhonen, s. noin 1600 Kuopio (Vehmasmäki).

 

Taulu 114

 

II Esko Kenenpoika? Korhonen, Taulusta 1, (isä X Korhonen), s. noin 1531 Rantasalmi? Käräjäpöytäkirjat 1560 Esko Tavisalmella

 

1565 Tavisalmi Saamainen, käräjäpöytäkirja (Va 6389 siv. 34)

 

1571 Tavisalmi Savilahti, voudintili (Va 6454 siv. 22 ja 6455 sivu 36)

 

1596-97 Maavero, Tavisalmi Savilahti (Va 6649/1596, 6655/1597 ja 6679/1600)

 

1594, -97 ja -98 Kirkon kymmenysvero (1 jousi).

 

Lapset:

 

Esko Eskonpoika Korhonen, s. noin 1551 Tavisalmi Savilahti. Tauluun 115.

 

Taulu 115

 

III Esko Eskonpoika Korhonen, Taulusta 114, (isä Esko Korhonen), s. noin 1551 Tavisalmi Savilahti. Kirkon kymmenysvero Pielavesi 1588, 1594,1597,1598

 

Voudin verot Pielavesi Nerkonjärvi 1594 - 1598

 

Yhtiömiehinä Maaninkavedellä mm. Perttu ja Pekka Korhonen.

 

Lapset:

 

Esko Eskonpoika Korhonen, s. noin 1573 Tavisalmi Savilahti Nerkoonjärvi. Tauluun 116.

 

Taulu 116

 

IV Esko Eskonpoika Korhonen, Taulusta 115, (isä Esko Korhonen), s. noin 1573 Tavisalmi Savilahti Nerkoonjärvi.

 

Lapset:

 

Matti Korhonen, s. noin 1600 Tavisalmi Savilahti Nerkoonjärvi. 1625 pikkukymmenysluettelo Nerkoonjärvi, sivu 25.

 

Taulu 117

 

II Pekka Kenenpoika? Korhonen, Taulusta 1, (isä X Korhonen), s. noin 1630 Kuopio.

 

Lapset:

 

Heikki Pekanpoika Korhonen, s. noin 1660 Kuopio Halola.

 

Henkilöluettelo suku- ja myöhemmän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

 

 

 

AIRAKSETAR Anna,  72

 

AIRAKSETAR Judith, s. 1695,  77

 

AIRAKSINEN Olavi Olavinpoika,  68

 

AIRAKSINEN Risto, s. 1692 Kuopio Airaksela 1,  19

 

ANTIKAINEN Hannu Olavinpoika, s. 10.6.1729 Kuopio Ritoniemi,  109

 

ANTIKAINEN Kaisa Olavintytär, s. 21.2.1742 Kuopio Ritoniemi,  109

 

ANTIKAINEN Maria Olavintytär, s. 1.7.1736 Kuopio Ritoniemi,  109

 

ANTIKAINEN Matti Olavinpoika, s. 7.4.1739 Kuopio Ritoniemi,  109

 

ANTIKAINEN Olavi Olavinpoika, s. n 1698 Kuopio Ritoniemi,  109

 

ANTIKAINEN Olavi Olavinpoika, s. 2.2.1727 Kuopio Ritoniemi,  109

 

ANTIKATAR Riitta, s. 1752,  83

 

ARGILANDER Martti, s. 1710 Kuopio Haminalahti,  25

 

ASIKATAR Pertta Heikintytär, s. 18.6.1731 Kuopio Hirvilahti,  102

 

ESKELITÄR Anna Pekantytär,  17

 

HALONEN Aune Ollintytär, s. 7.1.1714 Kuopio,  86

 

HALOTAR Marketta, s. 1700 Kuopio,  36

 

HAPPONEN Anna Pekantytär, s. 29.3.1692 Kuopio Ritoniemi,  111

 

HAPPONEN Pekka Matinpoika, s. n 1670 Kuopio Ritoniemi,  111

 

HARTIKATAR Kristin,  51

 

HEIKITÄR Liisa Pekantytär, s. n 1714 Paloniemi,  21

 

HEISKATAR Kaija,  33

 

HEISKATAR Kerttu Matintytär, s. n 1698 Kuopio?,  80

 

HILLUTAR Anna, s. n 1691 Kuopio,  107

 

HILLUTAR Kirsti, s. Riistavesi,  54

 

HUSKOTAR Karin, s. 1733 Kuopio Vitataival,  65

 

HUSSO Jaakko Jaakonpoika, s. 1711 Kuopio Tuovilanlahti,  41

 

HUSSO Jaakko Yrjönpoika, s. 1676,  41

 

HUSSOTAR Kaarina Antintytär,  20

 

HYTTINEN/ HJELTE Antti Vilpunpoika, s. 1728,  45

 

HYVÄRINEN Maria, s. 1728 Kuopio,  91

 

JUTILAIN Elisa Mikontytär, s. 1741 Putussalmi,  97

 

JÄPITÄR Marketta, s. n 1685,  39

 

KAKITAR Kaija Samulintytär, s. Kuopio Vehmasmäki,  56

 

KARHU Pertta Paavontytär, s. 1755 Kuopio Hamula,  59

 

KARHUTAR Katariia Olavintytär, s. 4.4.1726 Taviniemi,  43

 

KARHUTAR Maria,  62

 

KARHUTAR Matleena, s. n 1738 Koivujärvi,  46

 

KARTTUNEN Paavo Paavonpoika, s. 1689 Karttula Punnonmäki,  28, 29

 

KARTTUNEN Paavo Paavonpoika, s. 1719 Karttula Punnonmäki,  28

 

KARTTUNEN Pekka Paavonpoika, s. 1722 Karttula Punnonmäki,  29

 

KARVONEN Anna, s. 14.5.1761 Kuopio,  98

 

KARVOTAR Juliana Paavontytär, s. 1740 Leppävirta Samais,  79

 

KAUHATAR/STRÖM Anna, s. Kuopio Hiltulanlahti,  108

 

KEINÄTÄR Anna Pekantytär,  33

 

KEINÄTÄR Katarina, s. 1747 Kuopio,  88

 

KINNUNEN Anna Heikintytär, s. 31.1.1722 Kuopio Vehmasmäki,  95

 

KNUITAR Judih Olavintytär?, s. 1736,  105

 

KOKKORITAR Elin, s. 1736 Kuopio Käärmelahti,  58

 

KOLEHMAINEN Mauno Klemetinpoika,  53

 

KOLEHMATAR Eeva,  61

 

KOLJOTAR Anna Pekantytär, s. 30.4.1751 Kuopio Sotkaniemi,  98

 

KOLJOTAR Karin Heikintytär, s. n 1691 Kuopio,  93

 

KONTINEN Risto Ristonpoika, s. 1721 Kuopio Pauka3lahti,  75

 

KOPONEN Kaija Laurintytär, s. 27.11.1692 Kuopio Haminalahti,  48

 

KOPONEN Lauri Ristonpoika, s. Kuopio,  48

 

KOPONEN Pekka Laurinpoika, s. 1685 Kuopio,  48

 

KOPONEN Tuomas, s. 1741 Kuopio Vennäänsaari,  82

 

KORHONEN Aatami Antinpoika, s. 21.9.1752 Kuopio Käärmelahti,  56, 60

 

KORHONEN Anika Hannuntytär, s. 1685 Kuopio Haminalahti,  33

 

KORHONEN Anna Antintytär, s. 11.7.1743 Kuopio Savilahti,  56

 

KORHONEN Anna Hannantytär, s. 1723,  72, 75

 

KORHONEN Anna Hansintytär, s. n 1722 Kuopio Tuovilanlahti,  44, 47

 

KORHONEN Anna Heikintytär, s. 7.3.1732 Kuopio Hirvimäki,  80

 

KORHONEN Anna Laurintytär, s. 20.6.1727 Kuopio Pellosmäki,  99

 

KORHONEN Anna Laurintytär, s. 13.4.1730 Kuopio Hirvimäki,  77

 

KORHONEN Anna Niilontytär, s. 1676 Kuopio Haminalahti,  70

 

KORHONEN Anna Niilontytär, s. 13.4.1688 Kuopio Haminalahti,  16

 

KORHONEN Anna Ristontytär, s. 1655 Kuopio Haminalahti,  15, 48

 

KORHONEN Anna Ristontytär, s. n 1704 Kuopio Tuovinlahti,  39, 40

 

KORHONEN Antti Antinpoika, s. n 1685 Kuopio Haminalahti,  17, 24

 

KORHONEN Antti Antinpoika, s. 1699 Kuopio Halola,  35, 36

 

KORHONEN Antti Antinpoika, s. ?.9.1712 Kuopio Rytky,  24, 27

 

KORHONEN Antti Antinpoika, s. 1723 Kuopio Haminalahti,  56, 57

 

KORHONEN Antti Antinpoika?, s. 1570 Tavisalmi Savilahti,  3

 

KORHONEN Antti Hannunpoika, s. 1672 Tuovilanlahti,  33, 35

 

KORHONEN Antti Hannunpoika, s. 4.4.1693 Kuopio,  71

 

KORHONEN Antti Hansinpoika, s. 18.3.1729 Tuovilanlahti,  44, 46

 

KORHONEN Antti Laurinpoika, s. 10.1.1723 Kuopio Pellosmäki,  84, 104

 

KORHONEN Antti Niilonpoika, s. 1683 Kuopio Haminalahti,  51, 56

 

KORHONEN Antti Niilonpoika?, s. 1535 Rantasalmi?,  2, 3

 

KORHONEN Antti Pekanpoika, s. n 1701 Kuopio Rytky,  18, 20

 

KORHONEN Antti Pertunpoika, s. 1600 Kuopio Maaningavesi,  6, 7

 

KORHONEN Antti Ristonpoika, s. 1650 Kuopio Haminalahti,  15, 17

 

KORHONEN Antti Ristonpoika, s. n 1715 Tuovilanlahti,  39

 

KORHONEN Eelin Hannuntytär, s. 16.7.1728 Kuopio,  85, 87

 

KORHONEN Eeva Antintytär, s. 18.5.1732 Kuopio Haminalahti,  24

 

KORHONEN Eeva Heikintytär, s. 18.3.1733 Kuopio Pellosmäki,  103

 

KORHONEN Eeva Juhontytär, s. 23.2.1729 Kuopio,  89

 

KORHONEN Eeva Laurintytär, s. n 1725 Kuopio Hiltulanlahti,  99, 101

 

KORHONEN Elin Antintytär, s. 27.12.1690 Kuopio Haminalahti,  17, 32

 

KORHONEN Elin Antintytär, s. 10.11.1734 Kuopio Haminalahti,  24, 31

 

KORHONEN Elin Paavontytär, s. 1672 Kuopio Haminalahti,  110, 111

 

KORHONEN Elina Heikintytär, s. 13.1.1745 Kuopio 2,  80

 

KORHONEN Elisa Antintytär, s. 30.10.1723 Kuopio Rytky,  24, 28

 

KORHONEN Elisa Heikintytär, s. 19.4.1751 Kuopio Vehmasmäki,  103

 

KORHONEN Esaias Ristonpoika, s. n 1715 Kuopio Hiltulanlahti,  107, 108

 

KORHONEN Esko Eskonpoika, s. 1551 Tavisalmi Savilahti,  114, 115

 

KORHONEN Esko Eskonpoika, s. 1573 Tavisalmi Savilahti Nerkoonjärvi,  115, 116

 

KORHONEN Esko Kenenpoika?, s. 1531 Rantasalmi?,  1, 114

 

KORHONEN Esko Laurinpoika, s. 1605 Tavisalmi Jännevirta,  9, 10

 

KORHONEN Hannu Hannunpoika, s. 1654 Kuopio Rytky,  69, 71

 

KORHONEN Hannu Hannunpoika, s. 28.2.1689 Kuopio Torvelanmäki,  71, 72

 

KORHONEN Hannu Hannunpoika, s. n 1722 Kuopio Hirvimäki,  72

 

KORHONEN Hannu Hannunpoika, s. 26.12.1725 Kuopio Haminalahti,  63, 66

 

KORHONEN Hannu Hannunpoika, s. 8.8.1731 Kuopio,  85

 

KORHONEN Hannu Heikinpoika, s. 4.9.1724,  80

 

KORHONEN Hannu Juhonpoika, s. 1719 Kuopio Torvelanmäki,  89, 90

 

KORHONEN Hannu Laurinpoika, s. 1688 Kuopio Vehmasmäki,  84, 85

 

KORHONEN Hannu Laurinpoika, s. 1722 Kuopio Hirvimäki,  77, 78

 

KORHONEN Hannu Niilonpoika, s. 1630 Kuopio Hirvilahti,  13, 69

 

KORHONEN Hannu Niilonpoika, s. 1674 Kuopio Haminalahti,  70

 

KORHONEN Hannu Niilonpoika, s. n 1698 Kuopio Haminalahti,  51, 63

 

KORHONEN Hannu Ristonpoika, s. 1648 Kuopio Haminalahti,  15, 33

 

KORHONEN Hannu Ristonpoika, s. n 1695 Kuopio Tuovinlahti,  38, 44

 

KORHONEN Hans Antinpoika, s. 16.3.1746 Kuopio Käärmelahti,  56, 59

 

KORHONEN Heikki Hannunpoika, s. Kuopio Haminalahti,  63, 64

 

KORHONEN Heikki Hannunpoika, s. 15.6.1663 Kuopio Rytky,  69, 106

 

KORHONEN Heikki Hannunpoika, s. n 1700 Kuopio 1,  71, 80

 

KORHONEN Heikki Heikinpoika, s. 1600 Tavisalmi Savilahti Jännevirta,  5

 

KORHONEN Heikki Juhonpoika, s. 23.5.1734 Kuopio,  89

 

KORHONEN Heikki Laurinpoika, s. n 1703 Kuopio Pellosmäki?,  84, 103

 

KORHONEN Heikki Laurinpoika, s. 29.7.1724 Kuopio,  61

 

KORHONEN Heikki Niilonpoika, s. 1691 Kuopio Haminalahti,  51

 

KORHONEN Heikki Pekanpoika, s. 1660 Kuopio Halola,  117

 

KORHONEN Heikki Pertunpoika, s. 1567 Tavisalmi Savilahti Jännevirta,  4, 5

 

KORHONEN Heikki Ristonpoika, s. 8.2.1730 Kuopio Vehmasmäki,  93, 95

 

KORHONEN Helena Antintytär, s. 11.3.1732 Kuopio Haminalahti,  56

 

KORHONEN Helena Hannuntytär, s. ?.7.1692 Kuopio Ritisenlahti,  33

 

KORHONEN Israel Antinpoika, s. 5.5.1749 Kuopio Tuovilanlahti,  104, 105

 

KORHONEN Jo, s. 1522 Rantasalmi?,  1

 

KORHONEN Judih Niilontytär, s. 26.11.1690 Kuopio Haminalahti,  51

 

KORHONEN Judith Laurintytär, s. 7.7.1732 Kuopio Pöllösmäki,  77

 

KORHONEN Judith Ristontytär, s. 25.3.1735 Kuopio Vehmasmäki,  93, 96

 

KORHONEN Juho Antinpoika, s. n 1710 Kuopio Haminalahti,  24, 26

 

KORHONEN Juho Hannunpoika, s. 1.5.1731 Kuopio Haminalahti,  63

 

KORHONEN Juho Juhonpoika, s. 1722 Kuopio Torvelanmäki,  89, 91

 

KORHONEN Juho Laurinpoika, s. 1690 Kuopio,  84, 89

 

KORHONEN Juho Laurinpoika, s. 24.1.1735 Kuopio Kuivaniemi,  61, 62

 

KORHONEN Juho Niilonpoika, s. 1686 Kuopio Haminalahti,  16

 

KORHONEN Juho Pekanpoika, s. n 1704 Kuopio Rytky,  18, 21

 

KORHONEN Juho Ristonpoika, s. 26.9.1742 Kuopio Vehmasmäki,  93, 98

 

KORHONEN Kaija Hansintytär, s. Kuopio Tuovilanlahti,  44

 

KORHONEN Kaija Heikintytär, s. n 1699 Kuopio Hirvimäki,  106, 109

 

KORHONEN Kaija Heikintytär, s. 2.8.1739 Kuopio Ritoniemi,  80

 

KORHONEN Kaija Laurintytär, s. 17.6.1744 Kuopio Ritisenlahti,  77

 

KORHONEN Karin Antintytär, s. 1686 Kuopio Haminalahti,  17

 

KORHONEN Katariina Paavontytär, s. 1669 Kuopio Haminalahti,  110

 

KORHONEN Katariina Ristontytär, s. 1713 Kuopio Tuovinlahti,  39, 41

 

KORHONEN Kerttu Heikintytär, s. 6.8.1742 Kuopio Ritoniemi,  80, 82

 

KORHONEN Kerttu Niilontytär, s. 1679 Kuopio Haminalahti,  70

 

KORHONEN Kirsti Hannantytär, s. 9.9.1727 Kuopio Torvelanmäki,  72

 

KORHONEN Kirsti Hannuntytär, s. 26.9.1728 Kuopio Haminalahti,  63, 67

 

KORHONEN Kirsti Heikintytär, s. 1696 Kuopio,  106

 

KORHONEN Kirsti Heikintytär, s. 12.5.1739 Kuopio Pellosmäki,  103

 

KORHONEN Kirstin Ristontytär, s. 12.4.1689 Kuopio Haminalahti,  38

 

KORHONEN Klemet Matipoika, s. n 1.12.1685 Kuopio Haminalahti,  50

 

KORHONEN Kristiina Laurintytär, s. 11.4.1729 Kuopio Hirvimäki,  77

 

KORHONEN Kristina Antintytär, s. 1709 Kuopio Haminalahti,  24, 25

 

KORHONEN Kristina Pekantytär, s. 1698 Kuopio Rytky,  18, 19

 

KORHONEN Lauri (Pekka?) Laurinpoika, s. n 1741,  61

 

KORHONEN Lauri Antinpoika?, s. 1706 Kuopio Halola?,  35, 37

 

KORHONEN Lauri Hannunpoika, s. 3.1.1658 Kuopio Rytky,  69, 84

 

KORHONEN Lauri Hannunpoika, s. 1693 Kuopio Hirvimäki,  71, 77

 

KORHONEN Lauri Hannunpoika, s. 7.1.1713 Kuopio,  85, 86

 

KORHONEN Lauri Heikinpoika, s. 25.12.1729 Kuopio Pellosmäki,  103

 

KORHONEN Lauri Laurinpoika, s. 1580 Tavisalmi Jännevirta,  8, 9

 

KORHONEN Lauri Laurinpoika, s. 1608 Tavisalmi Jännevirta,  9

 

KORHONEN Lauri Laurinpoika, s. 1693 Kuopio Vehmasmäki?,  84, 99

 

KORHONEN Lauri Laurinpoika, s. 19.9.1723 Kuopio Vehmasmäki,  99, 100

 

KORHONEN Lauri Laurinpoika, s. 7.6.1737 Kuopio Ritisenlahti,  77

 

KORHONEN Lauri Niilonpoika, s. n 1693 Kuopio Haminalahti,  51, 61

 

KORHONEN Lauri Niilonpoika?, s. 1545 Rntasalmi,  2, 8

 

KORHONEN Lauri Ristonpoika, s. 4.4.1727 Kuopio Vehmasmäki,  93, 94

 

KORHONEN Liisa Hannuntytär, s. 8.11.1737 Kuopio Haminalahti,  63, 68

 

KORHONEN Maria Antintytär, s. 1.1.1726 Kuopio Rytky,  24, 29

 

KORHONEN Maria Hannantytär, s. n 1711 Kuopio Hirvimäki,  72, 73

 

KORHONEN Maria Heikintytär, s. 1.3.1729 Kuopio Enolahti,  80

 

KORHONEN Maria Heikintytär, s. 19.4.1751 Kuopio Vehmasmäki,  103

 

KORHONEN Maria Laurintytär, s. 17.4.1725 Kuopio Hirvimäki,  77

 

KORHONEN Maria Laurintytär, s. 5.12.1734 Kuopio Ritisenlahti,  77

 

KORHONEN Maria Ristontytär, s. n 1720 Tuovilanlahti,  39, 42

 

KORHONEN Marketta Heikintytär, s. 12.4.1736 Kuopio Pellosmäki,  103

 

KORHONEN Marketta Heikintytär, s. 24.8.1736 Kuopio Ritoniemi,  80

 

KORHONEN Marketta Laurintytär, s. 12.8.1726 Kuopio Hirvimäki,  77

 

KORHONEN Marketta Matintytär, s. n 1705 Kuopio Vitataival,  52, 53

 

KORHONEN Marketta Niilontytär, s. 1687 Kuopio Ritisenlahti,  51

 

KORHONEN Marketta Ristontytär, s. 1676 Kuopio Haminalahti,  38

 

KORHONEN Matti Hannunpoika, s. 26.3.1735 Kuopio (Koljola?),  85, 88

 

KORHONEN Matti Matinpoika, s. n 1708 Kuopio Vitataival,  52, 55

 

KORHONEN Matti Niilonpoika, s. 1624 Kuopio Hirvilahti,  13, 49

 

KORHONEN Matti Niilonpoika, s. 1650 Kuopio Haminalahti,  49, 50

 

KORHONEN Matti Niilonpoika, s. n 1672 Kuopio Haminalahti,  51, 52

 

KORHONEN Matti, s. 1600 Tavisalmi Savilahti Nerkoonjärvi,  116

 

KORHONEN Niilo (Niko) Niilonpoika, s. 1550 Tavisalmi Savilahti Ruokovesi, (Jännevirta),  2, 12

 

KORHONEN Niilo Hannunpoika, s. 1652 Kuopio Rytky,  69, 70

 

KORHONEN Niilo Hannunpoika, s. 1670 Kuopio (Haminalahti?),  33, 34

 

KORHONEN Niilo Hannunpoika, s. 21.7.1724 Kuopio Haminalahti,  63, 65

 

KORHONEN Niilo Matinpoika, s. 1651 Kuopio Haminalahti,  49, 51

 

KORHONEN Niilo Matinpoika, s. 1705 Kuopio Haminalahti,  52, 54

 

KORHONEN Niilo Matipoika, s. n 1683 Kuopio Haminalahti,  50

 

KORHONEN Niilo Niilonpoika, s. 1590 Tavisalmi Jännevirta,  12, 13

 

KORHONEN Niilo Niilonpoika, s. 1621 Kuopio Hirvilahti,  13, 14

 

KORHONEN Niilo Niilonpoika, s. 1683 Kuopio Haminalahti,  16

 

KORHONEN Niilo Paavonpoika, s. 1670 Kuopio Haminalahti,  110, 112

 

KORHONEN Niilo Pertunpoika, s. 1594 Kuopio Maaningavesi,  6

 

KORHONEN Niilo Ristonpoika, s. n 1649 Kuopio Haminalahti,  15, 16

 

KORHONEN Niko, s. 1510 Rantasalmi?,  1, 2

 

KORHONEN Olavi Antinpoika, s. n 1702 Kuopio Halola,  35

 

KORHONEN Olavi Laurinpoika, s. 4.3.1729 Kuopio Pellosmäki,  99

 

KORHONEN Olavi Laurinpoika, s. 20.6.1741 Kuopio Ritisenlahti,  77, 79

 

KORHONEN Olavi Pertunpoika, s. 1596 Kuopio Maaningavesi,  6

 

KORHONEN Paavo Eskonpoika, s. 1650 Kuopio,  10, 11

 

KORHONEN Paavo Hannunpoika, s. 20.5.1734 Kuopio Haminalahti,  63

 

KORHONEN Paavo Niilonpoika, s. 1635 Kuopio Haminalahti,  13, 110

 

KORHONEN Paavo Niilonpoika?, s. n 1555 Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi,  2, 113

 

KORHONEN Paavo Paavonpoika, s. 1675 Kuopio Haminalahti,  110

 

KORHONEN Pekka Antinpoika, s. n 1673 Kuopio Haminalahti,  17, 18

 

KORHONEN Pekka Antinpoika, s. 11.9.1724 Kuopio Haminalahti,  56

 

KORHONEN Pekka Antinpoika, s. 30.5.1728 Kuopio Haminalahti,  24

 

KORHONEN Pekka Antinpoika?, s. 1568 Tavisalmi Savilahti,  3

 

KORHONEN Pekka Hannunpoika, s. 1717 Hirvimäki Torvelanmäki,  72, 74

 

KORHONEN Pekka Hannunpoika, s. 20.7.1724 Kuopio,  85

 

KORHONEN Pekka Hannunpoika, s. 23.12.1747 Kuopio Haminalahti,  63

 

KORHONEN Pekka Heikinpoika, s. 26.1.1745 Kuopio Pellosmäki,  103

 

KORHONEN Pekka Kenenpoika?, s. 1600 Kuopio (Vehmasmäki),  113

 

KORHONEN Pekka Kenenpoika?, s. 1630 Kuopio,  1, 117

 

KORHONEN Pekka Laurinpoika, s. 4.10.1731 Kuopio Pellosmäki,  99, 102

 

KORHONEN Pekka Pekanpoika, s. 1722 Kuopio Rytky,  18, 22

 

KORHONEN Perttu (Knutinpoika?) Niilonpoika?, s. 1540 Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi,  2, 4

 

KORHONEN Perttu Pertunpoika, s. 1568 Tavisalmi Savilahti,  4, 6

 

KORHONEN Perttu Pertunpoika, s. 1598 Kuopio Maaningavesi,  6

 

KORHONEN Riitta Antintytär, s. 1729 Kuopio Haminalahti,  24, 30

 

KORHONEN Riitta Hansintytär, s. 2.2.1727 Tuovilanlahti,  44, 45

 

KORHONEN Riitta Pekantytär,  18

 

KORHONEN Risto Antinpoika, s. n 1671 Kuopio Haminalahti,  17

 

KORHONEN Risto Hannunpoika, s. 1678 Kuopio Haminalahti,  33

 

KORHONEN Risto Hannunpoika, s. 1690 Kuopio Hirvimäki,  71

 

KORHONEN Risto Hansinpoika, s. ?.6.1732 Kuopio Tuovinlahti,  44

 

KORHONEN Risto Heikinpoika, s. n 1687 Kuopio Halola,  106, 107

 

KORHONEN Risto Laurinpoika, s. n 1691 Kuopio Vehmasmäki?,  84, 93

 

KORHONEN Risto Niilonpoika, s. 1622 Kuopio Hirvilahti,  13, 15

 

KORHONEN Risto Pekanpoika, s. 27.4.1723 Kuopio Rytky,  18, 23

 

KORHONEN Risto Ristonpoika, s. 1654 Kuopio Haminalahti,  15, 38

 

KORHONEN Risto Ristonpoika, s. 1685 Kuopio Haminalahti,  38, 39

 

KORHONEN Risto Ristonpoika, s. 24.10.1723 Tuovilanlahti,  39, 43

 

KORHONEN Risto Ristonpoika, s. 1.4.1737 Kuopio Vehmasmäki,  93, 97

 

KORHONEN Samuel Antinpoika, s. 1733 Kuopio Käärmelahti,  56, 58

 

KORHONEN Siiri Hannuntytär, s. 1675 Kuopio Haminalahti,  33

 

KORHONEN Susanna Heikintytär, s. 22.6.1757 Kuopio Vehmasmäki,  103

 

KORHONEN Susanna Juhontytär, s. 25.4.1726 Kuopio Hiltulanlahti?,  89, 92

 

KORHONEN Tapani Niilonpoika, s. 1677 Kuopio Haminalahti,  70

 

KORHONEN Vappu Hannantytär, s. 11.12.1724 Hirvimäki Torvelanmäki,  72, 76

 

KORHONEN Vappu Ristontytär, s. 1683 Kuopio Haminalahti,  38

 

KORHONEN Vendla Hansintytär, s. Kuopio Tuovilanlahti,  44

 

KORHONEN X,  1

 

KORHONEN Yrjö Eskonpoika, s. 1635 Kuopio,  10

 

KORHONEN/ELG Heikki Heikinpoika, s. 8.12.1747 Kuopio Hirvilahti,  80, 83

 

KORHONEN/KRONA Matti Heikinpoika, s. 5.3.1727 Kuopio Enolahti,  80, 81

 

KOVOITAR Kaija Ristontytär,  70

 

KRÖGER Antti Axselinpoika, s. 9.3.1734 Kuopio Hiltulanlahti,  87

 

KRÖGER Susana Juhontytär, s. 19.8.1733 Kuopio Hiltulanlahti,  100

 

KUKATAR Marketta, s. n 1722 Kuopio Vitataival ?,  55

 

KUKOTAR Helga Heikintytär, s. 1685,  28, 29

 

KUOSMATAR Marketta, s. 1714 Maaninka Halola,  37

 

KUROTAR Anna,  104

 

KÄRKKÄITÄR Anna,  72

 

LAITAR Kaisa Pekantytär, s. Kuopio Vehmasmäki,  74

 

LAPPALAINEN Ingeborg Olavintytär, s. 25.12.1758 Kuopio Käärmelahti,  60

 

LESKETÄR Elin Pekantytär, s. 1706 Kuopio,  85

 

LESKETÄR Kaija Pekantytär, s. Kuopio Toivala,  103

 

LESKETÄR Liisa Pekantytär,  64

 

LYITÄR Elin,  99

 

LYYTIKÄINEN Martti Martinpoika, s. 25.7.1725 Karttula Punnonmäki 5,  30

 

MARKATAR Aune, s. 1728 Leppävirta Riihiranta,  94

 

MYÖHÄNEN Heikki, s. 1730 Kuopio Haminalahti,  67

 

MÖMMÖ (LAPVETELÄINEN) Liisa Juhontytär, s. 18.8.1691 Kuopio,  24

 

MÖMMÖ (LAPVETELÄINEN) Maria Juhontytär, s. 1689,  18

 

MÖMMÖ Anna Paavontytär, s. Kuopio Ryrky,  32

 

MÖMMÖ Eeva Paavontytär, s. 9.2.1723 Kuopio Ryrky,  32

 

MÖMMÖ Juho Paavonpoika, s. 25.12.1725 Kuopio Ryrky,  32

 

MÖMMÖ Paavo Paavonpoika, s. Kuopio Ryrky,  32

 

MÖMMÖ Paavo, s. n 1688 Kuopio Rytky,  32

 

MÖMMÖ Riitta Paavontytär, s. 22.12.1730 Kuopio Ryrky,  32

 

MÖMMÖ Risto Paavonpoika, s. 8.5.1728 Kuopio Ryrky,  32

 

NAUKKARITAR Elisa, s. 1692 Kuopio,  89

 

OLLIKAIN/STÅLT Paavo, s. 1711 Kuopio,  92

 

PENTITÄR Vappu,  84

 

PURSIATAR Elin,  56

 

RAATIKAINEN Paavo Mikonpoika, s. n 1700 Kuopio,  40

 

RAHUTAR Marketta, s. 1739 Kuopio,  88

 

RAUTAPARTA Lauri Olavinpoika,  42

 

RAUTIAIN Kristiina Samuelintytär, s. 16.4.1726 Kuopio,  66

 

ROININEN Lauri Laurinpoika, s. 18.12.1728 Kuopio Haminalahti,  31

 

ROINITAR Karin,  23

 

ROINITAR Sesilia, s. Kuopio Putusmäki,  103

 

RUOTSALATAR Maria Antintytär, s. n 1655 Kuopio,  71

 

RÖNGÄ Inga, s. 1702,  44

 

SUHOTAR Maria, s. n 1700,  63

 

TASKINEN Juho Tapaninpoika, s. 26.3.1734 Kuopio Hatsala,  96

 

TASKITAR Anna Sohvi, s. n 1724 Hatzala,  22

 

TASKITAR Sesilia Juhontytär, s. n 1718 Kuopio,  26

 

TIHOTAR Kristin Paavontytär, s. 1733 Kuopio Vehmasmäki,  90

 

TIIHONEN Anton, s. Hiltulanlahti,  101

 

TIIHONEN Tapani Laurinpoika, s. n 1718 Kuopio Hiltulanlahti,  76

 

TIIHOTAR Marketta, s. n 1710,  27

 

TOIVATAR Aune, s. 1728,  57

 

TOIVATAR Kaija Iivarintytär, s. n 1739 Pöljä,  23

 

TUOVITAR Eeva, s. Kuopio Tuovilanlahti,  35

 

VAINIKATAR Anna Matintytär, s. Karttula,  55

 

VAINIKATAR Kirsti Pekantytär,  52

 

VATAIN Karin Matintytär, s. 1728 Kuopio Hirvilahti,  81

 

VENÄLÄINEN Kaija, s. 1724,  78

 

VIRKKUNEN Marketta, s. n 1730 Kuopio,  46

 

VÄÄNÄNEN Matti Mikonpoika, s. n 1710 Kuopio,  47

 

VÄÄNÄNEN Tapani Antinpoika, s. n 1709 Kuopio,  73

 

 

 

Paikkakunnat

 

Hatzala  22

 

Hiltulanlahti  101

 

Hirvimäki Torvelanmäki  72, 74, 76

 

Iisalmi Hernejärvi Sälevä 1  59

 

Iisalmi Kalliojärvi  10

 

Jänissalo Mustinlahti  88

 

Kaavi Vehkalahti  57

 

Karttula  55, 65

 

Karttula Punnonmäki  28, 29

 

Karttula Punnonmäki 5  30

 

Koivujärvi  46

 

Kuopio  1, 10, 11, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 117

 

Kuopio (Haminalahti?)  33, 34

 

Kuopio (Koljola?)  85, 88

 

Kuopio (Vehmasmäki)  113

 

Kuopio 1  71, 80

 

Kuopio 2  80

 

Kuopio 5 Käärmelahti  44

 

Kuopio Airaksela 1  19

 

Kuopio Enolahti  80, 81

 

Kuopio Halola  35, 36, 106, 107, 117

 

Kuopio Halola?  35, 37

 

Kuopio Haminalahti  13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 87, 110, 111, 112

 

Kuopio Hamula  59

 

Kuopio Hatsala  96

 

Kuopio Hiltulanlahti  49, 76, 87, 89, 91, 99, 100, 101, 107, 108

 

Kuopio Hiltulanlahti 3  99

 

Kuopio Hiltulanlahti?  89, 92

 

Kuopio Hirvilahti  13, 14, 15, 49, 69, 80, 81, 83, 102

 

Kuopio Hirvimäki  71, 72, 73, 77, 78, 80, 90, 106, 109

 

Kuopio Hirvimäki 1  75

 

Kuopio Kuivaniemi  61, 62

 

Kuopio Käärmelahti  56, 58, 59, 60

 

Kuopio Maaningavesi  6, 7

 

Kuopio Pauka3lahti  75

 

Kuopio Pellosmäki  84, 99, 102, 103, 104, 106

 

Kuopio Pellosmäki?  84, 103

 

Kuopio Putusmäki  103

 

Kuopio Pöllösmäki  77

 

Kuopio Ritisenlahti  33, 51, 77, 79

 

Kuopio Ritoniemi  80, 82, 109, 111

 

Kuopio Ryrky  32

 

Kuopio Rytky  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 69, 70, 71, 84, 106

 

Kuopio Räimä  25

 

Kuopio Savilahti  56

 

Kuopio Sotkaniemi  98

 

Kuopio Srömsdahl  57

 

Kuopio Toivala  103

 

Kuopio Torvelanmäki  71, 72, 89, 90, 91

 

Kuopio Tuovilanlahti  35, 41, 44, 47, 104, 105

 

Kuopio Tuovilanlahti 6  44

 

Kuopio Tuovinlahti  38, 39, 40, 41, 44

 

Kuopio Vehmasmäki  56, 74, 84, 85, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103

 

Kuopio Vehmasmäki 3  93

 

Kuopio Vehmasmäki 7  95

 

Kuopio Vehmasmäki Tihola  46

 

Kuopio Vehmasmäki?  84, 93, 99

 

Kuopio Vennäänsaari  82

 

Kuopio Vitataival  52, 53, 55, 65

 

Kuopio Vitataival ?  55

 

Kuopio msrk  20, 21, 22, 26

 

Kuopio?  80

 

Leppävirta  72, 79

 

Leppävirta Riihiranta  94

 

Leppävirta Saamais 1  98

 

Leppävirta Samais  79

 

Leppävirta Samais 13  79

 

Leppävirta Samais 1?  98

 

Maaninka  40, 41, 43, 45, 60, 105

 

Maaninka Halola  37

 

Maaninka Halola 2  36

 

Maaninka Kurolahti  102

 

Maaninka Tuovilanlahti 6  43

 

Maaninka Väänälä  47

 

Paloniemi  21

 

Pieksämäki  55

 

Putussalmi  97

 

Pöljä  23

 

Rantasalmi?  1, 2, 3, 114

 

Riistavesi  54

 

Rntasalmi  2, 8

 

Taviniemi  43

 

Tavisalmi Jännevirta  8, 9, 10, 12, 13

 

Tavisalmi Savilahti  3, 4, 6, 114, 115

 

Tavisalmi Savilahti Jännevirta  4, 5

 

Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi  2, 4, 113

 

Tavisalmi Savilahti Nerkoonjärvi  115, 116

 

Tavisalmi Savilahti Ruokovesi  2, 12

 

Tuovilanlahti  33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46

 

Sukutaulu Kuopionseudun Korhoset

Kuopion seudun Korhosia alkaen 1550

Tästä löytyy Kuopionseudulta löytyviä Korhosia vuosilta 1548 - 1730

 

Korhosia Kuopion lähimaakunnissa ja kunnissa.

 

Lauri Korhonen, Oulunsuun Korholan isäntä 1548 – 57 (sukututkija Matti Lund)

 

Hannu Korhonen, 1563Saloinen Pyhäjärvi, (verokirja). Tullut Pyhäjärvelle 1550-luvulla

 

Antti Korhonen, 1563Saloinen Pyhäjärvi, (verokirja). Tullut Pyhäjärvelle 1550-luvulla

 

Tuomas Pekanpoika Korhonen, 1558 verokirja Niinivesi Kerkonkoski (Rautalampi)

 

Heikki Korhonen, 1559 verokirja Niinivesi Kerkonkoski (Rautalampi) Tuomaan veli?

 


 

1553 voudinvero Rantasalmi

 

(Nämä nimet olen keräillyt alkuperäisestä verokirjasta. Nimet allekirjoittaneelle vaikeasti tulkittavissa, joten tietoihin on suhtauduttava tietyllä varauksella.)

 

Rantasalmen neljännes

 

Antti Korhonen

 

Job? ja Lauri Korhonen

 

Juho Korhonen

 

Putkisalmen neljännes

 

Matti Korhonen

 

Tuusmäen neljännes

 

Niilo? Korhonen

 

Juho ja Esko Korhonen

 

Kariharin neljännes

 

Matti Korhonen

 

Niilo tai Matti?, Niilo tai Matti? Ja Lauri Korhonen

 

Sääminki itäinen neljännes

 

Hans? Erkinpoika Korhonen

 

Abraham ja Matti? Korhonen

 


 

1561 – 62 papinvero

 

Kolkontaival

 

Hans ja Esko Korhonen

 

St? Korhonen

 

Lauri Niilonpoika Korhonen

 

Karihara

 

Antti ja Paavo Korhonen

 

Haapataival

 

Matti, Lauri ja Niilo Korhonen

 


 

Korhosia Tavisalmi Savilahti 1549 – 1600

 

(Kuopionseudun sukututkijat)

 

Niilo Korhonen 1506 Rantasalmen Kolkontaipale, Niilon kolme poikaa muutti Pohjanmaalle?

 

Jo Korhonen 1549 (käräjäpöytäkirja)

 

Niko Korhonen 1554 – 67 Ruokovesi Pirttilahdenpohja (maaliset ja kirkolliset verokirjat 1-2 jousta, käräjäpöytäkirja)

 

Antti Korhonen 1554 – 1563 Ruokovesi Pirttilahdenpohja (käräjäpöytäkirja ym)

 

Perttu Nuutinpoika Kuopionniemi 1564 – 90 (maaliset ja kirkolliset verokirjat 0-1 jousi)

 

Esko Korhonen 1560 – 71 Pielavesi? (käräjäpöytäkirja, voudinvero)

 

Niilo Niilonpoika 1570 – 79 (maaliset ja kirkolliset verokirjat 1-2 jousta, ym.Yhtiöm. Perttu K )

 

Paavo Korhonen 1577 – 1600 (maaliset ja kirkolliset verokirjat 1-2 jousta, ym)

 

Niilo Niilonpoika 1580 – 95 Jännevirta (maaliset ja kirkolliset verokirjat 1-3 jousta, ym)

 

Perttu Korhonen 1584 – 88 (maaliset ja kirkolliset verokirjat 1 jousi, autioverok.)

 

Pekka Korhonen 1590 – 1600 (maakirja, autioverol.)

 

Antti Korhonen 1593 (autioverok. Yhtiömiehinä Niilo ja Pekka Korhonen)

 

Esko Korhonen Nerkoonjärvi 1594 – 1600 Pielavesi? (maaliset ja kirkolliset verokirjat 1 jousi)

 

1590-luvulla Niilo, Pekka Perttu ja Antti esiintyvät yhtiömiehinä. Samoin Perttu Esko ja Pekka (Maaninkavesi?)

 


 

Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta
Korhoinen, Anders Taffwi Sall[mi] [Socken], Haatala Byij, fol. 1
Korhoinen, Henrih RandaSalmij Sochn, Twsmäkij Fierdungh, Twssmäkij Byij, fol. 70v
Korhoinen, Henrih RandaSalmij Sochn, Twsmäkij Fierdungh, Collkon taipall Byij, fol. 80
Korhoinen, Jören RandaSalmij Sochn, Twsmäkij Fierdungh, Collkon taipall Byij, fol. 80
Korhoinen, Nieels Taffwi Sall[mi] [Socken], Haatala Byij, fol. 1
Korhoinen, Niels Taffwi Sall[mi] [Socken], Wenähen Byij, fol. 13v
Korhoinen, Nils RandaSalmij Sochn, Twsmäkij Fierdungh, Collkon taipall Byij, fol. 80
Korhoinen, Olof Taffwi Sall[mi] [Socken], Punnan Mäki Byij, fol. 18v
Korhoinen, Oloff Taffwi Sall[mi] [Socken], Haatala Byij, fol. 1
Korhoinen, Peer Taffwi Sall[mi] [Socken], Sywärij Byij, fol. 4
Korhonen, Bertill Taffwi Sall[mi] [Socken], Haatala Byi

 

 

 

Pien-Savon Korhosia

 

1554 Maakirja

??? Korhonen, Savilahti. Sivu 40

 

1554 päivätyöluettelo

Niilo? Korhonen, Tavisalmi Savilahti, sivu 44

 

1555 Maakirja

Niilo Korhonen, Savilahti, sivu 47

 

1556 Maakirja

Niilo? Antti? Korhonen, Savilahti, sivu 11

 

1561 Maakirja (maantarkastuskirja?)

Antti Korhonen, Savilahti (aneki? 1788), sivu 269

Antti Korhonen, Savilahti (aneki 1787), sivu 270

 

1561 Sakkoluettelo

Antti Korhonen, Tavisalmi, sivu 51 ja 54

 

1561 vuotuisverot

Antti Korhonen, Tavisalmi, sivu 30

 

1561 papinvero

Niilo Korhonen, Tavisalmi (Kokonesu?), sivu 62

 

1572 Maakirja

Niilo Korhonen, Tavisalmi Kuopionniemi, sivu 56

 

1573 Maakirja

Niilo Korhonen, Tavisalmi, sivu 17

Antti Korhonen, Tavisalmi, sivu 19

 

1575 Maakirja

Niilo Korhoinen, Kuopionniemi, sivu 57

Lauri Korhonen, Kuopionniemi, sivu 57

Niilo Korhonen, Kuopionniemi, sivu 77

 

1576 Maakirja

Niilo Korhonen, Tavisalmi (4), sivu 32

 

1576 Maakirja

Niilo Korhonen, Kuopionniemi, sivu 30

 

1577 Maakirja

Niilo ja Pertti Korhonen, Kuopionniemi, sivu 22

Paavo Korhonen, Kuopionniemi, sivu 22

 

1579 Maakirja

Niilo Korhonen, Tavisalmi Jännevirta, sivu 26

 

1580 Maakirja

Niilo Niilonpoika Korhonen, Tavisalmi Jännevirta, sivu 23

 

1584 Maakirja

Niilo Korhonen, Tavisalmi, sivu 33

 

1586 kirkonvero

Paavo Korhonen, Tavisalmi Kuopionniemi, Kirkonvero 1586, sivu 21

 

1586 tarkastuskirja

Heikki Korhonen, Tavisalmi Maaningavesi. Tarkastuskirja, 1589, sivu 8

Perttil Korhonen, Tavisalmi Maaningavesi. Tarkastuskirja, 1589, sivu 9

Lauri Korhonen?, Tavisalmi Jännevirta, Tarkastuskirja, 1589, sivu 12

 

1589 Maakirja

Niilo Korhonen, Tavisalmi Savilahti Kuopionniemi, sivu 29

 

1592 maakirja

Perttil Korhonen, Tavisalmi Maaningavesi, Mk 1592, sivu 56

Paavo Korhonen, Tavisalmi Kuopionniemi, Mk 1592, sivu 58

 

1597 maakirja

Pekka Korhonen, Tavisalmi Vehmasmäki, sivu 2

Esko Korhonen, Tavisalmi Nerkonjärvi, sivu 17

Pekka ja Paavo Korhonen, Tavisalmi Jännevirta, sivu 19

 

1600 maakirja

Eskil Korhonen, Tavisalmi Pielavesi Mk 1600, sivu 4

Olavi Korhonen, Tavisalmi Kuopionniemi Mk 1600, sivu 6

Pekka Korhonen, Tavisalmi Vehmasmäki Mk 1600, sivu 9

 

1601 rästiluettelo

Pertti Korhonen, Tavisalmi Savilahti, sivu 11

 

1602 maakirja

Paavo Korhonen, Kuopio Jännevirta, sivun26

 

1603 maakirja

Pertti Korhonen, Tavisalmi Pielavesi, sivu 74

Paavo Korhonen, Tavisalmi Kuopionniemi, sivu 76

 

1604 maakirja

Pertti Korhonen, Kuopio Maaningavesi, sivu 124

Paavo Korhonen, Kuopio Pielavesi, sivu 132

 

1605 karja- ja kylvöluettelo

Perttil Korhonen. Tavisalmi Maaningavesi, Mk 1605 Karja ja kylvöl. Sivu 163

 

1607 Maantarkastuskirja

Paavo Korhonen, Savilahti, sivu 25

 

1607 maakirja

Paavo Korhonen, Savilahti Kuopionniemi, sivu 149

 

1608 maakirja

Pertil Korhonen, Tavisalmi Maaningavesi, Mk 1608, sivu 23

Vilppu? Korhonen, Tavisalmi Pielavesi, Mk 1608, sivu 24

Paavo Korhonen, Tavisalmi Kuopionniemi, Mk 1608, sivu 24

 

1610 maakirja

Pertill Korhonen, Tavisalmi Savilahti Maaningavesi, sivu 23

Olavi Korhonen? Tavisalmi Savilahti Pielavesi, sivu 24

 

1613 maakirja

Niilo Korhonen, Tavisalmi Savilahti, sivu 33

Vilppu? Korhonen, Tavisalmi Savilahti, sivu 34

Niilo Korhonen, Tavisalmi Savilahti, sivu 35

 

1616 maakirja

Pekka ja Olavi Korhonen arviomiehet, Tavisalmi Savilahti, sivu 15

Pertti Korhonen, Tavisalmi Savilahti, sivu 15

Niilo Korhonen, Tavisalmi Kuopionniemi, sivu 18

 

1618-19 maakirja

Olavi Korhonen, Tavisalmi Putusmäki, Mk 1618-19, sivu 117

Niilo ja Olavi Korhonen, Tavisalmi Maaningavesi, Mk 1618-19, sivu 120

 

1621-22 maakirja

Olavi ja Niilo Korhonen, Tavisalmi Maaningavesi, Mk 1621-22, sivu 10

 

1623 ruodutusluettelo

Lauri ruotu 14

Pekka ruotu 19

Niilo ruotu 3

 

1623 – 24 maakirja

Pertti, Olavi ja Niilo Korhonen, Maaningavesi

Niilo Korhonen, Savilahti

Pekka Korhonen, Vehmasmäki

 

1625 henkikirja

Pertti Korhonen + vaimo, Haatala

Olavi Korhonen + vaimo, Haatala

Antti Korhonen + vaimo, Haatala

Niilo Korhonen + vaimo, Haatala

Lauri Korhonen, 4 henki. Jännevirta

Niilo Korhonen, 3 henki. Hirvilahti

Pekka Korhonen, 4 henki. Syväri

 

1625 pikkukymmenysluettelo

Mornham Korhonen, Kuopio Vehmasmäki, sivu 21

Pertti Korhonen, Kuopio Haatala, sivu 24

Matti Korhonen, Kuopio Nerkoonjärvi, sivu 25

Lauri Laurinpoika Korhonen, Kuopio ??, sivu 25

 

1634 henkikirja

Pertill Korhonen, Kuopio Haatala, sivu 31

 

1635 Karja ja kylvöluettelo

Pertti Korhonen, Kuopio Haatala, sivu 31

 

1635 maakirja

 

Pekka Korhonen Maaningavesi, sivu 96

Esko Laurinpoika Korhonen, Kuopio, sivu 96

 

1635 henkikirja

Esko Korhonen + vaimo, Jännevirta

Lauri Korhonen + vaimo, Jännevirta

Niilo Korhonen, 3 henki., Haminalahti

Heikki Heikinpoika Korhonen, Haminalahti

Pekka Korhonen, 5 henki. Syväri

Sipi Korhonen, 3 henki. Syväri

Elin Korhotar, Kasurila

Pertti Korhonen, 4 henk. Maaninkavesi

 

Perttil Korhonen, Iisalmi Verokirja 1636, sivu 242

 

1636 voudintili

Perttil Korhonen, Iisalmi

Eshell Korhonen, Kuopio

 

1637 ruodutusluettelo

Pertti ruotu 17

Heikki ruotu 22

Niilo Niilonpoika ruotu 35

Vilppu Pekanpoika ruotu 22

Sipi ruotu 22

 

1638 jousiluettelo

Pertti Korhonen Maaninkavesi

Hannu Korhonen nimismies Kuopio

Niilo Niilonpoika Haminalahti

Matti Niilonpoika Pöljä

Heikki Korhonen Syväri

Vilppu Korhonen Syväri

Sipi Korhonen Syväri

 

1640 ruodutusluettelo

Pertti Korhonen ruotu 5

Esko Laurinpoika Korhonen ruotu 17

Niilo Niilonpoika Korhonen ruotu 27

Vilppu Korhonen ruotu 12

Sipi Korhonen ruotu 12

 

1643 autiotilaluettelo Niilo Korhonen Haminalahti

1647 Haminalahti, Niilo K., husmän Hannu Niilonpoika, veli Risto, Matti. (piispan apuluettelo)

1649 Haminalahti Niilo K., Hannu K. (uptagit)

1649 Haminalahti Niilo K+ vaimo, Hannu Niilonp.+ vaimo, 2 veljeä vaimoineen

 

1643 ruodutusluettelo

Pertti Korhonen ruotu 3

Niilo Korhonen ruotu 15

 

1645 henkikirja

Pertti A Korhonen, Maaninka Haatala Halola

Niilo Niilonpoika Korhonen + vaimo + vaari, Haminalahti

Heikki Korhonen ja vaimo + poika ja vaimo, Syväri

Vilppu Korhonen ja vaimo, Syväri

Sipi Korhonen ja vaimo + poika, Syväri

Pertti A Korhonen, Maaninka Halola Haatala

Hannu Korhonen ja vaimo + vaari (isä), Kuopionkylä

 

 

1647 ruodutusluettelo

Niilo Korhonen Haminalahti ruotu 2

Sipi Korhonen Syväri ruotu 18

Heikki Pekanpoika Korhonen Syväri ruotu 18

 

1648 ruodutusluettelo

Niilo Korhonen Haminalahti ruotu 2, poissaolevana

Sipi Korhonen Syväri ruotu 18

Heikki Pekanpoika Korhonen Syväri ruotu 18, poissaolevana

Sipi Korhonen Hyvärilä ruotu 19

Heikki Pekanpoika Korhonen Hyvärilä ruotu 18

Vilppu Pekanpoika Korhonen Hyvärilä ruotu 18

 

1649 ruodutusluettelo

Heikki Pekanpoika Korhonen Syväri ruotu 12

Vilppu Pekanpoika Korhonen Syväri ruotu 12

 

1650 maakirja

Hans ja Niilo Korhonen Haminalahti

 

1651 Henkikirja

Yrjö (Jöran) Eskonpoika Korhonen Iisalmi Kalliojärvi, sivu 5

Niilo ja Hannu Korhonen, Kuopio Haminalahti, sivu 6

Pertti Korhonen, Kuopio Maaningavesi, sivu 8

Heikki, Sipi ja Vilppu Korhonen, Kuopio Syväri, sivu 9

 

1655 Henkikirja

Niilo Korhonen, Haminalahti, sivu 199

Hannu Korhonen, Haminalahti, sivu 199

Pertti Korhonen, Maaningavesi, sivu 201

Heikki, Vilppu ja Sipi Korhonen, sivu 204

Yrjö Eskonpoika Korhonen, Iisalmi Kalliojärvi, sivu 211

 

1658 maakirja

Hans ja Niilo Korhonen Haminalahti

Hans Korhonen Hamula

 

1659 maakirja

Niilo ja Hannu Korhonen, Kuopio Haminalahti, sivu 336

Pertti Korhonen ja Hannu Mähönen, Maaningavesi, sivu 339

Heikki Sipi, Vilppu ja Olavi Korhonen, Kuopio Syväri, sivu 344

 

1660 Maakirja

Yrjö (Jöran) Eskelson? Korhonen, Iisalmi Kalliojärvi

Niilo ja Hannu Korhonen, Haminalahti, sivu 362

Pertti Korhonen/Hannu Mähönen, Maaningavesi, sivu 367

Heikki, Sipi, Vilppu ja Olavi Korhonen, Syväri, sivu 372

 

1660 henkikirja

Heikki Korhonen, 5 henki. Syväri

Vilppu Korhonen, 2 henki. Syväri

Sipi Korhonen, 4 henki. Syväri

Hannu Korhonen, 3 henki. Haminalahti

Niilo Korhonen, 3 henki. Haminalahti

Mats Korkoinen? Haminalahti

 

1664 maakirja

Niilo Niilonpoika Korhonen, Haminalahti, kuva 587

Hannu Niilonpoika Korhonen, Rytky, kuva 587

Heikki Heikinpoika Korhonen, Syväri, kuva 571

Vilppu Pekanpoika Korhonen, Syväri, kuva 571

Sipi Pekanpoika Korhonen, Syväri, kuva 571

 

1669 kyytiveronmaksajat

Niilo Niilonpoika Korhonen, Kuopio Haminalahti, sivu 798

 

1670 maakirja

Pekka O Korhonen, Kuopio Punnonmäki, sivu 271

Heikki Korhonen, Kuopio Syväri, sivu 273

Hannu Niilonpoika Korhonen, Kuopio Rytky, sivu 409 (Pohjanmaan verokirjoissa)

Niilo Niilonpoika Korhonen, Kuopio Haminalahti, sivu 409 (Pohjanmaan verokirjoissa)

Olavi Pekanpoika? Korhonen (Karvonen?), Kuopio Tallus, sivu 409 (Pohjanmaan verokirjoissa)

Heikki, Sipi ja Vilppu Korhonen, Kuopio Suojärvi, sivu 414 (Pohjanmaan verokirjoissa)

Matti Pekanpoika Korhonen, Kuopio Käärmelahti, sivu 417 (Pohjanmaan verokirjoissa)

 

1672 maakirja

Niilo Niilonpoika Korhonen, Haminalahti

Hannu Korhonen, Rytky

Vilppu Korhonen, Suojärvi

Sipi Korhonen, Suojärvi

Heikki Korhonen, Suojärvi

Sipi Korhonen, Iisalmi Sälevä

Sipi Korhonen, Iisalmi Sälevä, sivu 522 (Pohjanmaan verokirja)

 

1672 henkikirja

Hans ja Niilo Korhonen Haminalahti

Matti Korhonen Hiltulanlahti

Pertti Korhonen, Syväri

Vilppu Korhonen, Syväri

Sipi Korhonen, Syväri

Vilppu Korhonen, Syväri

 

1676 Maakirja

Hannu Niilonpoika Korhonen, Rytky, sivu 251 Pohjanmaan kirja

Paavo Niilonpoika Korhonen, Haminalahti, sivu 251 Pohjanmaan kirja

Heikki, Vilppu, Sipi ja Vilppu Korhonen, Suojärvi, sivu 256 Pohjanmaan kirja

Pekka Paavonpoika Korhonen, Halola, sivu 259 Pohjanmaan kirja

 

1676 ruodutusluettelo Iisalmi

Sipi Korhonen, Iisalmi Sälevä ruotu 8

 

1676 ruodutusluettelo Kuopio

Risto Niilonpoika Korhonen Haminalahti ruotu 35

Paavo Niilonpoika Korhonen Haminalahti ruotu 35

Hannu Hannunpoika Korhonen Rytky ruotu 34

Niilo Hannunpoika Korhonen Rytky ruotu 34

Pertti Sipinpoika Korhonen Suojärvi ruotu 52

Heikki Heikinpoika Korhonen Suojärvi ruotu 52

Heikki Sipinpoika Korhonen Suojärvi ruotu 52

Pekka Sipinpoika Suojärvi ruotu 52

 

1677 ruodutusluettelo Iisalmi

Sipi Korhonen Sälevä ruotu 10

 

1677 ruodutusluettelo Kuopio

Paavo Eskonpoika Korhonen Haminalahti ruotu 1

Hannu Korhonen Rytky ruotu 1

Pertti Sipinpoika Korhonen Syväri ruotu 5

Heikki Korhonen Syväri ruotu 5

 

1679 henkikirja

Risto Ristonpoika Korhonen 1, Haminalahti, sivu 403 (Mantaali Pohjanmaan kirja)

Antti Ristonpoika Korhonen 2, Haminalahti, sivu 403 (Mantaali Pohjanmaan kirja)

Paavo Niilonpoika Korhonen 2, Haminalahti, sivu 403 (Mantaali Pohjanmaan kirja)

Hannu Hannunpoika Korhonen 1, Haminalahti, sivu 403 (Mantaali Pohjanmaan kirja)

Niilo Hannunpoika Korhonen 2 Haminalahti, sivu 403 (Mantaali Pohjanmaan kirja)

Pekka O Karhuinen (onko Korhonen), Punnonmäki, sivu 404 (Mantaali Pohjanmaan kirja)

Pekka Paavonpoika Korhonen ja son Heikki, Halola, sivu 406 (Mantaali Pohjanmaan kirja)

Heikki Korhonen, Halola

Heikki Korhonen, Syväri

Vilppu Korhonen, Syväri

Pertti Heikki ja Pekka Vilpunpoika Korhonen, Syväri, sivu 409 (Mantaali Pohjanmaan kirja)

 

 

1679 ruodutusluettelo Kuopio

Risto Niilonpoika Korhonen Haminalahti ruotu 1

Paavo Niilonpoika Korhonen Haminalahti ruotu 1

Niilo Hannunpoika Korhonen Rytky ruotu 1

Juho Klemetinpoika Korhonen Knuutila ruotu 4

Heikki Heikinpoika Korhonen Suojärvi ruotu 12

Heikki Sipinpoika Korhonen Suojärvi ruotu 12

Iisakki Vilpunpoika Korhonen Suojärvi ruotu 12

Pekka Sipinpoika Korhonen Suojärvi ruotu 13

 

1680 maakirja

Pekka Heikinpoika Korhonen, Iisalmi Haapajärvi

Niilo Niilonpoika Korhonen, Haminalahti, sivu 492

Hannu Niilonpoika Korhonen, Rytky, sivu 492

Heikki Heikinpoika Korhonen, Suojärvi, sivu 499

Sipi ja Vilppu Pekanpoika Korhonen, Suojärvi, sivu 499

Pekka Paavonpoika Karhuin Ei liene Korhonen?) Halola, sivu 505

 

1682 henkikirja

Hannu Korhonen+vaimo ja veli Niilo+vaimo, Haminalahti, sivu 929

Paavo Niilonpoika Korhonen+vaimo ja Niilo Matinpoika K+vaimo, Haminalahti, sivu 929

Heikki Korhonen+vaimo, Heikki Sipinpoika K+vaimo+äiti, Vilppu K+vaimo, Risto? Korhonen+vaimo, Suojärvi, sivu 933

 

1688 henkikirja

Sipi Korhonen ja poika Heikki, Iisalmi Sälevä

Heikki Korhonen, Iisalmi

 

 

1693 henkikirja

Martti Korhonen, tytär Helga ja sisko Marketta, Iisalmenkylä

Paavo Korhonen, poika Jaakko ja vaimo, veli Matti? ja vaimo, Riston leski, Iisalmi

Heikki + vaimo ja veli Pekka Korhonen ja vaimo, Suojärvi

Vilppu + vaimo ja poika Heikki Korhonen ja vaimo, Suojärvi

Matti ja veli Pertti ja Pertin poika Sipi Korhonen ja vaimo, Suojärvi

Pekka Sipinpoika + vaimo ja poika Sipi ja vaimo, Suojärvi

Tuomas Korhonen, Suojärvi

Paavo Niilonpoika Korhonen ja veli Matti ja vaimo, Haminalahti

Niilo Paavonpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti

Niilo Matinpoika Korhonen ja vaimo, Haminalahti

Hannu Hannunpoika ja vaimo, veli Heikki ja vaimo, veli Lauri Korhonen ja vaimo, Hirvimäki

Niilo Korhonen ja vaimo, Hirvimäki

Antti Ristonpoika Korhonen ja vaimo ja veljet Hannu ja Risto, Rytky

Pekka Korhonen ja vaimo, Väänälä

 

1695 maakirja

Niilo Matinpoika Korhonen, Haminalahti,

Paavo Niilonpoika Korhonen, Haminalahti,

Hannu Hannunpoika Korhonen, Hirvimäki

Hannu Niilonpoika Korhonen, Rytky

Mikko Korhonen, Rytky

Pekka Sipinpoika Korhonen, Suojärvi

Vilppu Korhonen, Suojärvi

 

1697 henkikirja

Paavo Korhonen + vaimo, Iisalmi

Yrjö ja vaimo, poika Pertti Korhonen, Iisalmi Hernejärvi

torppari Antti Korhonen ja vaimo, Joutenniemi?

 

1699 maakirja

Paavo Niilonpoika Korhonen ja Niilo Paavonpoika Korhonen, Haminalahti, sivu 801

Niilo Matinpoika Korhonen, Haminalahti, sivu 802

Hannu Hannunpoika Korhonen, Hirvimäki, sivu 802

Hannu Niilonpoika Korhonen ja Antti Ristonpoika, Rytky, sivu 811

Vilppu ja Sipi Pekanpoika Korhonen, Suojärvi, sivu 814

 

1699 henkikirja

Heikki Korhonen + vaimo, Iisalmi Ryhälä

Paavo Niilonpoika Korhonen, 1+4 henkilöä, Haminalahti

Niilo Niilonpoika Korhonen, 2+2+2 henkilöä, Haminalahti

Hans son Korhonen, 2+4+1 henkilöä, Hirvimäki

 

1701 henkikirja

Heikki Korhonen + vaimo, Iisalmi Ryhälä

 

1703 henkikirja

Vilppu Korhonen + vaimo ja poika Pekka, Iisalmi Hernejärvi

Heikki, Olavi, Pekka, Paavo ja Sipi Korhonen, Suojärvi

Heikki ja Vilppu Korhonen, Suojärvi

Antti, Risto, Hannu ja Heikki Korhonen, Hirvimäki

Risto, Hannu ja Pekka Korhonen, Rytky

Niilo Korhonen, Hiltulanlahti

Matti Korhonen, Pöljä

Paavo Olavinpoika Korhonen, veli Matti ja Olavi Matinpoika sekä Pekka Korhonen, Tallus

 

1709 henkikirja

Vilppu Korhonen + vaimo, poika Risto + vaimo, veli Pekka, Iisalmi Hernejärvi

 

1711 henkikirja

Vilppu Korhonen + vaimo, Iisalmi Hernejärvi?

Tapani Korhosen vaimo, Iisalmi Ryhälä

Antti, Hannu ja Lauri Korhonen, Vehmasmäki

Antti ja Pekka Antinpoika Korhonen, Rytky

Risto Korhonen, Hiltulanlahti

Risto Korhonen, Tuovilanlahti

Vilppu Korhonen, Punnonmäki

Heikki, Paavo, Olavi ja Pekka Korhonen, Suojärvi

Antti ja Matti Korhonen, Haminalahti

 

1712 henkikirja

Vilppu Korhonen + vaimo, Iisalmi Hernejärvi

Matti Korhosen vaimo, Kuopio Hamuila, sivu 1806

Malakias? Korhonen, Hirvilahti, sivu 1806

Lauri Korhonen ja poika Lauri, Kuopio Hirvimäki, sivu 1807

Pekka Antinpoika ja veli Antti Antinpoika Korhonen, Kuopio Rytky, sivu 1819

Olavi Korhosen leski ja poika Petteri, Suojärvi

Heikki Korhonen+vaimo ja veljenpoika Heikki, Suojärvi

Heikki Pekanpoika+vaimo, Suolahti

Vilppu Vilpunpoika+ vaimo Suolahti

Paavo Korhonen+vaimo Siiri? Huttunen?, Suojärvi, sivu 1823

Lauri Korhonen+vaimo ja poika Juho, Kuopio Vehmasmäki, sivu 1826

Antti Korhonen+vaimo ja tytärkö? Kuopio Vehmasmäki, sivu 1826

 

 

1712 maakirja

Vilppu Korhonen ja Juho??? Iisalmi Hernejärvi

Paavo Niilonpoika ja Niilo Paavonpoika Korhonen, Haminalahti, sivu 892

Niilo Matinpoika Korhonen, Haminalahti, sivu 894

Vilppu Korhonen, Sipi Pekanpoika Korhonen, Isak? Vilpunpoika ja Pekka Korhonen, Suojärvi, sivu 918

 

1722 maakirja

Niilo Korhonen, Kuopio Haminalahti, sivu 1003 ja 1005

Hannu Korhonen, Kuopio Hirvimäki, sivu 1005

Paavo Korhonen, Kuopio Halola, sivu 1009

Antti Heikinpoika, Vilppu Korhonen, Heikki Pekanpoika ja Heikki Juhonpoika. Suojärvi

Sipi Korhonen Heikki, Suojärvi

Pekka Korhonen, Suojärvi

 

1722 henkikirja

Antti Korhonen, Halola

Antti Korhonen, Haminalahti

Antti ja Pekka Antinpoika Korhonen, Rytky

Hannu ja Lauri Korhonen, Hirvimäki

Risto Korhonen, Tuovilanlahti

Heikki Korhonen, Enonlahti

Lauri Korhonen, Vehmasmäki

Heikki, Lauri ja Paavo Korhonen, Suojärvi

Vilppu Vilpunpoika Korhonen, Suojärvi

 

 

Kuopion Korhosten etsiskelyä?

Tervehdys lukijani!
Kevät on olut ja mennyt, kyllä nyt on jo kesä. Välillä mökkeilyä ja sateisina päivinä "Korhosten kimpussa". Mökillä oli jäät taas kerran särkeneet laituri ja se oli korjattava. Myyrät oli onneksi kaikonneet maisemista ja muutenkin kasvit aloitti kasvun hyväkuntoisina. "Kukkaloisto" alkaa olla parhaimmillaan. Kyllä tuota siitepölyä on tänä keväänä riittänyt, onneksi ei ole alergioita.
Sukututkimuksessakin on vähän edistymistä tullut. Ensimmäiset Korhoset Kuopionseudulle tuli todennäköisesti Rantasalmelta 1550 luvun vaiheilla. Jo Korhonen mainitaan käräjäpöytäkirjoissa 1549. Veljekset? Niilo ja Antti mainitaan 1554 Tavisalmen Pirttilahdenpohjassa (nykyisin lähellä Maaningan kirkonkylää). Samat Antti ja Niilo mainitaan 1550 Leppävirralla Kurjalanrannassa, jonne he saapuivat todennäköisesti Rantasalmelta?
Tämä tästä, Korhosten "metsästys" on niin verissä, että yöllä ne on unissakin.
Jospa nyt kesäaikaan vähän hellittäisi.
Hyvää kesää kaikille

Toukokuun kukkia.

Kuopion seudun Korhosia.

Kevätaamua!
15.4.2012
Kevät on alkanut sulattaa lumia ja edessä on taas lämmin kesä. Olen tässä keväänkorvalla aloitellut Kuopion seudun Korhosten sukujen tutkimisen ja yritän saada niistä yhtenäisen tiedoston. Korhos-sukuja alueelta löytyy paljon ja työ vie varmasti aikaa.
Kirjoittelen aiheesta sivuillani toivossa, jos joku Korhosia tutkinut ja valmista tietoa omistava voisi tulla avuksi "talkoisiin". Tuo 1600-luku ja 1700-luvun alku on vaikeasti selvitettävää aikaa, puutteellisien tietojen vuoksi. Pienikin tiedonmurunen voi viedä tutkimusta paljon eteenpäin, joten kaikki tieto on tervetullutta.
Lukija levitä tietoa tiedonhalustani.
Korhosten suku on Suomen laajin ja esivanhemistaan kiinnostuneita suvun piiristä löytyy runsaasti. Kerätään sukutieto Korhosista talteen.
Keväisin terveisin ja kaikki joukolla Ouluun sukukokoukseen

Tilaa kirja?

Olen muutamia vuosia harrastanut sukututkimusta. Tutkimuksen tuloksena on syntynyt muutamia kirjoja Kainuun Korhosista.
Rautavaaran, Nilsiän, Juuan ja Nurmeksen Korhosista on myös syntynyt n. 500 sivuinen kirja. Kirjassa on tiedot yli 7000 Korhostaustaisesta henkilöstä, alkaen Pekka Korhosesta Nilsiästä s. 1575 ja jatkuu suvuttain 1900-luvulle. Kirjasta on tarkoitus ottaa pienipainos keväämmällä, jos kiinostusta kirjaan löytyy? Hintaa kirjalle lähetyskuluineen tulee noin 45€
Kainuun Korhosten kirjasta "Korhoset Kainuuta Asuttamassa" on menossa kolmas versio. Se sisältää tiedot noin 14 000 Korhostaustaisesta henkilöstä, alkaen Olavi "vanhasta" Korhosesta s. 1573 ja jatkuu suvuttain vuosiin 1900-1910 ja sivuja on yli 800. Tästäkin kirjasta on tarkoitus ottaa pieni painos jos tilaajia löytyy? Hintaa kirjalle tulee noin 49€ + lähetyskulut.
Kainuun Niskasista olen myös tehnyt 140 sivuisen tiedoston, jota olen jakanut ilmaiseksi kaikille halukkaille

"Saimaa on kesällä kauneimmillaan"